herb-health.com
แบบทรงผมชาย แบบทรงผมหญิง ความสวยความงาม สุขภาพ รักษาผิว โรคมะเร็ง และโรคร้ายต่างๆ อัพเดตข้อมูลที่นี่
ลายสัก

ลายสัก old school ตัวอย่างลายสักโอสคูลสวยคลาสสิก

ลายสัก old school หรือภาษาไทยก็คือ ลายสักโอสคูล เป็นลายสักที่นิยมสักในยุคก่อนๆเรียกได้ว่าเป็นลายสักคลาสสิก เพราะว่าอุปกรณ์การสักในยุคก่อนๆยังไม่ทันสมัยเหมือนในปัจจุบัน ช่างสักจึงจำเป็นต้องมีความเป็นศิลป์อย่างสูง ลายสักที่ในยคุก่อนอาจจะไม่ใช่ลายสักที่ยากซับซ้อนเหมือนปัจจุบันหรือถ้ามีก็มีช่างผู้ชำนาญในการสักลายยากๆน้อยมาก วันนี้ herb-health.com จะพาไปชมลายสักคลาสสิกเดิมที่เรียกว่า "ลายสัก old school" ในปัจจุบันลายสักโอสคูลก็ได้รับความนิยมในการนำลายสักมาสักไม่แพ้สมัยก่อน

ลายสัก Old School ที่ได้รับความนิยมมีหลากหลายแบบซึ่งแต่ละแบบจะสื่อความหมายที่แตกต่างกันไป วัยรุ่นอเมริกหรือยุโรปจะในยุคก่อนจะเน้นลายสักที่มีความหมายสื่อความหมายถึงคนรัก มารดา หรือตามสายอาชีพก็จะสักลายสักโอสคูลที่สื่อความหมาย เช่น คนทำงานบนเรือก็จะนิยมสักลายรูป  "สมอเรือ"

ลายสักโอสคูล Old School แบบต่างๆ

ลายสัก old school
ลายสัก old school รูปสมอลายสัก old school

The Anchor Tattoo
ลายสักตราสมอ ไม่ใช่ชุดนักเรียนะแต่เป็นลายสักที่นิยมสักในหมู่กลุ่มคนที่ทำงานบนเรือ เช่น กะลาสีเรือ กัปตัน ฯลฯ

The Cherries Tattoo
ลายสัก old school
ลายสัก old school รูปเชอรี่

ลายสัก old school
เป็นลายสักผลเชอร์รี่สีแดงได้รับความนิยมมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

The Dagger Tattoo
ลายสัก old school
ลายสัก old school รูปกริช

ลายสัก old school
ลายสัก Old School รูป "กริช" เป็นลายสักอาวุธนิยมสักในหมู่ทหาร หรือนักรับในสมัยก่อนเป็นสัญญลักษณ์ของการยุติสงคราม

The Dice Tattoo
ลายสัก old school
ลายสัก old school ลายลูกเต๋า

ลายสัก old school
ลายสักรูปลูกเต๋า เป็นที่นิยมากในกลุ่มชาวเอเชีย

The Eagle Tattoo
ลายสัก old school
ลายสัก old school รูปอินทรีย์

ลายสัก old school

ลายสัก old school

ลายสัก old school
ลายสักรูปอินทรีย์เป็นลายสักสวยๆที่ได้รับความนิยมมากอีกแบบหนึ่งเช่นกัน นิยมสักในกลุ่มคนที่ทำงานในกองทัพเรือ
 
The Heart Tattoo
ลายสัก old school
ลายสัก old school รูปหัวใจ

ลายสัก old school
ลายสักรูปหัวใจเป็นลายสักสวยๆที่ได้รับความนิยมากเช่นกันมีความหมายถึงคนรักหรือแสดงการออกหักก็จะสักลายรูปหัวใจแตก หรือรูปหัวใจผ่าครึ่ง
 
สักโอสคูล
ลายสัก old school รูปนางเงือก
สักโอสคูล
The Mermaid Tattoo
ลายสักรูปนางเงือกก็เป็นลายสักที่ไดรับความนิยมอีกแบบหนึ่งเป็นสัตว์ในตำนานนิยมมาก ในตำนานสมัยก่อนนางเงือกจะมานั่งรอลูกเรือบนโขดหินเพื่อหลอกล่อให้เรือไปติดโขดหินทำให้เรือร่ม
 
The Nautical Star Tattoo
สักโอสคูล
ลายสัก old school รูปดาว

สักโอสคูล
ลายสักรูปดาว 5 แฉก เป็นลายสักของคนที่ทำงานในทะเลที่สักลายรูปดาวเพื่อแสดงถึงการดูเข็มทิศ
 
The Patriotic Old School Tattoo
สักโอสคูล
ลายสัก old school รูปตราสัญญลักษณ์ประเทศอเมริกา
สักโอสคูล
ลายสักรูปธงชาติสหรัฐอเมริกา ในหมู่ทหารที่ออกรบนิยมสักลายธงชาติเพื่อแสดงถึงการรักชาติทหารอเมริกานิยมสักลายธงชาติสหรัฐกับนกอินทรีย์
 
The Sail Boat or Ship Tattoo
สักโอสคูล
ลายสัก old school รูปเรือ

สักโอสคูล

สักโอสคูล
ลายสักรูปเรือนิยมมากในหมู่กองทัพเรือสหรัฐอเมริการเป็นรอยสักที่ได้รับความนิยมมากในช่วงทศวรรษที่ 20
 
The Rose Tattoo
สักโอสคูล
ลายสัก old school รูปดอกกุหลาบ

สักโอสคูล
รายสักรูปดอกกุหลาบซึ่งคนในสมัยก่อนจะสักเพื่อแสดงความรักที่คนรัก เช่น ถ้าแสดงถึงความรักกับแม่ก็จะสักลายรูปดอกกุหลาบพร้อมกับเขียนคำว่า "MOM" หรือ "Mother" หรือ ชื่อแฟน ชื่อภรรยา ชื่อลูก
 
The Snake Tattoo
สักโอสคูล
ลายสัก old school รูปงู

สักโอสคูล
รายสักรูปงูเป็นที่นิยมทั่วโลกเพราะงูในบางประเทศเป็นสัตว์ในตำนานที่ให้ความรู้สึกลึกลับน่าเกรงขาม
 
The Swallow Tattoo
ลายสัก old school
ลายสัก old school รูปนกนางแอ่น

ลายสัก old school

สักโอสคูล
ลายสักรูปนกนางแอ่นแสดงถึงความรักเดียวใจเดียว ความขยัน อดทน เพราะนกนางแอ่นจะอยู่กินกับคู่ตัวเองไปตลอดชีวิตจึงมักนิยมสักลายนกนางแอ่นเป็นคู่
 

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.