มะเร็ง

มะเร็งผิวหนัง (Skin cancer)คืออะไร

มะเร็งผิวหนัง (Skin cancer)คืออะไร

เมื่อพูดถึงอวัยวะส่วนที่เป็นเสมือนด่านแรกของระบบภูมิคุ้มกัน คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอย่างผิวหนังของเรานี่เอง เพราะนอกจากจะมีหน้าที่ในการห่อหุ้มส่วนต่างๆของร่างกายแล้ว ผิวหนังยังมีหน้าที่ในการป้องกันความร้อน แสงแดด การบาดเจ็บและการติดเชื้อ นอกจากนี้ยังช่วยคงความสมดุลของอุณหภูมิร่างกาย รวมทั้งเก็บสารบางอย่าง เช่น น้ำ ไขมัน และวิตามินดี อีกด้วย มะเร็งผิวหนังเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนักในคนไทย ซึ่งจากการจัดอันดับมะเร็งชนิดนี้ก็ไม่ได้อยู่ใน 10 อันดับแรกของมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย โดยทั่วไปมะเร็งผิวหนังจะพบมากในคนผิวขาว เป็นโรคของผู้ใหญ่ซึ่งอัตราการเกิดโรคจะสูงขึ้นเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น แต่ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้จะไม่แตกต่างกันมากนักระหว่างสองเพศ มะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด แต่ที่พบบ่อยคือคาร์ซิโนมา(Carcinoma) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ มะเร็งผิวหนังชนิดที่ไม่ใช่เมลาโนมา (Non melanoma skin cancer) เป็นมะเร็งที่เกิดที่เนื้อเยื่อบุผิวของผิวหนัง ซึ่งที่พบได้บ่อยมี 2 ชนิด คือ เบซาลเซลล์ คาร์ซิโนมา (Basal cell Carcinoma หรือ BCC) เป็นมะเร็งผิวหนังที่พบได้บ่อยที่สุด มักพบในช่วงอายุมากกว่า 40-50 ปี โดยมีอุบัติการณ์การเกิดโรคในเพศชายสูงกว่าเพศหญิงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามถือเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดที่ไม่มีความรุนแรง อาจมีการแพร่กระจายเข้าสู่ระบบน้ำเหลือง แต่มักไม่มีการแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือด ดังนั้นมะเร็งผิวหนังชนิดนี้จึงไม่ใช้ต้นเหตุของการเสียชีวิต สะความัสเซลล์ คาร์ซิโนมา (Squamous […]

มะเร็งสมอง (Malignant braincancer)คืออะไร

มะเร็งสมอง (Malignant braincancer)คืออะไร

สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญเป็นอันดับต้น ๆของร่างกาย ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก ประมาณหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันล้านเซลล์ มีหน้าที่สำคัญในระบบประสาทของร่างกาย ในการรับรู้ การคิดวิเคราะห์ การจดจำ การคำนวณ การเรียนรู้ รวมถึงเป็นนายใหญ่ในการสั่งและควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายทั้งหมด โดยทั่วไปสมองคนเรามักจะเกิดความผิดปกติได้จากการที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเกิดการ ตีบ ตัน หรือแตก ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ ตามมา โรคเนื้องอกสมองก็เป็นหนึ่งในสาเหตุเช่นกัน ซึ่งอาการจะค่อยเป็นค่อยไปตามขนาดของเนื้องอก แตกต่างจากอาการทางสมองที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองที่จะเกิดแบบฉับพลันทันที เนื้องอกสมองสามารถจะแบ่งได้เป็นชนิดไม่ร้ายแรง และชนิดร้ายแรงหรือมะเร็งสมองนั่นเอง มะเร็งสมอง คือการที่เซลล์สมองมีการแบ่งตัวมากเกินไปอย่างผิดปกติ โดยร่างกายไม่สามารถควบคุมและรุกล้ำไปยังเซลล์ปกติข้างเคียงได้ แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคร่าวๆ ได้แก่ โรคมะเร็งสมองปฐมภูมิ (Primary malignant brain tumor) คือ มะเร็งเริ่มเกิดที่เนื้อเยื่อของเซลล์สมองเอง โรคมะเร็งสมองทุติยภูมิ (Secondary malignant brain tumor หรือ Brain metastasis) คือ โรคมะเร็งจากอวัยวะอื่นที่แพร่กระจาย รุกล้ำมายังสมองที่พบบ่อย ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งไต มะเร็งเต้านม และมะเร็งผิวหนังชนิด malignant melanoma […]

มะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach cancer)คืออะไร

มะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach cancer)คืออะไร

เมื่อเรารับประทานอาหารเข้ามาผ่านทางปาก หลังจากผ่านการเคี้ยวและกลืนเข้ามาสู่คอหอย และส่งต่อไปยัง หลอดอาหารแล้ว อาหารจะถูกส่งต่อไปย่อยและดูดซึมต่อที่กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ตามลำดับ กระเพาะอาหารเป็นหนึ่งในอวัยวะที่สำคัญในระบบทางเดินอาหารของร่างกาย อยู่ในบริเวณช่องท้องส่วนบนระหว่างหลอดอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นมีลักษณะเฉพาะเป็นรูปตัวเจ ประกอบไปด้วย 3 ชั้นของเนื้อเยื่อ ได้แก่ เยื่อเมือก (Mucosa) เป็นเยื่อบุชั้นในสุดของกระเพาะอาหาร ถัดมาคือชั้นกล้ามเนื้อ ซึ่งอยู่ตรงกลาง และชั้นสุดท้าย เป็นชั้นนอกสุด คือชั้นของเยื่อเลื่อม (Serosa) เป็นส่วนที่ปกคลุมในส่วนด้านนอกสุดของกระเพาะอาหาร หน้าที่สำคัญของกระเพาะอาหารคือการย่อยสลายสารโมเลกุลใหญ่ให้เล็กลง โดยอาศัยการทำงานของกรดเกลือ เพื่อให้สารอาหารต่างๆ สามารถถูกดูดซึมได้ง่ายขึ้นเมื่อไปถึงที่ลำไส้เล็ก นอกจากนี้กระเพาะอาหารยังมีหน้าที่สร้างเอนไซม์เปปซิน ที่ใช้ในการย่อยโปรตีน รวมไปถึงการดูดซึมน้ำ ไอออนต่างๆ คาเฟอีน แอลกอฮอล์ และแอสไพริน อีกด้วย สำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารนั้นสามารถเกิดได้กับเซลล์ทุกส่วนของกระเพาะอาหาร ซึ่งเกิดจากเซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารมีการแบ่งตัวมากขึ้นอย่างผิดปกติ ไม่สามารถควบคุมได้ และยังสามารถแพร่กระจาย รุกล้ำไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง เช่น ตับ ตับอ่อน หลอดอาหาร ลำไส้ ปอด รังไข่ รวมไปถึงต่อมน้ำเหลืองได้อีกด้วย โดยทั่วไปเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในเพศชาย วัยกลางคน(อายุมากกว่า 40 ปี) ซึ่งพบมากในประชาชนแถบเอเชียมากกว่าในแถบอื่น ชนิดของมะเร็งกระเพาะอาหาร […]

มะเร็งกระดูก (Bone cancer)คืออะไร

มะเร็งกระดูก (Bone cancer)คืออะไร

ในร่างกายของมนุษย์ที่เจริญเติบโตเต็มที่อย่างเป็นปกตินั้นจะมีกระดูกทั้งหมด 206 ชิ้น ประกอบกันเป็นระบบโครงกระดูก มีหน้าที่สำคัญในการเป็นโครงหลักให้กล้ามเนื้อและเอ็นมายึดเพื่อให้ร่างกายคงรูปอยู่ได้ รับน้ำหนักของร่างกาย ป้องปกอวัยวะภายในบางส่วนของร่างกาย และยังเป็นแหล่งสะสมของแร่ธาตุสำคัญอย่างแคลเซียม และฟอสฟอรัสอีกด้วย สำหรับมะเร็งกระดูกนั้น แม้ว่าจะพบได้น้อยมากเมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นๆ แต่ผู้ป่วยจะแสดงอาการที่รุนแรงและการแพร่กระจายของมะเร็งจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นมะเร็งอีกชนิดที่น่าสนใจเลยทีเดียว โดยทั่วไปจะพบมากในผู้ป่วยที่ยังอายุไม่มาก (ต่ำกว่า 35 ปี) โดยเฉพาะในช่วงอายุ 10 –20 ปีจะพบมากเป็นพิเศษ มะเร็งกระดูกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มะเร็งกระดูกปฐมภูมิ (Primary bone cancer หรือ Primary bone tumor) เป็นมะเร็งที่เกิดความผิดปกติของการแบ่งตัวที่มากเกินไปของเซลล์กระดูกเองมักเกิดที่รยางค์ (แขนและขา) ในบริเวณใกล้ๆ กับข้อ มะเร็งกระดูกสามารถแบ่งย่อยๆได้อีกหลากหลายชนิด แต่โดยทั่วไปชนิดที่พบได้บ่อยๆจะมีเพียงแค่ Osteosarcoma และ Ewing’s sarcoma(ประมาณ 60% และ 35% ของมะเร็งกระดูกทั้งหมด ตามลำดับ) ด้วยเหตุนี้เองเมื่อมีการกล่าวถึงมะเร็งกระดูก โดยทั่วไปจึงหมายถึงมะเร็งทั้งสองชนิดนี้ มะเร็งกระดูกทุติยภูมิ (Secondary bone cancer หรือ […]

มะเร็งหลอดอาหาร (esophageal cancer)คืออะไร

มะเร็งหลอดอาหาร (esophageal cancer)คืออะไร

หลอดอาหาร (Esophagus)เป็นหนึ่งในอวัยวะที่สำคัญในระบบย่อยอาหาร แม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเพียงท่อกลวงๆ และไม่ได้มีทำหน้าที่ในการย่อยอาหาร แต่หลอดอาหารก็มีหน้าที่ในการส่งผ่านอาหารและน้ำ จากคอหอยเข้าสู่กระเพาะอาหาร โดยการบีบและหดตัวของมัน สำหรับมะเร็งหลอดอาหาร มักเริ่มด้วยเซลล์เยื่อบุภายในหลอดอาหารมีการแบ่งตัวอย่างผิดปกติ จากนั้นจึงเจริญพัฒนาต่อไปยังผนังด้านนอก จนสุดท้ายออกนอกหลอดอาหาร และแพร่กระจายเข้าสู่อวัยวะใกล้เคียงในที่สุด โดยทั่วไปมะเร็งหลอดอาหารมักพบในประชากรเพศชายของประเทศที่กำลังพัฒนาในช่วงวัย 55-65 ปี เป็นมะเร็งชนิดที่พบบ่อยเป็นลำดับที่ 7 ของทั่วโลก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามบริเวณที่เกิดมะเร็ง คือ squamous cell carcinoma เกิดการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์เยื่อบุผนังหลอดอาหาร โดยทั่วไปพบที่ส่วนต้นไปจนถึงส่วนกลางของหลอดอาหาร Adenocarcinoma เกิดที่ต่อมในบริเวณส่วนปลายของหลอดอาหาร   ระยะการดำเนินโรคของมะเร็งหลอดอาหาร ระยะที่ 1:ก้อนเนื้อมีขนาดเล็ก และอยู่แค่ภายในหลอดอาหาร ระยะที่ 2 :มีการลุกลามของเซลล์มะเร็งไปยังเนื้อเยื่อชั้นนอกของหลอดอาหาร แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง 1-2 ต่อมในบริเวณใกล้เคียง ระยะที่ 3: การแพร่กระจายของมะเร็ง ลุกลามต่อไปถึงอวัยวะใกล้เคียง แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง > 2 ต่อม ระยะที่ 4 : มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองที่ไกลออกไป แพร่กระจายเข้ากระแสเลือดไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้แก่ […]

มะเร็งหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal carcinoma) คืออะไร

มะเร็งหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal carcinoma) คืออะไร

โพรงหลังจมูก (Nasopharynx) คือ ช่องว่างในบริเวณด้านหลังของรูจมูก ในส่วนบนสุดของคอหอย โดยเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างโพรงจมูกกับช่องคอหอย ซึ่งโพรงหลังจมูกนี้จะถูกหุ้มด้วยเนื้อเยื่อบุ มีลักษณะเป็นเยื่อเมือก ซึ่งเป็นบริเวณที่มักจะเกิดเป็นโรคมะเร็งขึ้น เนื่องจากมีระบบต่อมน้ำเหลืองที่เนื้อเยื่อเหล่านี้ในปริมาณมาก เป็นผลให้มะเร็งหลังโพรงจมูกสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองได้โดยง่าย ตั้งแต่ขณะที่ก้อนเนื้อยังเล็กมากๆ ขนาดที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเลยทีเดียว และด้วยความที่มะเร็งชนิดอยู่ในตำแหน่งซ้อนเร้น ไม่สามารถตรวจพบได้โดยง่าย ส่งผลให้กว่าผู้ป่วยจะรู้ตัวถึงสิ่งผิดปกติ มะเร็งก็ได้แพร่กระจายไปมากแล้ว ทำให้ยากต่อการรักษา เนื่องจากโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกไม่ได้ติด 1 ใน 10 อันดับของโรคมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย จึงทำให้โรคนี้ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ส่วนใหญ่โรคนี้พบมากในประเทศจีนทางตอนใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน แคนาดา อลาสกา ชาวเอสกิโมในกรีนแลนด์ ซึ่งเมื่อดูอุบัติการณ์ของโรคนี้จะพบว่าคนในประเทศจีนเป็นโรคนี้มากกว่าคนทั่วโลกถึง 25 เท่า โดยพบในผู้ป่วยวัยหนุ่มสาวไปจนถึงวัยกลางคนเป็นส่วนใหญ่ และพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-3 เท่าเลยทีเดียว   สาเหตุของมะเร็งหลังโพรงจมูกมีอะไรบ้าง             เช่นเดียวกับมะเร็งหลายๆ ชนิด สาเหตุของโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดในปัจจุบัน แต่ก็มีปัจจัยบางอย่าง ที่พบว่าอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งชนิดนี้ได้ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม เนื่องจากมะเร็งหลังโพรงจมูกพบได้บ่อยๆ ในบางพื้นที่ของโลกเท่านั้น เช่น ทางใต้ของจีน อลาสก้า กรีนแลนด์ เป็นต้น จึงสามารถบ่งชี้ได้ว่าสิ่งแวดล้อมน่าจะมีผลต่อการเกิดโรค […]

มะเร็งช่องปาก (Oralcancer)คืออะไร

มะเร็งช่องปาก (Oralcancer)คืออะไร

เมื่อเซลล์บริเวณใดเจริญพัฒนามากเกินอย่างผิดปกติ จนไม่สามารถควบคุม และเกิดเป็นเนื้อร้ายที่ส่งผลต่อเซลล์ปกติข้างเคียง เราจะเรียกเซลล์เหล่านั้นว่าเซลล์มะเร็ง ความปกตินี้เกิดขึ้นได้ทั่วทั้งร่างกาย ไม่เว้นแม้แต่ภายในช่องปาก (oral cavity) เนื่องจากเราต้องรับประทานอาหารและแปรงฟันกันทุกวัน ช่องปากจึงต้องสัมผัส เสียดสีกับสิ่งภายนอกเป็นประจำ เนื้อเยื่อหรือเซลล์ภายในช่องปากจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย โดยทุกส่วนของช่องปาก ไม่ว่าจะเป็น ริมฝีปาก กระพุ้งแก้ม เหงือก ลิ้น รวมไปถึงเนื้อเยื่อใต้ลิ้น ล้วนไม่มีบริเวณใดเป็นข้อยกเว้นในการเกิดมะเร็ง และในทุกส่วนถูกจัดว่าเป็นมะเร็งกลุ่มเดียวกัน พิจารณาได้จากลักษณะของเซลล์มะเร็ง การจัดระยะโรค อาการ รวมไปถึงวิธีการรักษา ดังนั้นจึงถูกเรียกรวมๆ ว่า มะเร็งช่องปาก เมื่อเปรียบเทียบกับมะเร็งชนิดอื่น มะเร็งช่องปากพบได้ประมาณร้อยละ 3-5 เท่านั้น แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังอยู่ใน 1 ใน 10 อันดับแรกของมะเร็งที่พบบ่อยในวัยกลางคนของทั้งสองเพศ และอยู่1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบมากในเพศชาย โดยทั่วไปจะพบบ่อยในผู้ป่วยชายที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งอวัยวะที่พบบ่อยที่สุดคือลิ้น และที่พบน้อยสุดคือที่ต่อมน้ำลาย การดำเนินโรคของมะเร็งช่องปาก แบ่งได้เป็น 4 ระยะ ตามขนาดของก้อนเนื้อ ดังนี้ ระยะที่ 1 […]

มะเร็งรังไข่ (Ovarian cancer)คืออะไร อาการ วิธีรักษา

มะเร็งรังไข่ (Ovarian cancer)คืออะไร อาการ วิธีรักษา

รังไข่ถือเป็นหนึ่งในอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง เพราะนอกจากหน้าที่ในการผลิตไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงแล้ว รังไข่ยังมีหน้าที่ในการผลิต เอสโทรเจน และ โพรเจสเทอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงอีกด้วยดังนั้นหากมีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นกับรังไข่ ก็จะมีผลการทำงานของระบบสืบพันธุ์ไม่มากก็น้อย จนสุดท้ายอาจส่งผลให้เกิดภาวะมีบุตรยาก หรือการไม่สามารถมีบุตรก็เป็นได้ มะเร็งรังไข่ คือ การที่เซลล์บริเวณรังไข่มีการเจริญพัฒนาอย่างผิดปกติ มากเกินไป จนไม่สามารถควบคุมได้ เป็นมะเร็งชนิดที่พบบ่อยเป็นอันดับ 5 และมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 4 ของมะเร็งที่พบบ่อยในเพศหญิง สามารถพบได้บ่อยในผู้หญิงวัย 40-60 ปี และอาจพบได้ในเด็กช่วงก่อนหรือหลังวัย 10 ปี ชนิดของมะเร็งรังไข่จะแบ่งตามชนิดของเซลล์ที่เกิดมะเร็ง ดังนี้ Epithelial tumor เกิดที่เซลล์ผิวหรือเยื่อหุ้มของรังไข่ เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด สามารถแบ่ง Germ cell tumor เกิดที่เซลล์ที่ทำหน้าที่ผลิตไข่ Stroma tumor เกิดที่เซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ที่มีหน้าที่สำคัญในการผลิต เอสโทรเจน และ โพรเจสเทอโรน มะเร็งรังไข่ส่วนใหญ่เกิดจากเซลล์ที่เรียกว่า epithelial cell ซึ่งเป็นเซลล์ที่อยู่เปลือกนอก และยังแบ่งชนิดย่อยๆ เป็นserous, mucinous, endometrioid, clear cellและ […]

Dylan Tombides กองหน้าทีมแอสตัน วิลล่า เสียชีวิตด้วยมะเร็งลูกอัณฑะแล้ว

Dylan Tombides กองหน้าทีมแอสตัน วิลล่า เสียชีวิตด้วยมะเร็งลูกอัณฑะแล้ว

สำนักข่าว Dailymail แท๊บลอยด์ชื่อดังของอังกฤษได้รายงานข่าวว่า ดีแลน ทอมบี้ (Dylan Tombides) กองหน้าทีมเวสต์แฮม ยูไนเต็ด และทีมชาติออสเตรเลียชุดอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ลงแข่งชิงแชมป์โลกที่ประเทศเม็กซิโกเมื่อปี 2011 ได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยโรคมะเร็งลูกอัณฑะ (เพิ่งเคยรู้นะเนี่ยว่าลูกอัณฑะก็เป็นมะเร็งได้) Dylan Tombides ในชุดทีมชาติออสเตรเลีย (จิงโจ้) สำหรับคอบอลและสาวกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคงจะเคยเห็นกองหน้าทีมเวสต์แฮม ยูไนเต็ด หัวโล้นหรือศรีษะไม่มีผมคนหนึ่งที่เล่นให้กับทีมแอสตันวิลล่า เราก็เคยเห็นในทีวีคิดว่าจะเป็นนักเตะอายุมากเสียอีกก็เลยไม่มีผม ดีแลน ทอมบี้ เมื่อร่างกายยังแข็งแรง ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ Dylan อายุเพีง 14 ปี แมวมองของเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ได้เห็นถึงความสามารถของดาวเตะคนนี้จึงจับเซ็นสัญญาเมื่อเขาอายุได้เพียง 14 ปีแค่นั้นเอง ในสมัยนั้นเขายังไม่ได้เป็นโรคมะเร็งรังไข่ดีแลนมีใบหน้าสดใสและผมดกหนาเต็มศรีษะเหมือนหนุ่มที่มีร่างกายแข็งแรงทั่วไป แมทช์แรกที่ ดีแลน ได้ลงสนามให้กับทีมเวสต์แฮมก็คือในฟุตบอลลีกคัพที่เจอกับวีแกน แอตเลนติก ในปี 2012 และเขาเสียชีวิตลงก่อนที่จะมีแมทช์ระหว่างเวสต์แฮม พบกับ คริสตัว พาเลซ แต่เมื่อดีแลนอายุได้ 17 ปีเขาก็ตรวจพบมะเร็งลูกอัณฑะหลังจากที่เขาตรวจพบเจอเขาก็ได้บอกพ่อของเขา และแน่นอนเพื่อนสมาชิกในทีมเวสต์แฮม ยูไนเต็ดก็ได้รับรู้ถึงการเป็นมะเร็งของเขาด้วย การต่อสู้กับมะเร็งลูกอัณฑะ Dylan […]

รู้จักมะเร็งลำไส้(ใหญ่) สาเหตุการตายอันดับ 2 ของคนไทย

รู้จักมะเร็งลำไส้(ใหญ่) สาเหตุการตายอันดับ 2 ของคนไทย

 มะเร็งลำไส้ หรือที่เรียกกันคือ มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 รองจากโรคมะเร็งปอด และมะเร็งตับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่จะมีสาเหตุมาจาการกินอาหาร เช่น การกินของดิบ ของสกปรก หรืออาหารที่มีพยาธิ เราจึงควรให้ความสำคัญกับอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับ เพื่อให้ลำไส้ของเราอยู่ได้นานๆ และชีวิตของเราก็จะยืนยาวไปด้วย อายุเท่าไหร่ที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่? จากสถิติจะพบผู้ป่วยในช่วงวัยอายุ 50 ปีขึ้นไป ดังนั้นเมื่อเราอายุ 40 ขึ้นเราควรใส่ใจอาหารการกิน เพื่อให้ร่างกายได้รับอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะผักและผลไม้ที่จะช่วยในการขับถ่าย เพราะการขับถ่ายที่ดีจะช่วยให้ลำไส้สะอาด และลดการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยส่วนตัวพ่อผมมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้แต่ยังไม่เป็นมะเร็งก็เมื่อตอนอายุ 55 ปี ช่วงนั้นผอมมาก เกิดจากช่วงวัยรุ่นพ่อผมทานปลาดิบ (ลาบดิบแบบอีสาน) ทำให้ลำไส้มีปัญหาแต่เจอในระยะเบื้องต้น ไปหาหมอหมอเลยให้ยามา 1 กระสอบเห็นจะได้ กินอยู่ประมาณ 2 ปีก็อาการดีขึ้น สาเหตุของมะเร็งลำไส้ – ท้องผูก เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีกากใย คนที่ไม่รับประทานผัก ผลไม้ จะทำให้ท้องผูกบ่อยและเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ – มีเนื้องอกในลำไส้หรือระบบทางเดินอาหาร – พันธุกรรม บุคคลที่คนในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นมะเร็งลำไส้ จะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งลำไส้มากขึ้น – รับประทานอาหารที่ไม่มีไขมันสูง เพราะจะทำให้การขับถ่ายยากขึ้น – […]

12