ผลไม้

แอปเปิ้ล

แอปเปิ้ล

แอปเปิ้ล ลักษณะทั่วไปของต้นแอปเปิ้ล ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้น ผลัดใบ กิ่งก้านอ่อนจะมีขนนุ่มปกคลุมอยู่ ลำต้นมีความสูงประมาณ 15 เมตร ใบ : จะมีลักษณะโต หรือยาวรี ตรงปลายใบจะแหลม ขอบใบมีรอยหยักคล้ายฟันเลื่อย ใบจะมีความยาวประมาณ 4.5-10 ซม. กว้างประมาณ 3.-5.5 ซม. ส่วนใบอ่อนนั้นจะมีขนอ่อนนุ่มสั้น ๆ ปกคลุมอยู่ทั้ง 2 ด้าน และก้านใบจะมีความยาวประมาณ 1.5-3 ซม. ผล : จะมีลักษณะเป็นทรงกลมออกจะแบนเล็กน้อย ผลโตวัดผ่ากลางได้ประมาณ 7 ซม. ส่วนตรงขั้ว และก้นของผลนั้นจะเป็นรอยบุ๋มเข้า การขยายพันธุ์ : โดยการตอนกิ่ง ส่วนที่ใช้ : ใบ ผล เปลือกผล ใช้เป็นยา สรรพคุณของต้นแอปเปิ้ล ใบ ใช้สดประมาณ 3-10 กรัม ใช้ต้มน้ำกิน หรือใช้ภายนอกโดยการตำพอก ใช้ต้มกินรักษาเลือดคั่งค้างหลังคลอดรักษาอาการไข้ […]

องุ่น

องุ่น

องุ่น ลักษณะทั่วไปของต้นองุ่น ต้น : เป็นพรรณไม้เถา มีขนปกคลุมทั้งต้น และจะมีมือสำหรับยึดเกาะ ใบ : จะออกสลับกัน ลักษณะตัวใบจะเป็นรูปกลมหรือรี มีฐานเป็นรูปหัวใจ ขอบใบจะเป็นรอยหยักคล้ายซี่ฟัน ส่วนท้องใบจะมีขนยาว ดอก : จะออกเป็นช่อ กลมและโต เป็นสีเขียวออกเหลือง ดอกจะออกตรงง่ามใบ ดอกนั้นจะมีรังไข่อยู่ 2 อันแต่ละรังไข่นั้นจะมีไข่อ่อนอยู่ประมาณ 2 เม็ด และมีเกสรตัวเมียสั้นกลม ผล : จะมีลักษณะกลมรี และฉ่ำน้ำ ถ้าผลสุกจะเป็นสีม่วงดำ สีแดง หรือสีเขียว ส่วนผิวภายนอกของผลนั้น จะมีผงขาวปกคลุมอยู่ การขยายพันธุ์ : โดยการใช้เมล็ด ส่วนที่ใช้ : ผล ราก เถา และใบ ใช้เป็นยา สรรพคุณของต้นองุ่น ผล ใช้จำนวนพอสมควร นำไปต้มน้ำกิน หรือคั้นเอาแต่น้ำ แช่เหล้ากินผลสดนั้นยังใช้เป็นยารักษาโรคต่าง ๆ ได้ดังนี้ 1. บรรเทาอาการกระหายน้ำ […]

อ้อยช้าง

อ้อยช้าง

อ้อยช้าง ลักษณะทั่วไปของต้นอ้อยช้าง ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นมีความสูงประมาณ 12 เมตร จะสลัดใบเมื่อออกดอก เป็นไม้ที่ไม่ใคร่จะแตกกิ่งก้านสาขามากนัก ส่วนที่ยังอ่อนอยู่นั้นจะมีขนปกคลุมอยู่ ใบ : จะเป็นแบบใบประกอบ ใบนั้นจะออกเป็นช่อตรงปลายกิ่งก้านช่อใบยาว ใบจะมีลักษณะเป็นรูปไข่ค่อนข้างยาว ตรงโคนบจะเป็นรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ ดอก : จะออกเป็นช่อสีเหลือง ดอกจะมีขนาดเล็ก ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียจะแยกกันอยู่คนละต้น ส่วนกลีบรองกลีบดอกและกลีบดอกจะมีอยู่ประมาณ 4-5 กลีบ และมีเกสรตัวผู้จะเป็น 2 เท่าของกลีบดอก เกสรตัวเมียตรงปลายจะแยกเป็น 4 แฉก ผล : ผลสดจะมีเนื้อ ผลนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปค่อนข้างเบี้ยวเป็นสีเขียวแต้มด้วยสีม่วงแดง ภายในจะมีเมล็ดอยู่ 1 เมล็ด การขยายพันธุ์ : โดยการใช้เมล็ด และการตอนกิ่ง ส่วนที่ใช้ : เปลือก และแก่น ใช้เป็นยา สรรพคุณของต้นอ้อยช้าง เปลือก ใช้ส่แผล รักษาอาการปวดฟัน ใช้เป็นยาต้มรักษาธาตุพิการและอ่อนเพลีย ใช้ต้มอาบเมื่อเป็นฝี รักษาโรคเรื้อน […]

อ้อย

อ้อย

อ้อย ลักษณะทั่วไปของต้นอ้อย ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุก ขึ้นเป็นกอ ลำต้นเป็นปล้อง ๆ แข็งแรงผิวนอกจะแข็งมาก เป็นสีแดง และเป็นมัน ส่วนเนื้อในจะเป็นสีขาวและฉ่ำน้ำ มีรสหวาน ลำต้นนั้นจะมีความสูงประมาณ 2-4 เมตร ตามข้อนั้น จะมีตำสำหรับที่จะเป็นต้นใหม่หนึ่งตา ตามข้อแต่ละข้อ มักมีรากอากาศอยู่ประปราย ใบ : จะเป็นใบเดี่ยว มีลักษณะเป็นรูปหอกแคบ ๆ และมีความยาวประมาณ 0.5-1 เมตร กว้างประมาณ 2.5-5 ซม. เนื้อใบจะมีขนสากทั้ง 2 ด้าน ขอบใบจักถี่เป็นหนามคม เส้นกลางใบใหญ่ เป็นสีขาวมีขน ส่วนโคนใบจะเป็นกาบหุ้มลำต้น ติดแน่นอยู่ตามบริเวณข้อแต่ละข้อ และออกสลับเวียนกนขึ้นไป ดอก : จะออกตรงยอด รวมกันเป็นช่อใหญ่ยาว เป็นดอกสีขาว ถ้าดอกออกก็แสดงว่าลำต้นนั้นแก่เต็มที่แล้ว ก้านช่อดอกไม่มีขน ช่อนั้นอาจยาวได้ถึง 1 เมตร หรือมากกว่านั้น มักจะออกดอกในฤดูหนาว การขยายพันธุ์ : โดยการใช้หน่อจากเหง้า […]

หนามแดง

หนามแดง

หนามแดง ลักษณะทั่วไปของต้นหนามแดง ต้น : เป็นพรรณไม้พุ่ม ขนาดใหญ่ ลำต้นมีความสูงประมาณ 2-3 ฟุต ลำต้นแตกกิ่งก้านสาขา ทั่วลำต้นมีหนามแหลมยาวประมาณ 2 นิ้ว ใบ : ใบเป็นใบเดี่ยว ซึ่งจะออกตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ป้อม หรือรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมน ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-1.5 นิ้ว ยาวประมาณ 1.5-3 นิ้ว ริมขอบใบเรียบ ไม่หยัก พื้นผิวใบเกลี้ยงเรียบเป็นมัน ใต้ท้องใบมีเส้นใบมาก และเห็นได้ชัดมาก ดอก : ดอกออกเป็นช่อ ตามบริเวณปลายยอด ดอกมีสีขาว หรือสีชมพู กลิ่นหอม ลักษณะของดอกย่อย มีกลีบรองกลีบดอก ซึ่งมีโคนกลีบเชื่อมติดกัน ส่วนปลายกลีบแยกเป็นรูปหอก กลีบดอกมี 5 กลีบ ยาวประมาณ 1 ซม. ข้างในหลอดดอกมีเกสรตัวผู้ 5 อัน และตัวเมีย 1 อัน […]

สับปะรด

สับปะรด

สับปะรด ลักษณะทั่วไปของต้นสับปะรด ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีอายุอยู่หลายปี ลักษณะของลำต้นนั้นจะแตกออกมาเป็นกอใหญ่ ไม่มีกิ่งก้านใด ๆ ทั้งสิ้น จะมีก็แต่เพียงกาบใบที่ห่อหุ้มลำต้นไว้ มีปล้องสั้น ๆ สูงประมาณ 1-3 ฟุต ใบ : แตกออกมาเป็นกอ เรียงแบบบันไดเวียนอย่างหนาแน่นและจะไม่มีก้านใบเลย ลักษณะของใบเรียวยาว ปลายแหลม โคนใบจะเป็นกาบห่อหุ้มลำต้นอยู่ ขอบใบมีหนามบ้างเล็กน้อย ผิวใบเรียบ ด้านบนจะเป็นสีเขียวเข้มและทางสีแดง ส่วนด้านล่างนั้นจะออกสีขาวปนน้ำเงิน ขนาดของใบกว้างประมาณ 2.5 นิ้วยาว 1 เมตร ดอก : เป็นช่อ โผล่ออกมาจากกลางกอ ช่อดอกนี้ใหญ่มีดอกหนาแน่นและก้านช่อก็ใหญ่แข็งแรงยาวประมาณ 3-6 นิ้วกลีบดอกมี 3 กลีบ มีขนาดเล็กด้านบนสีฟ้าอมม่วง ด้านล่างสีขาวมีเกสร 6 อันเรียงกันเป็น 2 ชั้น ผล : จะเกิดจากช่อดอกที่เจริญร่วมกัน ผนังจะเชื่อมติดกัน โดยมีแกนกลาง ลักษณะของผลเป็นรูปมนรี ตรงโคนจะกว้างกว่าส่วนปลาย และปลายผลจะมีใบเป็นกระจุกสีเขียวเข้ม […]

สมอไทย

สมอไทย

สมอไทย ลักษณะทั่วไปของสมอไทย ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 20-30 เมตรและกว้าง 1.5-12 ฟุต ใบ : เป็นไม้ใบเดี่ยว เรียงสลับกันไปตามข้อต้นลักษณะของใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบมนหรือสอบ ขอบใบเรียบและพื้นใบเป็นสีเขียว ใบยาวประมาณ 2.5-6 นิ้วมีก้านใบยาว ดอก : ออกดอกเป็นช่อใหญ่ ขนาดของดอกนั้นจะเล็ก ช่อหนึ่งจะมีดอกอยู่จำนวนมาก สีนวลมีกลิ่นหอม ผล : เป็นลูกกลม ๆ คล้ายรูปไข่ ยาวประมาณ 0.8 นิ้วสีเขียวอมเหลือง หรือบางทีก็มีสีแดงปน ภายในผลมีเมล็ดแข็งและมีอยู่เมล็ดเดียว การขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ร่วนซุยและมีความชื้นปานกลาง ขยายพันธุ์ด้วยการตอน และเพาะเมล็ด ส่วนที่ใช้ : ทั้งต้น ดอก ผล เปลือก และเนื้อหุ้มเมล็ด สรรพคุณของต้นสมอไทย ทั้งต้น เป็นยาขับเสมหะ แก้อาการเสียวคอและเสียวหน้าอก แก้ท้องผูก […]

สตรอเบอรี่

สตรอเบอรี่

สตรอเบอรี่ ลักษณะทั่วไปของสตรอเบอรี่ ต้น : เป็นพรรณไม้เลื้อยคลุมดิน ลำต้นจะแตกกิ่งก้านสาขาเลื้อยทอดไปตามพื้นดิน อาจจะมีขนสั้น หรือยาวปกคลุมต้น ใบ : เป็นไม้ใบประกอบ มีก้านใบยาว ก้านใบก้านหนึ่งมีใบย่อยอยู่ 3-5 ใบ แต่ก้านใบย่อยไม่มีจะแตกออกในจุดเดียวกัน ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปมนรี ขอบจักเป็นฟันเลื่อย ปลายใบมน โคนใบเรียวเล็กจนถึงก้านใบ พื้นใบเป็นสีเขียวด้านล่างมีขนสั้น ๆ ปกคลุมอยู่ ด้านบนมักไม่ค่อยมีเท่าใดนักขนาดของใบกว้างประมาณ 0.5-1 นิ้วยาว 0.5-1.5 นิ้ว ดอก : ออกเป็นช่ออยู่ตามง่ามใบ ส่วนมากก้านช่อดอกจะยาวกว่าก้านใบ ดอกสีเหลืองมี 3-5 กลีบ บานเต็มที่ประมาณ 12-15 มม. กลีบเลี้ยงเป็นกลีบแหลมพุ่งออกมา 3-5 กลีบและมีขนปกคลุมบาง ๆ ผล : ติดรวมกันเป็นกลุ่มรูปทรงกลมยาว ส่วนลักษณะของผลนั้นจะเป็นลูกเล็ก ๆ สีแดงสด มีอยู่จำนวนมาก และห่อหุ้มด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียว การ ขยายพันธุ์ : เป็นไม้กลางแจ้ง เจริญเติบโตได้ดีและเร็วในดินที่ร่วนซุยและมีความชื้นปานกลาง […]

ลำไย

ลำไย

ลำไย ลักษณะทั่วไปของต้นลำไย ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง จะแตกกิ่งก้านสาขาที่เรือนยอดของต้น ลำต้นและกิ่งก้านมีสีน้ำตาลอมเทา ใบ : ออกใบเดี่ยว มีขนาดเล็ก แต่ใบจะดกหนาทึบ ซึ่งเป็นพรรณไม้ที่ให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดี ลักษณะของใบเป็นรูปหอกปลายแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย มีสีเขียวเข้ม ดอก : ออกเป็นช่ออยู่ตรงส่วนยอดของต้น ซึ่งดอกลำใยนี้จะมีขนาดเล็ก สีเหลือง หรือน้ำตาลอ่อน ๆ ผล : พอดอกร่วงโรยไปก็จะติดผลออกมา ซึ่งมีลักษณะเป็นลูกกลม เปลือกสีน้ำตาล เนื้อในผลสีขาวใส และผลหนึ่งจะมีเมล็ดอยู่ 1 เม็ดมีสีดำ ผลทานได้มีรสหวานจะแก่จัดในราวเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เป็นพรรณไม้ที่มีผู้นิยมทานผลกันมาก และเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของทางภาคเหนือด้วย การขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ร่วนซุยและมีความชื้นเล็กน้อย ไม่ชอบน้ำมาก ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและตอน ส่วนที่ใช้ : ใบ ดอก เมล็ด ราก เปลือกผล เนื้อหุ้มเมล็ด สรรพคุณของต้นลำไย ใบ เป็นใบสด มีรสจืดและชุ่ม สุขุม […]

ลำเจียก

ลำเจียก

ลำเจียก ลักษณะทั่วไปของต้นลำเจียก ต้น : เป็นพรรณไม้พุ่ม อยู่ในประเภทเดียวกับต้นเตย ลักษณะของลำต้นจะแตกเป็นกอใหญ่ มีลำต้นสูงประมาณ 4-6 เมตร บริเวณโคนต้นจะมีรากอากาศโผล่ออกมา ใบ : มีสีเขียว ลักษณะคล้ายกับใบสับปะรด คือจะใหญ่ ยาวและหนา ขอบใบเป็นจัก มีหนามแหลม ใต้ท้องใบมีแกนกลาง ดอก : จะโผล่ออกมาจากกลางลำต้นพอดี ซึ่งดอกนี้จะเริ่มบานในเวลาตอนเย็นและมีกลิ่นหอมฉุน การ ขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้ที่ชอบขึ้นตามชายน้ำ จะต้องการความชื้นและน้ำในปริมาณที่มาก ปลูกขึ้นดีในดินอุดมร่วนซุย หรือดินเหนียวปนทรายอุ้มน้ำได้ดี วิธีการขยายพันธุ์โดยการแยกกอหรือหน่อ ส่วนที่ใช้ : ราก สรรพคุณของต้นลำเจียก ราก ของลำเจียกมีรสเย็นและหวานเล็กน้อย นำมาปรุงเป็นยาแก้พิษเสมหะ พิษไข้ พิษ เลือด ขับปัสสาวะ และรากอากาศที่โผล่ออกมาจากโคนต้นนั้น ปรุงเป็นยาแก้หนองใน แก้นิ่ว แก้ระดูขาวมีกลิ่นเหม็น แก้ปัสสาวะพิการ อื่น ๆ : เป็นพรรณไม้ในวรรณคดีไทยที่กล่าวไว้ ซึ่งมีในเรื่องนิราศธารทองแดง อิเหนา ดาหลัง […]