พืชผักสวนครัว

เหลียง

เหลียง

เหลียง ลักษณะทั่วไปของต้นเหลียง ต้น : เป็นพรรณไม้พุ่ม เลื้อย มีขนาดกลาง ลำต้น และกิ่งก้านมีขนขึ้นทั่วไป ใบ : ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน ลักษณะของใบ เป็นรูปรีหรือเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบเป็นรูปข้าวหลามตัด ริมขอบใบเรียบไม่มีหยัก ใบมีขนาดยาวประมาณ 3-6 นิ้ว พื้นผิวใบมีขน ใต้ท้องใบมีเส้นใบอย่างเห็นได้ชัด ดอก : ดอกออกเป็นช่อ ออกตามบริเวณง่ามใบ ช่อหนึ่งมีดอกย่อยติดรวมกันแน่น ลักษณะของดอกมีกลีบรองกลีบดอก โคนกลีบจะเชื่อมติดกัน ปลายกลีบแยกออกเป็น 5 แฉก กลีบดอกจะเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 7-12 มม. ภายในหลอดดอกมีเกสรตัวผู้ และตัวเมีย ผล : มีขนาดเล็กยาว เป็นรูปไข่ มีขนาดยาวประมาณ 4-7 มม. การขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ด ส่วนที่ใช้ : ทั้งลำต้น สรรพคุณของต้นเหลียง […]

หอม

หอม

หอม ลักษณะทั่วไปของต้นหอม ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นเป็นหัวอยู่ในดิน มีลักษณะเป็นกาบสะสมอาหารเป็นหัว มีสีแดง หรือสีน้ำตาลเหลือง หัวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-4 ซม. ยาวประมาณ 1.5-4 ซม. ใบ : ใบมีลักษณะเป็นเส้นกลม ข้างในกลวง ปลายใบแหลม ยาวประมาณ 12 นิ้ว มีสีเขียวแก่ ดอก : ดอกออกเป็นช่อ คล้ายกับร่ม ช่อหนึ่งมีดอกย่อยเป็นจำนวนมาก ลักษณะของดอกย่อย มีกลีบดอกอยู่ 6 กลีบ ยาวประมาณ 0.4-0.9 ซม. มีสีขาวหรือสีม่วงอ่อน ๆ มีกลีบเลี้ยงเป็นเยื่อบาง ๆ หุ้มอยู่ ดอกบานเต็มที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5-3.5 ซม. ก้านช่อดอกเป็นเส้นกลม ข้างในกลวง มีความยาวประมาณ 8-10 นิ้ว ผล : เมื่อดอกร่วงก็จะติดผล ซึ่งมีลักษณะเป็นกระจุกกลม มีสีดำ การขยายพันธุ์ […]

โหระพา

โหระพา

โหระพา ลักษณะทั่วไปของต้นโหระพา ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นตั้งตรงมีความสูง 8-28 นิ้ว ลักษณะของลำต้น และกิ่งก้านเป็นเหลี่ยม แตกกิ่งก้านสาขามีมาก ผิวเปลือกลำต้นมีเป็นสีเขียวอมม่วง และมีขนปกคลุมทั้งลำต้นมีกลิ่นหอม ใบ : ใบออกเป็นใบเดี่ยว มีลักษณะเป็นรูปรียาว ปลายและโคนใบเรียวแหลม ริมขอบใบเรียบ หรือมีหยักเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-3.5 ซม. ยาวประมาณ 2-6 ซม. ใบมีสีเขียวเข้ม ก้านใบยาวประมาณ 0.7-2 ซม. ดอก : ดอกออกเป็นช่อ ชั้น ๆ คล้ายฉัตร ออกอยู่ตามบริเวณปลายยอด ลักษณะของดอกย่อยมีกลีบเลี้ยง เชื่อมติดกันเป็นหลอด ส่วนปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีสีขาวหรือสีแดงเรื่อ กลีบดอกยาวประมาณ 9 มม. ผล : พอดอกร่วงโรยก็จะติดผล เป็นสีน้ำตาล ผลหนึ่งมีเมล็ด .4 เม็ด ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปกลมรี มีขนาดยาวประมาณ […]

หญ้าแพรก

หญ้าแพรก

หญ้าแพรก ลักษณะทั่วไปของหญ้าแพรก ต้น : เป็นพรรณไม้ประเภทเดียวกับหญ้า แตกกิ่งก้าน เลื้อยปกคลุมดินยาวประมาณ 1 เมตร และลำต้นที่ชูตั้งขึ้นสูงประมาณ 4-12 นิ้ว ลักษณะของลำต้นเป็นข้อ และมีรากงอกออกมา ใบ : ใบออกที่ข้อลำต้นตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นเส้นยาว โคนใบมีขนสั้น ปลายใบแหลมยาว ขนาดของใบมีความยาวประมาณ 1-6 ซม. กว้างประมาณ 1-3 มม. ดอก : ดอกออกเป็นช่อ ช่อหนึ่งมีช่อดอกย่อยอีกประมาณ 3-6 ช่อ ลักษณะของช่อดอกย่อย เป็นเส้นมีสีเขียวอมเทา หรือสีม่วงยาวประมาณ 1-2 นิ้ว และลักษณะของดอกย่อยจะออกเรียงกันเป็นแถว ผล : เมื่อดอกร่วงก็จะติดผล มีขนาดยาวประมาณ 1 มม. การ ขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้ที่มักพบขึ้นเอง ตามที่ว่างริมถนน หรือบริเวณสนามหญ้า ขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ต้องการความชื้นในปริมาณค่อนข้างมาก ขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ด กิ่ง และราก […]

ยี่หร่า

ยี่หร่า

ยี่หร่า ลักษณะทั่วไปของต้นยี่หร่า ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีอายุ 2 ปี แตกกิ่งก้านสาขาขนาดเล็ก กิ่งก้านจะไม่ใหญ่ ในช่วงปีแรกนั้นจะแตกกิ่งก้านสาขาและในช่วงปีที่สองจะออกดอกออกผล ใบ : เป็นใบรวม สีเขียวสด ขอบใบจะจักลึกลงเป็นฝอย รับประทาน ดอก : ออกเป็นช่อ ช่อดอกนั้นจะจัดแบบ Compound Umbels ก้านช่อดอกนั้นจะยาวมาก ตัวดอกมีขนาดเล็กและสีขาวมีก้านดอกยาว ผล : เป็นเม็ดเล็ก ๆ รูปไข่แบน มีกลิ่นหอมมากกว่าส่วนใด ๆ ของต้น เมื่อยังอ่อนเป็นสีเขียว พอแก่หรือสุกกลายเป็นสีน้ำตาล การขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ร่วนซุยและมีความชื้นปานกลาง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ส่วนที่ใช้ : ผลสุก สรรพคุณของต้นยี่หร่า ผลสุก ภายในผลที่สุกจะมีน้ำมัน ซึ่งกลั่นออกมาเป็นน้ำมันยี่หร่า ส่วนทางยาใช้เป็นยาขับลม แต่งกลิ่นอาหารให้หอม เช่น ขนมปัง ขนมเค้ก และอาหารอื่น ๆ ใช้เป็นเครื่องเทศ […]

ย่อมตีนหมา

ย่อมตีนหมา

ย่อมตีนหมา ลักษณะทั่วไปย่อมตีนหมา ต้น : เป็นพรรณไม้พุ่มเตี้ย ลำต้นชะลูดแตกกิ่งก้านสาขาไม่มากนัก ตามลำต้นจะมียางสีขาว ลำต้นสูงประมาณ 1 เมตร ใบ : เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ แต่ใบบางครั้งก็ออกจากข้อหนึ่งราว ๆ 3-5 ใบ มีสีเขียว ดอก : ดอกออกเป็นช่อหรือบางทีก็ดอกเดี่ยว ออกตามยอดของต้น และง่ามใบ ลักษณะของดอกส่วนล่างมาถึงตอนกลางดอกจะเป็นหลอดและเป็นกะพุ้งกลมสีชมพู และตอนบนจะบานออกเป็น 5 กลีบสีขาว ซึ่งเป็นลักษณะที่แปลกกว่าดอกไม้อื่น ผล : เมื่อดอกร่วงโรยไปก็จะติดผล ซึ่งมีลักษณะเป็นลูกกลมและมีเมล็ดอยู่ภายในเพียงหนึ่งเม็ดเท่านั้น เมื่อผลแก่หรือสุกเต็มที่จะมีสีม่วงแดงเข้ม การขยายพันธุ์ : เป็นไม้กลางแจ้ง ที่เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ร่วนซุย และผสมกับอินทรีย์วัตถุ ต้องการความชุ่มชื้นของดิน ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และตอน ส่วนที่ใช้ : ราก สรรพคุณย่อมตีนหมา ราก เป็นส่วนผสมของสมุนไพรอื่น เพื่อเป็นยาบำรุง และยาเจริญอาหาร มีฤทธิ์เป็นยาลดความดันโลหิต เป็นยากล่อมประสาท โดยใช้ผงรากครั้งละ 200 […]

ยอ

ยอ

ยอ ลักษณะทั่วไปของต้นยอ ต้น : เป็นพรรณไม้ต้นขนาดเล็ก จะแตกกิ่งก้านสาขาไม่มากนักผิวของลำต้นเป็นสีน้ำตาลเทา ๆ เกลี้ยง ลำต้นสูงประมาณ 1-6 เมตร ใบ : เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกเรียงกันเป็นคู่ ๆ ไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปมนรี ปลายและโคนจะแหลม ขอบใบเป็นคลื่นผิวใบเป็นมัน สีเขียว ขนาดของใบกว้างประมาณ 2.5-7 นิ้วยาว 6-12 นิ้วบางทีตามใบจะมีจุดแต้มเป็นตุ่ม ๆ อยู่ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ก้านใบยาว 0.5 นิ้ว ดอก : ออกเป็นช่ออยู่ตามง่ามใบ ช่อดอกยาว 1-1.5 นิ้ว มีสีขาวและมีขนาดเล็ก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อและปลายดอกจะแยกออกเป็น 5 กลีบยาว 4.5-5 มม. กลีบด้านนอกจะเรียบ แต่ด้านในนั้นจะมีขนหนาแน่นเฉพาะส่วนบน ผล : เป็นลูกกลม ๆ หรือรูปรี ผิวจะเป็นตุ่ม ๆ รอบ ๆ ผลเมื่อยังอ่อนสีเขียว […]

มะแว้งต้น

มะแว้งต้น

มะแว้งต้น ลักษณะทั่วไปมะแว้งต้น ต้น : เป็นพรรณไม้พุ่ม ขนาดเล็ก ลักษณะของลำต้นเล็กแข็ง ลำต้นมีหนามขึ้นทั่วไป ใบ : ลักษณะของใบเป็นรูปรี ขนาดเล็กกว่าใบมะเขือพวง ขอบใบหยักเว้าลึก ปลายใบแหลม ใบมีขนนุ่มขึ้นทั่วไป ดอก : ดอกออกเป็นกระจุก ออกตามบริเวณง่ามใบ และปลายกิ่งลักษณะของดอกเป็นดอกขนาดเล็ก มีสีม่วง ผล : เมื่อดอกร่วงโรยลง ก็จะติดผล ลักษณะของผล เป็นรูปกลมเกลี้ยง มีขนาดเล็ก ผลอ่อนมีลายสีขาว แต่เมื่อแก่หรือสุกผลจะมีสีแดง ผลมีรสขม การขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ำ และความชื้นในปริมาณปานกลาง ขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ด ส่วนที่ใช้ : ผล ราก สรรพคุณมะแว้งต้น ผล ใช้ทั้งผลดิบและผลสุก นำมาเป็นยาขมใช้กิน เป็นยาแก้ไอ ขับเสมหะ ลดน้ำตาลในเส้นเลือด ช่วยในการเจริญอาหาร เป็นต้น ราก ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ ขับลม แก้ไอ และแก้คัน […]

มะแว้งเครือ

มะแว้งเครือ

มะแว้งเครือ ลักษณะทั่วไปมะแว้งเครือ ต้น : เป็นพรรณไม้เถา ขนาดเล็ก ลักษณะของลำต้นเป็นเถา มีสีเขียว ลำต้นมีหนามแหลมคม ใบ : ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน ดอก : ดอกเป็นช่อ ๆ หนึ่งมีดอกอยู่ประมาณ 5-12 ดอก มีสีม่วงอมชมพู ก้านดอกและก้านช่อมีเป็นสีเขียว ผล : ผลมีลักษณะกลม ผิวเรียบเกลี้ยง ผลมีขนาดเล็กกว่าผลของมะเขือพวง ผลอ่อนมีลายเป็นสีขาว ๆ เมื่อแก่หรือสุกก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสด ข้างในผลมีเมล็ดแบน ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ผลมีรสขม การขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ที่ต้องการน้ำและความชื้นในปริมาณปานกลาง ขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ดเพาะ ส่วนที่ใช้ : ราก ผล สรรพคุณของมะแว้งเครือ ราก ใช้เป็นยาแก้ไอ ขับลม ขับปัสสาวะ เป็นต้น ผล ใช้ทั้งผลดิบและผลสุก ใช้เป็นยาขมเจริญอาหาร ขับเสมหะ แก้ไอ ลดน้ำตาลในเส้นเลือด […]

มะละกอ

มะละกอ

มะละกอ ลักษณะทั่วไปของต้นมะละกอ ต้น : เป็นพรรณไม้เนื้ออ่อน ฉ่ำน้ำ ลำต้นมีความสูงประมาณ 3-7 เมตร ลักษณะของลำต้นตั้งตรง ไม่แตกกิ่งก้นสาขา ลำต้นกลวง ผิวเปลือกลำต้นค่อนข้างขรุขระเป็นร่องไปตามยาว ใบ : ลักษณะของใบเป็นหยัก เว้าลึก แยกเป็นแฉกประมาณ 7-9 แฉก แต่ละแฉกจะมีร้อยเว้าเล็ก ๆ เหมือนกับขนนก ใบมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 ฟุต ดอก : ดอกออกเป็นช่อ ห้อยลง ลักษณะของดอกเป็นดอกตัวผู้ มีสีเหลือง หรือสีนวล กลีบดอกยาวประมาณ 2 ซม. กลิ่นหอม กลีบดอกบางโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ข้างในหลอดมีเกสร สำหรับดอกเพศเมีย ออกเป็นกระจุก หรือดอกเดี่ยว กลีบดอกยาวประมาณ 2.5 นิ้ว มีสีเหลือง โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ข้างในหลอดมีเกสร ผล : ผลมีลักษณะเป็นรูปกลม หรือกลมยาวรี มีขนาดยาวประมาณ 4-12 นิ้ว […]