ยาสมุนไพร

หญ้าหนวดแมว

หญ้าหนวดแมว

หญ้าหนวดแมว ลักษณะทั่วไปของต้นหญ้าหนวดแมว ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นนั้นจะมีความสูงประมาณ 50-100 ซม. ต้นกิ่งอ่อนจะเป็นสี่เหลี่ยม ใบ : จะออกเป็นใบเดี่ยวตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ ลักษณะใบนั้นขอบใบจักเป็นสีเขียวเข้ม ตรงปลายใบจะสอบเรียวและแหลม ส่วนตรงโคนใบจะสอบแหลม ตรงกลางนั้นจะกว้างมาก ดอก : จะออกดอกตรงปลายยอด เป็นสีขาวอมม่วงเรื่อ ๆ มีความยาวประมาณ 20-25 ซม. ดอกจะออกเป็นชั้น ๆ ตามก้านช่อดอกชั้นละประมาณ 6 ดอก มีลักษณะคล้ายดอกกะเพราะ หรือดอกโหระพา เกสร : เกสรตัวผู้จะมีอยู่ประมาณ 4 อัน จะยาวยื่นออกมาพันกลีบดอก มีลักษณะคล้ายหนวดแมว ส่วนเกสรตัวเมียจะมีอยู่ 1 อัน แต่ยาวกว่าเกสรตัวผู้ การขยายพันธุ์ : โดยการเพาะเมล็ด ส่วนที่ใช้ : ใบ เป็นยา สรรพคุณของต้นหญ้าหนวดแมว ใบ ใช้รักษาโรคไต ขับปัสสาวะ รักษาโรคคุดทะราด […]

หมอน้อย

หมอน้อย

หมอน้อย ลักษณะทั่วไปของต้นหมอน้อย ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลักษณะของลำต้นตั้งตรง มีกิ่งก้านน้อยทั่วกิ่งและก้านมีขนขึ้นปกคลุม ลำต้นมีความสูงประมาณ 8-32 นิ้ว ใบ : ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน มีขนาดกว้างประมาณ 1-3 ซม. ยาวประมาณ 2-6 ซม. ดอก : ดอกออกเป็นช่อ หรือเป็นกระจุก ดอกย่อยมีประมาณ 20ดอก ดอกเป็นสีม่วงแดง ลักษณะของดอกคล้ายกับดอกดาวเรือง ผล : เมื่อดอกร่วงโรยแล้ว ก็จะติดผล มีขนที่ข้อเป็นสีขาว ข้างในผลมีเมล็ดเดี่ยว เปลือกของมันแข็ง และแห้งไม่แตก มีขนาดยาวประมาณ 2 มม. การขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ำ และความชื้นในปริมาณปานกลาง ขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ด ส่วนที่ใช้ : ลำต้น ใบ ดอก เมล็ด ราก สรรพคุณของต้นหมอน้อย ลำต้น ใช้ลำต้นแห้ง […]

หนุมานประสานกาย

หนุมานประสานกาย

หนุมานประสานกาย ลักษณะทั่วไปของต้นหนุมานประสานกาย ต้น : เป็นพรรณไม้พุ่ม ที่มีลำต้นสูงประมาณ 1-2 เมตร ผิวลำต้นค่อนข้างเรียบเกลี้ยง ใบ : ใบออกเป็นกระจุก แผ่ออกแบบนิ้วมือ มีใบย่อยประมาณ 7-8 ใบ ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปยาวรี หลายใบแหลมเรียว โคนใบมีหูใบซึ่งจะติดอยู่กับก้านใบพอดี พื้นผิวใบเรียบเป็นมัน ริมขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 0.5-1.5 นิ้ว ยาวประมาณ 2-4 นิ้ว ก้านใบย่อยยาวประมาณ 8-25 มม. ดอก : ดอกออกเป็นช่อ ๆ หนึ่งยาวประมาณ 3-5 นิ้ว ลักษณะของดอกย่อย เป็นดอกสีเขียว มีขนาดเล็ก ก้านช่อดอกยาวประมาณ 3-7 มม. ผล : ผลมีลักษณะเป็นรูปไข่ อวบน้ำ ขนาดของผลมีความยาวประมาณ 5-6 มม. กว้างประมาณ 4-5 มม. ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่เต็มที่ […]

หนามพรม

หนามพรม

หนามพรม ลักษณะทั่วไปของต้นหนามพรม ต้น : เป็นพรรณไม้พุ่ม ที่มีลำต้นมีความสูงประมาณ 4-5 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านสาขามาก ทั่วลำต้นมีหนาม และลำต้นมียางเป็นสีขาว ใบ : ใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปกลม ปลายแหลมมีติ่ง โคนใบแหลม ริมขอบใบเรียบไม่มีหยัก ใต้ท้องใบมีเส้นใบ ประมาณ 5-7 คู่ ซึ่งจะเห็นได้ชัดมาก ดอก : ดอกออกเป็นช่อ ลักษณะของดอกเป็นสีขาว มีกลิ่นหอม กลีบดอกและกลีบรองกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ กลีบรองกลีบดอกเป็นรูปหอก โคนกลีบจะเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อ ปลายกลีบจะแยกออกจากกัน กลีบดอกยาวประมาณ 2.5 มม. และโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแยกกลางท่อดอกมีเกสรทั้งเกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย ผล : ผลมีลักษณะเป็นรูปกลมรี ข้างในผลมีเมล็ดอยู่ 4 เม็ด การขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ที่ขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ขยายพรรณด้วยการใช้เมล็ด ส่วนที่ใช้ : เนื้อไม้ สรรพคุณของต้นหนามพรม […]

หนาดใหญ่

หนาดใหญ่

หนาดใหญ่ ลักษณะทั่วไปของต้นหนาดใหญ่ ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นมีความสูงประมาณ 5-6 ฟุต ทั่วลำต้นมีขนสีขาวนุ่ม ลำต้นเป็นแก่นแข็ง ใบ : ใบมีลักษณะเป็นรูปยาวรี ปลายใบแหลม โคนใบเรียวแหลมเล็กน้อย ริมขอบใบหยักเป็นซี่ใหญ่ ไม่เท่ากัน ขนาดของใบกว้างประมาณ 1.2-4.5 ซม. ยาวประมาณ 10-17 ซม. หลังใบและใต้ท้องใบมีขนทั้ง 2 ด้าน ดอก : ดอกออกเป็นช่อ ตามบริเวณปลายกิ่ง ลักษณะของดอกย่อย มีกลีบดอกติดกันเป็นหลอ ส่วนปลายกลีบแยกออกจากกันเป็น 5 กลีบ กลีบดอกอ่อนจะมีเป็นสีเหลือง แต่พอแก่กลีบดอกก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสีขาว ผล : ผลมีลักษณะเป็นเส้นเล็ก ๆ มีเหลี่ยมอยู่ 10 เหลี่ยม ส่วนบนเป็นขนสีขาว ๆ การขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่มักพบขึ้นตามทีรกร้าง ทุ่งนา หรือหุบเขาทั่วไป ขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ด หรือผล ส่วนที่ใช้ : […]

หญ้าแห้วหมู

หญ้าแห้วหมู

หญ้าแห้วหมู ลักษณะทั่วไปของต้นหญ้าแห้วหมู ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุก อยู่ในจำพวกหญ้า มีลำต้นอยู่ในดิน มีลักษณะเป็นหัวกลม สีดำ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-6 มม. ลำต้นเป็นดิน มีขนาดเล็กเรียว เป็นเหลี่ยม มีความสูงประมาณ 4-10 นิ้ว มีสีเขียวแก่ ใบ : ใบมีขนาดเล็กยาวเรียว ปลายแหลมทู่ กลางใบเป็นสันร่อง พื้นผิวใบเกลี้ยง มีสีเขียวเข้ม ดอก : ดอกออกเป็นช่อ ขนาดเล็ก ดอกอกบริเวณกลางลำต้น ช่อหนึ่งมีใบประดับประมาณ 2-4 ใบ กางออกอยูฐานช่อดอก ดอกย่อยจะไม่มีก้าน ดอกมีสีน้ำตาล ผล : เป็นรูปขอบขนาน ปลายแหลม หน้าตัดเป็นรูปเหลียม มีสีน้ำตาล หรือสีดำ การ ขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้ที่มักจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตามทุ่งนาที่รกร้าง และข้างทาง ขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ด หรือหัวใต้ดิน ส่วนที่ใช้ : […]

หญ้าลิ้นงู

หญ้าลิ้นงู

หญ้าลิ้นงู ลักษณะทั่วไปของต้นหญ้าลิ้นงู ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นเลื้อยยาว ประมาณ 6-20 นิ้ว ลำต้นมีลักษณะเรียบเกลี้ยง เล็กยาว และแตกกิ่งก้านสาขาออกมาก ใบ : ใบมีลักษณะแหลมเรียวเล็ก ไม่มีก้านใบ หูใบมีขนาดเล็กขนาดของใบยาวเพียง 0.5-1 นิ้ว กว้าง 1.5-3.5 มม. ดอก : ดอกออกเป็นช่อ ๆ หนึ่งมีประมาณ 2-4 ดอก แยกออกกันเป็นคู่ ๆ ออกตามบริเวณง่ามใบ ลักาณะของดอกมีกลีบดอกและกลีบรองกลีบดอก มีสีขาวเป็นรูปกรวยแยก ปลายแยก เป็น 4 กลีบ ดอกบานเต็มที่มีขนาดโตประมาณ 2.5 มม. ก้านดอกยาวประมาณ 0.6-2 ซม. ผล : ผลมีลักษณะเป็นสันสี่มุม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 มม. เปลือกนอกแข็งไม่แตก ข้างในผลมีเมล็ดเล็กเล็ก เป็นจำนวนมาก การขยายพันธุ์ : […]

หญ้าเกล็ดหอย

หญ้าเกล็ดหอย

หญ้าเกล็ดหอย ลักษณะทั่วไปของต้นหญ้าเกล็ดหอย ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุก ขนาดเล็ก ลำต้นมีลักษณะ เป็นเส้นเล็กยาวแผ่สาขา ปกคลุมดินเป็นแผ่น ลำต้นมีข้อจะแตกรากฝอยยึดดิน ใบ : ใบมีลักษณะค่อนข้างกลม หรือคล้ายรูปไต โคนใบเว้าเหากัน เป็นรูปหัวใจ ริมขอบใบมีรอยหยัก 5-7 รอย พื้นผิวหลังใบเป็นสีเขียวเข้ม เป็นมัน ส่วนใต้ท้องใบเป็นสีเขียวมีขนสั้นอ่อนนุ่มขึ้นเล็กน้อย ขนาดของใบมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-1.6 ซม. ก้านใบเป็นเส้นบางเล็กยาว ประมาณ 0.5-3 ซม. ดอก : ดอกออกเป็นช่อ หรือเป็นกระจุกคล้ายร่ม ออกตามบริเวณข้อลำต้น ดอกช่อหนึ่งมีดอกย่อยประมาณ 10-15 ดอก ลักษณะของดอกมีสีเขียวออกขาว กลีบดอกเป็นรูปกลมรีไม่มีก้านดอก ผล : ผลมีลักษณะเป็นรูปคล้ายรูปหัวใจ ผลมีขนาดยาวประมาณ 1-1.25 มม. กว้างประมาณ 1.5-2 มม. การขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้ที่ขึ้นได้ดีในที่ที่ ชุ่มชื้น ขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ด หรือการแยกลำต้น ส่วนที่ใช้ […]

หญ้าพันงูแดง

หญ้าพันงูแดง

หญ้าพันงูแดง ลักษณะทั่วไปของหญ้าพันงูแดง ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีลำต้นสูงประมาณ 1-2.5 ฟุต ลำต้นมีลักษณะเป็นข้อ มีสีแดง ผิวเปลือกลำต้นเรียบเกลี้ยง หรือมีขนเล็กน้อย ใบ : ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ลักษณะของใบเป็นเหลี่ยม โคนใบมน ปลายใบแหลม ริมขอบใบเรียบไม่มีหยัก ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1.5-5 ซม. ยาวประมาณ 2.3-9 ซม. ดอก : ดอกออกเป็นช่อ ตั้งตรงตามบริเวณปลายยอด ช่อดอกยาวประมาณ 7.5-18 นิ้ว ลักษณะของดอกมีสีเขียวอ่อน ปลายช่อมีดอกออกเป็นกระจุกรวมกัน โคนช่อจะมีดอกห่างกัน การขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้ที่ชอบขึ้นตามพื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ ขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่วนที่ใช้ : ทั้งลำต้น สรรพคุณของหญ้าพันงูแดง ทั้งลำต้น ใช้ลำต้นสด นำมาต้มเอาน้ำกินเป็นยาแก้ไอ ขับปัสสาวะ แก้เบื่อเมา แก้บิด ขับโลหิต แก้นิ่ว ขับเสมหะ หรือใช้ภายนอกมาตำพอก หรือทาแก้โรคผิวหนัง […]

หญ้าใต้ใบ

หญ้าใต้ใบ

หญ้าใต้ใบ ลักษณะทั่วไปของต้นหญ้าใต้ใบ ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลักษณะของลำต้นตั้งตรง ลำต้นมีความสูงประมาณ 4-16 นิ้ว ลักษณะของลำต้นเรียบไม่มีขน ข้อ และกิ่งก้านเป็นสีแดง ใบ : ใบออกเป็นใบรวม มีใบย่อยเรียงสลับกันเป็น 2 แถว ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปรี ปลายใบแหลมสั้น หรือมน โคนใบกลมมน หลังใบมีเป็นเขียว ส่วนใต้ท้องใบเป็นสีเขียวเทา ใบมีขนาดเล็ก กว้างประมาณ 2-5 มม. ยาวประมาณ 5-15 มม. ก้านใบสั้น ดอก : ดอกมีขนาดเล็ก เป็นสีเหลืองอมน้ำตาล ดอกเพศผู้และเพศเมียจะแยกกันอยู่คนละดอก ผล : ผลมีลักษณะเป็นรูปกลมแบน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 มม. ผิวเปลือกนอกขรุขระ ผลอ่อนเป็น สีเขียว เมื่อแก่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ข้างในผลเป็นรูปสามเหลี่ยม สีน้ำตาล ผลออกเรียงเป็นแถวอยู่ใต้ก้านใบ การขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้ที่พบขึ้นเองตามสวน หรือที่รกร้างขึ้นได้ดีในเกือบทุกประเภท ขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ด […]