สุขภาพ

สายตายาว (Hyperopia/Presbyopia)คืออะไร

สายตายาว (Hyperopia/Presbyopia)คืออะไร

สายตายาว คือความผิดปกติทางสายตา ทำให้มองภาพในระยะใกล้ได้ไม่ชัดเจนเหมือนเดิม เกิดจากกำลังหักเหแสงของกระจกตาและของแก้วตามีไม่พอ หรือลูกตาเล็กเกินไป ทำให้แสงจากวัตถุทั้งระยะไกลและใกล้ไม่ไปโฟกัสบนจอประสาทตา แต่กลับไปโฟกัสที่บริเวณเลยจอประสาทตาไป ส่งผลให้ผู้นั้นมองไม่ชัดทั้งไกลและใกล้ แต่ด้วยระบบ Accommodation อัตโนมัติของตา ทำให้สามารถเห็นภาพระยะไกลได้ชัดเจน ซึ่งในทางฟิสิกส์ คนที่สายตายาว คือคนที่มองเห็นวัตถุได้ชัดระยะใกล้ตามีระยะเกินกว่า 25 เซนติเมตร และระยะไกลตามองได้ไกลถึงระยะอนันต์ ระบบ Accommodation คืออะไร ? เป็นระบบอัตโนมัติในการปรับเพิ่มกำลังเลนส์ตา เพื่อช่วยให้ภาพที่ตกเลยจอประสาทตา มาตกที่จอประสาทตาพอดี ส่งผลให้สามารถมองวัตถุในระยะไกลได้ชัดแม้ว่าจะมีภาวะสายตายาว แต่ถ้าเลื่อนวัตถุมาใกล้มากขึ้น ภาพก็จะตกเลยจอประสาทตาในบริเวณที่ไกลออกไปมากขึ้น ต้องอาศัยการ Accommodation มากขึ้น ตาจึงต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อให้ภาพตกที่จอประสาทตาพอดี และเนื่องจากขีดจำกัดของ Accommodation เอง ทำให้คนที่สายตายาวไม่สามารถมองวัตถุใกล้ตัวมากได้ชัด และอาจมีอาการปวดตาร่วมด้วย ขึ้นกับค่าสายตายาวของบุคคลนั้นๆ และกำลังความสามารถในการ Accommodation ของแต่ละบุคคล โดยมีอายุเป็นตัวแปรหลัก ถ้าดูจากคำที่เป็นภาษาอังกฤษแล้ว สายตายาวจะมีความหมายใน 2 นัยยะ คือ Hyperopia คำนี้เป็นความหมายที่แท้จริงของ “สายตายาว” ในทางการแพทย์ เป็นการสายตายาวตั้งแต่อายุยังไม่มาก เกิดมาจากการหักเหของแสงมาโฟกัสหลังจอรับภาพ Presbyopia เป็นอาการสายตายาวแบบสูงวัย […]

สายตาสั้น (Myopia) คืออะไร

สายตาสั้น (Myopia) คืออะไร

สายตาสั้น หมายถึงภาวะความผิดปกติของสายตา ที่ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนเฉพาะวัตถุที่อยู่บริเวณใกล้ๆ แต่สำหรับวัตถุที่อยู่ไกลๆ จะเห็นได้ไม่ชัด เนื่องจากในผู้ที่สายตาสั้นการรวมแสงของภาพจะตกก่อนถึงจอประสาทตา แต่หากเลื่อนวัตถุที่อยู่ไกลมาใกล้ๆ หรือเดินเข้าไปใกล้วัตถุนั้น แสงที่ผ่านเข้ามาจะตกกระทบใกล้จอประสาทตามากขึ้น จนสุดท้ายสามารถโฟกัสภาพได้พอดี ส่งผลให้สามารถเห็นได้ชัดเจนขึ้นในระยะใกล้ โดยในทางฟิสิกส์ได้ให้นิยามโรคนี้ไว้ว่า ภาวะที่มองเห็นวัตถุในระยะใกล้ตาได้ชัด ที่ระยะไม่เกิน 25 เซนติเมตร และในระยะไกลตาไม่ถึงระยะอนันต์ ปัญหาสายตาสั้นโดยทั่วไปจะไม่ถือว่ามีอันตราย แต่ในกรณีที่มีความรุนแรงก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงทำให้จอประสาทตาฉีกขาดได้ เราสามารถพบผู้ที่สายตาสั้นได้ทั่วๆ ไป ซึ่งประมาณร้อยละ 25 ของผู้ใหญ่จะมีภาวะนี้ โดยส่วนใหญ่จะตรวจพบในช่วงอายุ 8 – 12 ปี และจะสั้นขึ้นในช่วงวัยเรียนหรือวัยรุ่น จนสุดท้ายสายตาจะอยู่คงที่ในช่วงวัยทำงานต้นๆ(ประมาณไม่เกิน 23 ปี) สายตาสั้นสามารถแบ่งเป็นชนิดย่อยๆ ดังนี้ Progressive myopia สายตาสั้นชนิดนี้มักจะเป็นมาตั้งแต่เด็กและมีสาเหตุเกิดจากกรรมพันธุ์ โดยทั่วไปมักจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆจนเกินหนึ่งพันขึ้นไป สุดท้ายเนื่องจากความหนาของเลนส์ที่มากเกินไปทำให้ไม่สามารถสวมแว่นตามค่าสายตาที่สั้นได้ จำเป็นต้องใช้แว่นที่มีค่ากำลังน้อยกว่าความจริง ซึ่งสายตาจะสั้นลงเร็วมากในช่วงวัย 15-20 ปี จากนั้นจะค่อยๆช้าลง สาเหตุหลักคือการที่ลูกตายาวออกไปทางด้านหลัง จนทำให้การหักเหแสงจึงกลายเป็น Axial myopia คือภาวะที่ลูกตายื่นยาวออกไปเรื่อยๆนั่นเอง Congenital myopia ถือเป็นชนิดที่พบได้น้อยมาก โดยมากจะเกิดในวัยเด็กช่วงอายุ 3-4 […]

ตาบอดสี (Color blindness) คืออะไร

ตาบอดสี (Color blindness) คืออะไร

ตาบอดสี เป็นภาวะความปกติทางการมองเห็น ถือว่าเป็นภาวะที่พบได้บ่อย ซึ่งส่วนมากจะพบในผู้ชาย โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 8 ของประชากรทั้งหมด แต่ในผู้หญิงสามารถพบได้เพียงประมาณร้อยละ 4 เท่านั้น ตาบอดสี เป็นภาวะที่ตาของผู้ป่วยไม่สามารถแปรผลของภาพสีได้อย่างถูกต้องเหมือนคนปกติทั่วๆไป ทำให้มีปัญหาในการแยกแยะสีของวัตถุบางอย่าง โดยผู้ที่มีความผิดปกตินี้จะไม่ใช่ไม่สามารถรับรู้สีใด ๆ ได้เลยอย่างที่มีคนเข้าใจผิด แต่แท้จริงแล้วจะมีผู้ป่วยเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีอาการรุนแรงมากๆ จนกระทั่งเห็นภาพต่างๆ เป็นสีขาวดำ โดยทั่วไปผู้ที่ตาบอดสีจะสามารถรับรู้สีได้ แต่ด้วยความผิดปกติทำให้ไม่สามารถแยกสีมีความคล้ายกันได้ เช่น ผู้ที่ตาบอดสีแดงอาจเห็นวัตถุนั้นเป็นสีอื่น ไม่เห็นว่าเป็นสีแดงเหมือนคนปกติ แต่เนื่องจากได้รับการสอนมาตั้งแต่เด็กว่าสีแบบนี้เป็นสีแดง เขาจึงสามารถบอกได้ถูกต้องว่าวัตถุนั้นเป็นสีแดง ด้วยเหตุนี้เองผู้ป่วยจึงไม่ยอมรับเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าตาบอดสีแดง และเพื่อลดปัญหาในการใช้ชีวิตลงไม่มากก็น้อย ผู้ที่ตาบอดสีจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์เรียนรู้ แต่ถึงอย่างนั้นในการประกอบอาชีพบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้ความแตกต่างของสีในการบอกสัญลักษณ์ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ดีในผู้ที่ตาบอดสี กลไกการมองเห็นสีของตาคน โดยปกติกลไกการมองเห็นสีของคนเราจำเป็นต้องอาศัยเซลล์รับแสงอยู่ 2 กลุ่มที่จอประสาทตา กลุ่มแรกคือ rods หรือกลุ่มเซลล์รูปแท่ง ทำหน้าที่รับแสง มีไว้รับรู้ถึงความมืดหรือสว่าง โดยเซลล์กลุ่มนี้จะไวมากต่อการกระตุ้น แม้มีแสงเพียงเล็กน้อยก็สามารถรู้ได้ แต่เป็นเซลล์ที่ไม่สามารถแยกสีได้ กลุ่มที่สองเรียกว่า cones หรือเซลล์รูปกรวย เป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่มองเห็นสีต่างๆ ซึ่งเซลล์กลุ่มนี้จะแยกตามระดับคลื่นแสงหรือสีที่กระตุ้นออกเป็น 3 ชนิด ประกอบไปด้วย เซลล์รับแสงสีแดง เซลล์รับแสงสีน้ำเงิน และเซลล์รับแสงสีเขียว ส่วนแสงสีอื่นๆ นั้น […]

ป้ายกำกับ:
วิธีใส่คอนแทคเลนส์ พร้อมภาพประกอบ คลิป และวิธีถอด

วิธีใส่คอนแทคเลนส์ พร้อมภาพประกอบ คลิป และวิธีถอด

สำหรับคนที่อายุใกล้จะ 30 ขวบแบบเราก็คงจะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับสายตากันบ้างแล้ว เพราะด้วยความที่เป็นคนตั้งใจเรียนขยันอ่านหนังสือ (จริงๆแล้วเล่นเกมส์บ่อย หึหึ) ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสายตา และการใส่แว่นบางครั้งก็ไม่ใช่คำตอบ คือเวลาใส่แว่นเรารู้สึกขัดๆยังไงไม่รู้คนอื่นอาจจะไม่เป็นก็เลยไม่ชอบการใส่แว่น หลังจากนั้นเราก็เลยไปร้านแว่นชื่อดังนั้นแหละไปซื้อคอนแทคเลนส์ ราคา 200 บาท บวกน้ำยากล้าง 200+ บวกตัวเก็บคอนแทคเลนส์ 40 บาท เบ็ดเสร็จจ่ายเงินไป 400 กว่าบาท เราก็เลยจะมาแชร์วิธีใส่คอนแทคเลนส์อย่างถูกต้อง อันนี้คือคอนแทคเลนส์แบบรายเดือน คอนแทคเลนส์จะมี 2 ประเภทคือแบบรายเดือนกับแบบรายวันใช้แล้วทิ้ง แบบรายเดือนเหมาะสำหรับคนที่ใส่บ่อยใส่ทุกวันจะราคาถูกกว่าแบบรายวันแต่ถ้าเปิดใส่แล้วจะามีอายุ 30 วันเกินนั้นไปถือว่าหมดอายุไม่รับประกับดวงตา ส่วนแบบรายวันเหมาะสำหรับใส่แล้วทิ้งสำหรับคนที่นานๆใส่ที เหมาะกับคนที่ติดแว่น วิธีใส่คอนแทคเลนส์ ให้เราหยิบคอนแทคเลนส์ออกมาทำมือตามภาพ ในภาพด้านบนจะไม่เหมือนตอนเราซื้อครั้งแรกนะ ตอนซื้อมันจะบรรจุในแถบพลาสติดดีกว่านี้ อันนี้เป็นตัวล้างคอนแทคเลนส์ที่ต้องแช่ไว้ประมาณ 4 ชั่วโมงขึ้นไป วานคอนแทคเลนส์ไว้บนปลายนิ้วชี้ตรวจดูว่ามันสกปรกหรือเปล่าถ้ามีเศษฝุ่นในกรณีที่เราทำตกพื้น อันนี้เราเป็นบ่อยใส่ครั้งแรกไม่ค่อยเข้าหรอกหล่นพื้น ให้ล้างให้สะอาดไม่งั้นมันละคายเคืองตา ใช้มืออีกข้างดึงหนังตาบนไว้ไม่ให้เปลือกตามันสามารถกระพริบได้   ใช้มือนิ้วชี้ที่วางคอนแทคเลนส์ประกอบมันเข้าไปเลย ให้ดวงตามองตรงอย่าหันนี้เพราะต้องให้คอนแทคเลนส์มันประกบกับตาดำของเรา พยายามจับให้ใกล้ขอบเปลือกตาที่สุดเพื่อไม่ให้ตาของเรากระพริบได้ เมื่อวางคอนแทคเลนส์เช็คดูว่ามันตรงกับตาดำของเราหรือเปล่า หรือคอนแทคเลนส์มันพบหรือเปล่า เราเคยใส่แล้วมันพับแต่เราไม่รู้ วันนั้นทั้งวันรู้สึกเคืองตาและปวดหัวมึนๆเพราะคอนแทคเลนส์มันพบ ทำให้ตาข้างหนึ่งมองชัด อีกข้างมองไม่ชัดมารู้ตอนถอดนี่แหละ เสร็จแล้วหลับตาเอามือกดเปลือกตาให้คอนแทคมันติดแน่น แล้วก็ทำวิธีใส่คอนแทคเลนส์ อีกข้างหนึ่ง […]

ดีท็อก เพื่อสุขภาพและช่วยลดน้ำหนักและขับถ่ายคล่องตัว อ่านเลย!

ดีท็อก เพื่อสุขภาพและช่วยลดน้ำหนักและขับถ่ายคล่องตัว อ่านเลย!

ดีท็อก (Detox) หลายๆคนคงจะเคยได้ยินมาแล้วคุ้นหูกันบ้างแล้ว เดี่ยววันนี้เราจะไปทำความรู้จักว่า “ดีท็อก” คืออะไรและมันมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายของเรา แล้วมันมีโทษหรือเปล่าก็จะบอกตรงนี้เลยว่ามีข่าวคนตายโดยการใช้ดีท็อกมาแล้ว อ่านข่าวคนดีท็อกจนตาย ก่อนอื่นเราไปรู้จักดีท็อกกันก่อน ดีท็อกคืออะไร ดีท็อก (Detox) หรือที่เรียกชื่อเต็มคือ “Detoxification” เป็นกระบวนการล้างสารพิษออกจากร่างกายโดยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการกินหรือการสวนทวาร ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมการกินโดยดีท็อกมีหลายสูตรแล้วแต่ว่าใครจะเลือกทำตามสูตรไหน ส่วนในกระบวนการสวนทวารนั้นอาจจะยังยุ่งยากอยู่เพราะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือด้วย ดีท็อกมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ดีท็อกเป็นกระบวนการล้างพิษออกจากร่างกายหรือป้องกันพิษออกจากร่างกายมีหลากหลายวิธีมาก – กินเพื่อล้างพิษ – อดเพื่อล้างพิษ – นวดเพื่อขับพิษ – อาบน้ำเพื่อล้างพิษ – สวนล้างพิษ ในบทความนี้เราจะทำความรู้จักวิธีที่นิยม 2 วิธีหลักนั่นก็คือทำดีท็อกโดยการดื่มน้ำสมุนไพรล้างลำไส้ และการสวนทางทวารหนักเพื่อล้างลำไส้ ดีท็อกน้ำสมุนไพรล้างลำไส้ สูตรนี้นำมาจากเจ้าของบล็อก http://www.oknation.net/blog/this-is-gee/2011/05/22/entry-1 ต้องขอขอบคุณไว้ด้วยเพราะไม่ได้ขอเลยเห็นว่ามีประโยชน์ก็เลยนำมาฝาก สูตรนี้จะใช้โยเกิร์ต นมเปรี้ยว มะนาว และน้ำผึ้ง โดยมีวิธีการทำดังนี้           หลังจากทานแล้วให้ดื่มน้ำตามเข้าไปด้วยจะช่วยล้างลำไส้ ดีท็อกสวนทวารเพื่อล้างลำไส้ วิธีนี้จะต้องเตรียมเครื่องมีเป็นขวดและสายยางและที่แขวน ลักษณะคล้ายกับการหยอดน้ำเกลือโดยเราจะผสมน้ำดีท็อกเพื่อสวนหลังจากนั้นก็แขวนขวดไว้บนที่สูงตัวเรานอนกับพื้นแล้วเสียบสายยางเข้าไปในรูทวารหรือรูตูลนั้นแหละ วิธีนี้บอกตามตรงว่ายังไม่กล้าทำตามเหมือนกันแต่สำหรับเพื่อนที่ใจกล้าก็ลองเตรียมอุปกรณ์ตามคลิปนะจ๊ะ ส่วนน้ำที่นำมาดีท็อกสวนทวารก็มีหลายแบบบางคนใช้กาแฟ บางคนซื้อตามร้านเสริมความงาม […]

วิธีทำฟันเหลืองให้ขาวใส ป้องกันสาเหตุและแก้ปัญหาฟันเหลืองด้วยตัวเอง

วิธีทำฟันเหลืองให้ขาวใส ป้องกันสาเหตุและแก้ปัญหาฟันเหลืองด้วยตัวเอง

ฟันเหลือง เป็นสิ่งที่ทำลายความมั่นใจในการยิ้มของเรา หากเพื่อนๆต้องการมียิ้มที่สวยงามต้องกำจัดฟันเหลืองให้เป็นสีขาว จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับรอยยิ้มของเรา วันนี้เราจะเพิ่มเสน่ห์รอยยิ้มของเราโดยการหาวิธีป้องกัน และกำจัดฟันเหลืองให้เป็นสีขาว สวย เหมาะกับยิ้มสยามของเรากันเลยครับ สาเหตุของฟันเหลือง – อาหาร เครื่องดื่ม จำพวกกาแฟ ชา ไวน์ พวกนี้จะทิ้งคราบไว้ทำให้ฟันของเรามีสีเหลืองนวล ผ่องอำไร หุหุ เพราะฉะนั้นหลังจากการทานอาหารควรแปรงฟันทันที – สูบบุหรี่ เป็นตัวการใหญ่อีกหนึ่งสาเหตุของฟันเหลือง – แปรงสีฟันคุณภาพต่ำ จะทำให้การขัดคราบสกปรกออกจากผิวของฟันไม่เต็มที่ ทำให้เกิดคราบตกข้างที่ผิวของฟันและนำไปสู่การเกิดฟันเหลือง – โรคภัย บางชนิดสามารถทำให้สีของฟันเปลี่ยนได้ รวมถึงการตั้งครรภ์ของคุณแม่ก็สามารถทำให้ฟันเหลืองได้ – ยารักษาโรค ยาปฏิชีวินะ ยาที่มีส่วนทำให้ฟันเปลี่ยนสีมีหลายอย่างเช่น ยาเกี่ยวกับโรคความดันโลหิต ยาเกี่ยวกับโรคเครียด – จัดฟัน จะมีอุปกรณ์ที่ยึดติดฟัน เช่น แร่เงิน มัลกัม ฯลฯ วัสดุจัดฟันพวกนี้สามารถเปลี่ยนสีของฟันให้เป็นสีเหลืองได้ – อายุ คนที่มีอายุมากจะมีผลทำให้ผิวเคลือบฟันชั้นบนหลุดไปทำให้เห็นเนื้อฟันที่เป็นสีเหลือง – กรรมพันธ์ บางคนจะมีฟันเหลืองที่ช้ากว่าคนอื่นเพราะมีเคลือบฟันที่หนากว่า ทำให้โอกาสที่ฟันจะเหลืองมีน้อยกว่าชาวบ้าน – ฟันหัก ฟันเสียหาย ก็ทำให้ฟันเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองได้ […]

ขูดหินปูนดีอย่างไร อัตรายแค่ไหนถ้าไม่เอาหินปูนออก เตรียมตัวและเช็คราคาที่นี่

ขูดหินปูนดีอย่างไร อัตรายแค่ไหนถ้าไม่เอาหินปูนออก เตรียมตัวและเช็คราคาที่นี่

หินปูน เป็นปัญหาสุขภาพของช่องปากที่หลายๆคนมองข้าม ในบทความนี้จะได้แนะนำให้รู้จักกับ “หินปูน” ที่สะสมอยู่ตามซอกฟันของเราว่ามันคืออะไร และหินปูนเกิดขึ้นได้อย่างๆไร วิธีกำจัดและป้องกันไม่ให้มันมีปริมาณมากพอที่จะทำให้ฟันของเราเป็นอันตราย หรืออาจจะถึงขั้นที่หินปูนดันเหงือกของเราจนฟันหลุดเลยก็เป็นได้ หินปูนคืออะไร? หินปูนคือ คราบน้ำลายหรือขี้ฟันที่ตกตะกอนอาจจะฟังดูน่ากลัวนะแต่ลักษณะของมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ ในน้ำลายของคนเราจะมีแคลเซียมซึ่งตกตะกอนไปเป็นแผ่นคราบจุลินทรีย์ ภาษาอังกฤษ เรียกว่า “Bacteial plaque” มันจะเป็นคราบสีขาวขุ่นๆบางๆ และจะเริ่มสะสมหนาขึ้นเรื่อยๆ จนเราเห็นเป็นก้อนได้เลยแหละซึ่งน่าเกลียดมากๆ ปากคนหินปูนเกาะด้านหน้าฟันเป็นสีเหลืองเขียวก็มี อี้ยยย สยองง หินปูนเกิดจากอะไร? เกิดจากคราบน้ำลาย เชื้อโรคต่างๆ สะสมและตกตะกอน การแปรงฟันหรือบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากก็ไม่สามารถกำจัด จุลินทรีย์พวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนต้องกำจัดหินปูนโดยการเข้าพบทันตแพทย์ เพื่อให้หมอฟันขูดหินปูนออกให้ หินปูนเกิดบริเวณไหน? ส่วนมากแล้วคราบหินปูนจะเกิดปริเวณซอกฟันระหว่างฟัน หรือเกิดที่โคนของฟัน ทุกซี่ได้ทั้งปากไม่เว้นแม้กระทั้งฟันปลอม ส่วนมากเกิดในซอกฟันด้านในเพราะวันด้านหน้าเราแปลงฟันได้ถนัดทำให้ทำความสะอาดได้ดีกว่าซอกฟันด้านใน หากใครลองเอากระจกส่องฟันมากส่องดูอาจจะต้องตกใจกับหินปูนของเราเลยก็ได้ อันตรายจากหินปูนมีอะไรบ้าง? – ทำให้เลือดออกขณะแปรงฟัน เพราะบางคนอาจจะคิดว่ามีเศษอาหารติดซอกฟันทำให้พยายามแปรงฟันแรงๆ แต่หินปูนไม่สามารถใช้แปรงสีฟันเอาออกได้ จึงอาจจะเกิดการใช้แรงกดเกินไปจนเลือดออก – เหงือกบวม สืบเนื่องจากการแปรงฟันโดยเน้นแรงกดอาจจะทำให้เลือดออกแล้วเหงือกยังบวมอักเสบ หรือเป็นแผลซึ่งทำให้ยุ่งยากและทรมานกับการกินอาหารได้ครับ – ฟันเหลืองสุดๆ เนื่องจากเป็นแคลเซียมและจุลินทรีย์มาเคลือบผิวฟัน จึงเกิดการตกตะกอนเป็นสีเหลืองทำให้เสียบุคลิกภาพ – มีกลิ่นปาก เพราะคราบหินปูนก็มีแบททีเรียจากขี้ฟันที่ทำให้มีกลิ่นปาก – เหงือกร่น เพราะหินปูนหากเกาะตัวกันใหญ่มากๆมันก็จะดันลงข้างล่าง […]

วิธีป้องกันเล็บขบ และรักษาอย่างได้ผลอาการ

วิธีป้องกันเล็บขบ และรักษาอย่างได้ผลอาการ

“เล็บขบ” ภาษาอังกฤษ “ingrown nail” เป็นอาการปวดที่ทรมานมากๆ เพียงแค่เราเอานิ้วที่เป็นเล็บขบไปสัมผัสกับอะไรแรงมันยิ่งจะเพิ่มความเจ็บปวดทรมานมากขึ้น และยิ่งเวลาที่เล็บขบเป็นหนองยิ่งทำให้บุคลิกของเราดูแย่ ซ้ำร้ายถ้าหนองแตกนั้นเหม็นมากๆ หนองเล็บขบนั้นเหม็นมากทีเดียวอย่าไปดมนะครับ (แต่เชื่อว่าต้องมีคนลองดม) ต่อไปนี้ผมจะพาหาวิธีป้องกันเล็บขบ และรักษาอาการเล็บขบให้ปวดน้อยลงและหายเร็วที่สุดครับ เล็บขบ   สาเหตุของเล็บขบ มีมากมายหลายสาเหตุทั้งเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันและกรรมพันธุ์ของเล็บที่ทำให้มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดเล็บขบได้เล็บขบเกิดจากอะไรดูได้เลย – พันธุกรรม คนที่มีเล็บขนาดกว้างแบบผมจะมีโอกาสที่จะเป็นเล็บขบ มากกว่าคนที่มีเล็บเรียวยาว ครับ – การบาดเจ็บ เช่น เวลาเล่นฟุตบอลแล้วเราไปเตะไปกระแทกปลายเท้ากับคู่แข่ง นั้นก็จะทำให้มีโอกาสสูงที่เราจะเป็นเล็บขบ หรือในเวลาทำงานมีอุปกรณ์หนักเช่นเครื่องมือช่าง หรือ ค้อนเหล็ก หล่นใส่ปลายท้าวก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดเล็บขบเช่นกันครับ – การตัดเล็บ การตัดเล็บท้าวโค้งตรงขอบเล็บ จะทำให้มีที่ว่างให้เนื้อของเราดันเข้าไปยังส่วนนั้นและเมื่อเวลาเล็บงอกออกมาก็จะมาชนกับเนื้อบริเวณนั้นทำให้เป็นเล็บขบได้ อาจารย์จึงชอบสอนว่าเวลาตัดเล็บให้ตัดเป็นแนวตรง – ติดเชื้อ เกิดจากความสกปรกทำให้อักเสบ เช่น การใส่ถุงเท้าไม่ซัก หมักหมนร้องเท้า ก็เป็นอีกสาเหตุที่ให้เกิดเล็บขบได้ เล็บขบอันตรายขนาดไหน นอกจากออการปวดอย่างทรมานแล้ว เล็บขบถ้าปล่อยไว้จนหนองที่อักเสบ ไหลออกมาเอง และเล็บที่ขบยื่นออกมาและทำการตัดออกแล้ว แผลเล็บขบก็จะหายไปเองตามธรรมชาติ แต่สำหรับบางคนอาจจะเกิดการติดเชื้อในเล็บขบ โดยเฉพาะเล็บขบที่เท้ามีความอับชื้นสูง ทั้งเชื้อโรค เชื้อแบททีเรียจากถุงเท้าและรองเท้าอีกทั้งบางคนต้องใส่ร้องเท้าทั้งวันอาจจะทำให้แผลเล็บขบติดเชื้อ และต้องเข้าพบแพทย์เพื่อทำการตัดเล็บที่ขบออก หรือบางคนอาจจะต้องเอาเล็บออกทั้งหมดเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติมเลยก็ได้ เล็บขบหากไม่รักษาอย่างถูกวิธีก็อาจจะทำให้เราต้องเจ็บตัวได้นานทีเดียว […]

สาเหตุของการปวดฟัน และวิธีการแก้ด้วยตัวเอง

สาเหตุของการปวดฟัน และวิธีการแก้ด้วยตัวเอง

ปวดฟัน เป็นหนึ่งในความทรมานของการปวดคล้ายกับการปวดหัวสิว แต่การปวดฟันนั้นจะทรมานมากกว่า เพราะการปวดฟันมีพื้นที่ในการปวดเยอะ และอาการปวดฟันมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุ วันนี้เราจะไปดูต้นตอสาเหตุของการปวดฟัน เพื่อที่จะช่วยขจัดอาการปวดฟันเบื้องต้น และหาวิธีแก้ปวดหากมีอาการปวดฟันเรื้อรังกันครับ สาเหตุของการปวดฟัน ผมได้รวบรวมข้อมูลจากที่ต่างๆ และประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับอาการปวดฟันมาแชร์ไว้ด่านล่างนะครับ – ปวดฟันจากฟันผุ ส่วนมากจะเป็นฟันผุที่เจาะลึกลงไปถึงรากฟัน จนถึงเส้นประสาท จนทำให้เกิดอาการเสียวฟันและปวดฟันได้ – ปวดฟันจากการกินของเย็นจัด เกี่ยวเนื่องกับฟันผุเพราะการกินอาหารเย็นจัดจะไปกระตุ้นแบททีเรียให้ปล่อยกรกออกมาทำลายเคลือบฟัน และพยายามชอนไชเข้าไปยังเนื้อฟันภายใน อาการปวดฟันแบบนี้จะปวดจีดๆ ไม่ต่อเนื่อง – ปวดฟันจากการเคี้ยวอาหาร หากฟันที่เคี้ยวอยู่เกิดอาการเหงือกอักเสบ หรือฟันผุ เวลาเคีั้ยวอาหารแรงๆ รากฟันจะไปทิ่มกับประสาทฟันที่อยู่ใต้รากฟันทำให้เกิดอาการปวดได้ – ปวดฟันคุด เกิดจากฟันคุดจะงอกขึ้นมากแต่ขึ้นไม่ได้ มันจึงไปดันฟันด้านข้างทำให้เกิดอาการปวดและนำไปสู่โรคฟันผุได้ – ปวดฟันจากวัสดุอัดฟันหลุดไป โดยเฉพาะฟันกรามที่มีขนาดใหญ่หากเราได้ทำการอัดฟันส่วนฟันกราม และถ้ามันหลุดไปจะทำให้ความเย็น หรือแบททีเรีย ในระหว่างที่เรากินอาหารเข้าไปถึงเนื้อเยื้อฟันภายในทำให้เกิดอาการปวดได้ – ปวดฟันเพราะเหงือกอักเสบ อาการเหงืออักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุ ส่วนมากคือแบททีเรีย หรือกรดไปสะสมบริเวณเหงือก ทำให้มีอาการปวดฟันรอบๆได้ อาการนี้จะเป็นกับผมบ่อย หลังจากที่ได้ดื่มเหล้าในช่วงกลางคืน อิอิ – ปวดฟันเพราะฟันร้าวหรือฟันแตก ผมเคยมีเพื่อฟันหักเสี้ยวหนึ่งตรงฟันหน้า มันบอกว่าปวดมากๆ และปวดทุกวันต้องแก้ด้วยการปวดฟันและทำครอบฟัน วิธีลดอาการปวดฟัน – ประคบฟันที่ปวดด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นปิดหมาดๆ […]

จัดฟันแฟชั่น มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร อ่านก่อนที่จะทำ

จัดฟันแฟชั่น มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร อ่านก่อนที่จะทำ

จัดฟันแฟชั่น ฟังแค่ชื่อคำว่า “แฟชั่น” ก็คงจะรู้แล้วว่าไม่มีประโยชน์กับฟันของเรา เพียงแต่จะทำให้ฟันของเรามีสีสันขึ้น ดูเหมือนเด็กแอ็บแบ้ว น่ารัก ญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความนิยมมากในกลุ่มเด็กวัยรุ่น เพราะจัดฟันแฟชั่น ไม่ต้องถอนฟัน ไม่ต้องตรวจเอกซ์เรย์ฟัน ทำให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก วันนี้เรามาดูข้อดีและข้อเสียของการจัดฟันแฟชั่นกันครับ ข้อดีของการจัดฟันแฟชั่น – ทำให้ดูเหมือนว่าเราจัดฟัน ส่วนอาจจะสวยขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวบุคลล – ราคาถูก – ทำได้ด้วยตัวเอง ข้อเสียของการจัดฟันแฟชั่น มีมากมาย หลายอย่าง จนไม่ควรที่เราจะเอาชีวิตไปเสี่ยงกับการจัดฟันแฟชั่นเลย – การจัดฟันแฟชั่น ทำให้รูปฟันเปลี่ยนไปเช่นเรียงตัวกันสะเปะสะปะ ซ้ายขวาเข้าหากัน – ทำให้ฟันเหยินได้ – มีโอกาสสูงที่เหงือกจะติดเชื้อเนื่องจากเหล็กดัดฟันสกปรก – ทำให้ปากเบี้ยวเพราะฟันมันยื่นทิ่มริมฝีปาก – เจ็บฟันหรือปากตลอดเวลา เพราะเหล็ก ยาง ไม่ได้มาตรฐานและไม่ได้ออกแบบให้เข้ากับฟันเราโดยเฉพาะ ระยะเวลาทำการจัดฟันแฟชั่นทำลายฟันของเรา – ใช้เวลาประมาณ 1 ปี ฟันจะเริ่มเรียงตัวสะเปะสะปะ เอียงเข้าหากัน อันตรายที่พบในการจัดฟันแฟชั่น – ลวดหรือเหล็กดัดฟันที่ขายตามท้องตลาด เป็นลวดที่ไม่ได้ใช้สำหรับดัดฟันโดยเฉพาะ มีส่วนผสมของ ตะกั่ว โครเมียม […]