สุขภาพตา

สายตายาว (Hyperopia/Presbyopia)คืออะไร

สายตายาว (Hyperopia/Presbyopia)คืออะไร

สายตายาว คือความผิดปกติทางสายตา ทำให้มองภาพในระยะใกล้ได้ไม่ชัดเจนเหมือนเดิม เกิดจากกำลังหักเหแสงของกระจกตาและของแก้วตามีไม่พอ หรือลูกตาเล็กเกินไป ทำให้แสงจากวัตถุทั้งระยะไกลและใกล้ไม่ไปโฟกัสบนจอประสาทตา แต่กลับไปโฟกัสที่บริเวณเลยจอประสาทตาไป ส่งผลให้ผู้นั้นมองไม่ชัดทั้งไกลและใกล้ แต่ด้วยระบบ Accommodation อัตโนมัติของตา ทำให้สามารถเห็นภาพระยะไกลได้ชัดเจน ซึ่งในทางฟิสิกส์ คนที่สายตายาว คือคนที่มองเห็นวัตถุได้ชัดระยะใกล้ตามีระยะเกินกว่า 25 เซนติเมตร และระยะไกลตามองได้ไกลถึงระยะอนันต์ ระบบ Accommodation คืออะไร ? เป็นระบบอัตโนมัติในการปรับเพิ่มกำลังเลนส์ตา เพื่อช่วยให้ภาพที่ตกเลยจอประสาทตา มาตกที่จอประสาทตาพอดี ส่งผลให้สามารถมองวัตถุในระยะไกลได้ชัดแม้ว่าจะมีภาวะสายตายาว แต่ถ้าเลื่อนวัตถุมาใกล้มากขึ้น ภาพก็จะตกเลยจอประสาทตาในบริเวณที่ไกลออกไปมากขึ้น ต้องอาศัยการ Accommodation มากขึ้น ตาจึงต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อให้ภาพตกที่จอประสาทตาพอดี และเนื่องจากขีดจำกัดของ Accommodation เอง ทำให้คนที่สายตายาวไม่สามารถมองวัตถุใกล้ตัวมากได้ชัด และอาจมีอาการปวดตาร่วมด้วย ขึ้นกับค่าสายตายาวของบุคคลนั้นๆ และกำลังความสามารถในการ Accommodation ของแต่ละบุคคล โดยมีอายุเป็นตัวแปรหลัก ถ้าดูจากคำที่เป็นภาษาอังกฤษแล้ว สายตายาวจะมีความหมายใน 2 นัยยะ คือ Hyperopia คำนี้เป็นความหมายที่แท้จริงของ “สายตายาว” ในทางการแพทย์ เป็นการสายตายาวตั้งแต่อายุยังไม่มาก เกิดมาจากการหักเหของแสงมาโฟกัสหลังจอรับภาพ Presbyopia เป็นอาการสายตายาวแบบสูงวัย […]

สายตาสั้น (Myopia) คืออะไร

สายตาสั้น (Myopia) คืออะไร

สายตาสั้น หมายถึงภาวะความผิดปกติของสายตา ที่ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนเฉพาะวัตถุที่อยู่บริเวณใกล้ๆ แต่สำหรับวัตถุที่อยู่ไกลๆ จะเห็นได้ไม่ชัด เนื่องจากในผู้ที่สายตาสั้นการรวมแสงของภาพจะตกก่อนถึงจอประสาทตา แต่หากเลื่อนวัตถุที่อยู่ไกลมาใกล้ๆ หรือเดินเข้าไปใกล้วัตถุนั้น แสงที่ผ่านเข้ามาจะตกกระทบใกล้จอประสาทตามากขึ้น จนสุดท้ายสามารถโฟกัสภาพได้พอดี ส่งผลให้สามารถเห็นได้ชัดเจนขึ้นในระยะใกล้ โดยในทางฟิสิกส์ได้ให้นิยามโรคนี้ไว้ว่า ภาวะที่มองเห็นวัตถุในระยะใกล้ตาได้ชัด ที่ระยะไม่เกิน 25 เซนติเมตร และในระยะไกลตาไม่ถึงระยะอนันต์ ปัญหาสายตาสั้นโดยทั่วไปจะไม่ถือว่ามีอันตราย แต่ในกรณีที่มีความรุนแรงก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงทำให้จอประสาทตาฉีกขาดได้ เราสามารถพบผู้ที่สายตาสั้นได้ทั่วๆ ไป ซึ่งประมาณร้อยละ 25 ของผู้ใหญ่จะมีภาวะนี้ โดยส่วนใหญ่จะตรวจพบในช่วงอายุ 8 – 12 ปี และจะสั้นขึ้นในช่วงวัยเรียนหรือวัยรุ่น จนสุดท้ายสายตาจะอยู่คงที่ในช่วงวัยทำงานต้นๆ(ประมาณไม่เกิน 23 ปี) สายตาสั้นสามารถแบ่งเป็นชนิดย่อยๆ ดังนี้ Progressive myopia สายตาสั้นชนิดนี้มักจะเป็นมาตั้งแต่เด็กและมีสาเหตุเกิดจากกรรมพันธุ์ โดยทั่วไปมักจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆจนเกินหนึ่งพันขึ้นไป สุดท้ายเนื่องจากความหนาของเลนส์ที่มากเกินไปทำให้ไม่สามารถสวมแว่นตามค่าสายตาที่สั้นได้ จำเป็นต้องใช้แว่นที่มีค่ากำลังน้อยกว่าความจริง ซึ่งสายตาจะสั้นลงเร็วมากในช่วงวัย 15-20 ปี จากนั้นจะค่อยๆช้าลง สาเหตุหลักคือการที่ลูกตายาวออกไปทางด้านหลัง จนทำให้การหักเหแสงจึงกลายเป็น Axial myopia คือภาวะที่ลูกตายื่นยาวออกไปเรื่อยๆนั่นเอง Congenital myopia ถือเป็นชนิดที่พบได้น้อยมาก โดยมากจะเกิดในวัยเด็กช่วงอายุ 3-4 […]

ตาบอดสี (Color blindness) คืออะไร

ตาบอดสี (Color blindness) คืออะไร

ตาบอดสี เป็นภาวะความปกติทางการมองเห็น ถือว่าเป็นภาวะที่พบได้บ่อย ซึ่งส่วนมากจะพบในผู้ชาย โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 8 ของประชากรทั้งหมด แต่ในผู้หญิงสามารถพบได้เพียงประมาณร้อยละ 4 เท่านั้น ตาบอดสี เป็นภาวะที่ตาของผู้ป่วยไม่สามารถแปรผลของภาพสีได้อย่างถูกต้องเหมือนคนปกติทั่วๆไป ทำให้มีปัญหาในการแยกแยะสีของวัตถุบางอย่าง โดยผู้ที่มีความผิดปกตินี้จะไม่ใช่ไม่สามารถรับรู้สีใด ๆ ได้เลยอย่างที่มีคนเข้าใจผิด แต่แท้จริงแล้วจะมีผู้ป่วยเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีอาการรุนแรงมากๆ จนกระทั่งเห็นภาพต่างๆ เป็นสีขาวดำ โดยทั่วไปผู้ที่ตาบอดสีจะสามารถรับรู้สีได้ แต่ด้วยความผิดปกติทำให้ไม่สามารถแยกสีมีความคล้ายกันได้ เช่น ผู้ที่ตาบอดสีแดงอาจเห็นวัตถุนั้นเป็นสีอื่น ไม่เห็นว่าเป็นสีแดงเหมือนคนปกติ แต่เนื่องจากได้รับการสอนมาตั้งแต่เด็กว่าสีแบบนี้เป็นสีแดง เขาจึงสามารถบอกได้ถูกต้องว่าวัตถุนั้นเป็นสีแดง ด้วยเหตุนี้เองผู้ป่วยจึงไม่ยอมรับเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าตาบอดสีแดง และเพื่อลดปัญหาในการใช้ชีวิตลงไม่มากก็น้อย ผู้ที่ตาบอดสีจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์เรียนรู้ แต่ถึงอย่างนั้นในการประกอบอาชีพบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้ความแตกต่างของสีในการบอกสัญลักษณ์ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ดีในผู้ที่ตาบอดสี กลไกการมองเห็นสีของตาคน โดยปกติกลไกการมองเห็นสีของคนเราจำเป็นต้องอาศัยเซลล์รับแสงอยู่ 2 กลุ่มที่จอประสาทตา กลุ่มแรกคือ rods หรือกลุ่มเซลล์รูปแท่ง ทำหน้าที่รับแสง มีไว้รับรู้ถึงความมืดหรือสว่าง โดยเซลล์กลุ่มนี้จะไวมากต่อการกระตุ้น แม้มีแสงเพียงเล็กน้อยก็สามารถรู้ได้ แต่เป็นเซลล์ที่ไม่สามารถแยกสีได้ กลุ่มที่สองเรียกว่า cones หรือเซลล์รูปกรวย เป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่มองเห็นสีต่างๆ ซึ่งเซลล์กลุ่มนี้จะแยกตามระดับคลื่นแสงหรือสีที่กระตุ้นออกเป็น 3 ชนิด ประกอบไปด้วย เซลล์รับแสงสีแดง เซลล์รับแสงสีน้ำเงิน และเซลล์รับแสงสีเขียว ส่วนแสงสีอื่นๆ นั้น […]

ป้ายกำกับ:
วิธีใส่คอนแทคเลนส์ พร้อมภาพประกอบ คลิป และวิธีถอด

วิธีใส่คอนแทคเลนส์ พร้อมภาพประกอบ คลิป และวิธีถอด

สำหรับคนที่อายุใกล้จะ 30 ขวบแบบเราก็คงจะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับสายตากันบ้างแล้ว เพราะด้วยความที่เป็นคนตั้งใจเรียนขยันอ่านหนังสือ (จริงๆแล้วเล่นเกมส์บ่อย หึหึ) ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสายตา และการใส่แว่นบางครั้งก็ไม่ใช่คำตอบ คือเวลาใส่แว่นเรารู้สึกขัดๆยังไงไม่รู้คนอื่นอาจจะไม่เป็นก็เลยไม่ชอบการใส่แว่น หลังจากนั้นเราก็เลยไปร้านแว่นชื่อดังนั้นแหละไปซื้อคอนแทคเลนส์ ราคา 200 บาท บวกน้ำยากล้าง 200+ บวกตัวเก็บคอนแทคเลนส์ 40 บาท เบ็ดเสร็จจ่ายเงินไป 400 กว่าบาท เราก็เลยจะมาแชร์วิธีใส่คอนแทคเลนส์อย่างถูกต้อง อันนี้คือคอนแทคเลนส์แบบรายเดือน คอนแทคเลนส์จะมี 2 ประเภทคือแบบรายเดือนกับแบบรายวันใช้แล้วทิ้ง แบบรายเดือนเหมาะสำหรับคนที่ใส่บ่อยใส่ทุกวันจะราคาถูกกว่าแบบรายวันแต่ถ้าเปิดใส่แล้วจะามีอายุ 30 วันเกินนั้นไปถือว่าหมดอายุไม่รับประกับดวงตา ส่วนแบบรายวันเหมาะสำหรับใส่แล้วทิ้งสำหรับคนที่นานๆใส่ที เหมาะกับคนที่ติดแว่น วิธีใส่คอนแทคเลนส์ ให้เราหยิบคอนแทคเลนส์ออกมาทำมือตามภาพ ในภาพด้านบนจะไม่เหมือนตอนเราซื้อครั้งแรกนะ ตอนซื้อมันจะบรรจุในแถบพลาสติดดีกว่านี้ อันนี้เป็นตัวล้างคอนแทคเลนส์ที่ต้องแช่ไว้ประมาณ 4 ชั่วโมงขึ้นไป วานคอนแทคเลนส์ไว้บนปลายนิ้วชี้ตรวจดูว่ามันสกปรกหรือเปล่าถ้ามีเศษฝุ่นในกรณีที่เราทำตกพื้น อันนี้เราเป็นบ่อยใส่ครั้งแรกไม่ค่อยเข้าหรอกหล่นพื้น ให้ล้างให้สะอาดไม่งั้นมันละคายเคืองตา ใช้มืออีกข้างดึงหนังตาบนไว้ไม่ให้เปลือกตามันสามารถกระพริบได้   ใช้มือนิ้วชี้ที่วางคอนแทคเลนส์ประกอบมันเข้าไปเลย ให้ดวงตามองตรงอย่าหันนี้เพราะต้องให้คอนแทคเลนส์มันประกบกับตาดำของเรา พยายามจับให้ใกล้ขอบเปลือกตาที่สุดเพื่อไม่ให้ตาของเรากระพริบได้ เมื่อวางคอนแทคเลนส์เช็คดูว่ามันตรงกับตาดำของเราหรือเปล่า หรือคอนแทคเลนส์มันพบหรือเปล่า เราเคยใส่แล้วมันพับแต่เราไม่รู้ วันนั้นทั้งวันรู้สึกเคืองตาและปวดหัวมึนๆเพราะคอนแทคเลนส์มันพบ ทำให้ตาข้างหนึ่งมองชัด อีกข้างมองไม่ชัดมารู้ตอนถอดนี่แหละ เสร็จแล้วหลับตาเอามือกดเปลือกตาให้คอนแทคมันติดแน่น แล้วก็ทำวิธีใส่คอนแทคเลนส์ อีกข้างหนึ่ง […]

วิธีป้องกันสายตายาวด้วยตัวเอง

สายตายาว ส่วนมากจะเกิดกับคนที่สูงอายุ 45 ปี ขึ้นไปโดยประมาณหรือแล้วแต่ว่าใครจะถนอมสายตาได้ดีก็จะทำให้ระบบสายตายังดีอยู่  สังเกตุได้จากผู้สูงอายุเวลาจะอ่านหนังสือต้องยื่นหนังสือออกไปไกลๆ นั้นคือว่าผู้สูงอายุท่านนั้นได้เป็นโรคสายตายาวแล้ว วันนี้เราแนะนำวิธีที่ป้องสายตายาว ให้ได้ลองทำตามเพื่อสุขภาพตาทีดีกันครับ 1. บำรุงสายตาด้วยการกินอาหารที่มีวิตามินเอเป็นประจำ เช่น ในตับ ไข่แดง นม เนย ปูทะเล น้ำมันสกัดจากตับปลา ผักใบเขียวจัด ผักผลไม้สีส้ม และสีเหลือง เช่น ผักบุ้ง ฟักทอง ผักตำลึง ผักโขม ผักคะน้า บร็อกโคลี่ แครอต ใบยอ ใบโหระพา ใบบัวบก ชะอม กระถิน พริกขี้หนู มะละกอ มะม่วงสุก 2. พักสายตาหลังจากคร่ำเคร่งกับการใช้สายตาเป็นเวลานาน ควรพักด้วยการทอดสายตามองไปที่ไกลๆ สักระยะ 3. ควรสวมแว่นกันแดดป้องกันรังสียูวี และแสงเข้าตา 4. เวลาเมื่อยล้า หรือรู้สึกปวดตา ใช้ปลายนิ้วคลึงวนรอบคิ้ว และรอบดวงตา ไม่คลึงกดตรงเปลือกตา 5. เลือกหนังสือที่พิมพ์จากกระดาษสะท้อนแสงน้อย เพื่อการถนอมดวงตา และไม่อ่านหนังสือขณะนั่งรถ เพราะว่าต้องมาปรับระยะโฟกัสอยู่ตลอดเวลาที่รถเคลื่อนไป […]

เคล็ดลับทำให้ดวงตาสดใส

เคล็ดลับทำให้ดวงตาสดใส

วิธีทำให้ดวงตาสดใสสำหรับวิธีนี้เหมาะกับคนที่เหนื่อยล้าจากการมองคอมพิวเตอร์นานๆ จะเกิดอาการล้าของดวงตา บางคนอาจจะรู้สึกตาเบลอๆ ลืมตาไม่ขึ้น เรามาดู 3 เคล็ดลับที่ทำให้ดวงตาดูสดใสขึ้น โดยสามารถทำตามได้โดยง่าย 1 ดื่มน้ำผลไม้ หรือน้ำสมุนไพรที่มีส่วนผสมของวิตามินเอ เช่น น้ำแครอท ฯลฯ วิตามินเอจะช่วยในการบำรุงสายตา ทำให้ดวงตาดูสดใสมีชวิตชีวาขึ้น 2 น้ำผ้าขนหนูแช่น้ำเย็น มาวางประคบตาไว้ประมาณ 5 นาที หรือจนกว่าผ้าขนหนูจะหายเย็น ทำซ้ำตามต้องการ วิธีนี้จะทำให้ดวงตายหายการปวมช้ำ และเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบๆดวงตาได้เป็นอย่างดี 3 แต่งด้วยเครื่องสำอาง หากคุณมีดวงตาที่ล้า และดูหมองคล้ำ และต้องไปออกงานดินเนอร์ต่างๆ การใช้เครื่องสำอางจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะทำให้ดวงตาของคุณดูสดใสขึ้นได้ โดยวิธีแต่งตาให้ดูสดใสโดยใช้เครื่องสำอางให้อ่านบทความที่นี่

วิธีทำให้ตาสวยดึงดูด

วิธีทำให้ตาสวยดึงดูด

ไปชมอีกเคล็ดลับที่ทำให้ตาสวย ดึงดูดเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันได้ เพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ คนที่มีตาสวยจะเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้คนที่พบเห็นนั้นเกิดความรู้สึกดีดีได้ ตาที่สวยต้องมีจิตใจที่สวยด้วย วันนี้มีวิธีทำให้ตายสวยดึงดูด มาฝาก 1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หากเรานอนหลับไม่เพียงพอจะส่งผลต่อดวงตาโดยตรง อาจจะเกิดการบวม คล้ำ รอบดวงตาได้ 2 รอยยิ้มกับดวงตา การยื้มจะเป็นการเพิ่มความเด่นและดึงดูดใบหน้ารวมถึงดวงตาด้วย คนที่ยิ้มจะทำให้ตาดูหวานขึ้นด้วย 3. แต่งตาโทนธรรมชาติ พยายามใช้อายแชโดว์สีชมพู เพื่อให้ดูเป็นคนตาสวยแบบธรรมชาติและดูอ่อนวัย อายแชโดว์สีเข้มเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มากกว่า 4. กรีดตาล่างและบน บางๆจะช่วยให้ต่างเด่นขึ้น 5. ทำจิตใจให้แจ่มใส เพราะหากเรามีความเครียดจะส่งผลออกมาทางดวงตา ดวงตาจะดูเศร้าๆ หงอย ลองสังเกตุบุคคลรอบข้างดูได้หากใครมีความเครียด เศร้า จะส่งออกมาทางดวงตา 6. ดื่มน้ำให้เพียงพอ เพราะร่างกายของเราส่วนใหญ่เป็นน้ำของเหลว การดื่มน้ำมากๆจะช่วยให้ร่างกายของเราได้รับความสุดชื่น รวมทั้งยังช่วยขับของเสียของร่างกายด้วย คลิปแต่งตาสวย   Incoming search terms:ตาสวย

วิธีการป้องกันการแพร่กระจายโรคตาแดง

วิธีการป้องกันการแพร่กระจายโรคตาแดง

โรคตาแดง เป็นโรคที่เกิดจากไวรัส หรือ แบคทีเรีย ซึ่งอาการทั่วไปคือในตาขาวจะเป็นสีแดง เนื่องจากเกิดการอักเสบและบวมรอบดวงตา โรคตาแดงจะทำให้เรารู้สึกระคายเคืองในตาของเรา น้ำตาไหล และโรคตาแดงนี้ยังแพร่กระจายได้ง่าย วันนี้เรามารู้ถึงวิธีป้องกันโรคตาแดงกันครับ วิธีป้องกันและรักษาโรคตาแดง 1. ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังการสัมผัสดวงตาหรือใบหน้า หรือ ยาที่ใช้กับดวงตาของเรา เช่น ยาล้างตา เราควรล้างมือให้สะอาดก่อนใช้ทุกครั้ง และไม่ควรสัมผัสดวงตาด้วยมือเปล่า   2. อย่าใช้ยาที่เอาไว้รักษาดวงตาร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นยาล้างตาหรือยายอดตา เพราะจะมีปัญหาเรื่องความสะอาดและการแพ้ยาได้ 3. งดใช้คอนแทคเลนส์ระหว่างที่เป็นโรคตาแดง และหากใครไม่ได้เป็นโรคตาแดงก็ควรรักษาความสะอาดของคอนแทคเลนส์อยู่เสมอ 4. งดการแต่งหน้ารอบดวงตา หากเครื่องสำอางที่เราใช้ไม่สะอาดแล้วเรานำไปแต่งหน้าหรือขอบตา อาจจะทำให้ดวงตาติดเชื้อจากความสกปรกเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคตาแดงได้   5. รักษาความสะอาดของปลกหมอน ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดหน้า ในระหว่างที่เรานอนอาจเกิดการพลิกตัวไปมาและทำให้ดวงตาไปสัมผัสกับปลอกหมอน ซึ่งหากไม่รักษาความสะอาดของปลอกหมอนก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นโรคตาแดงได้ง่ายขึ้น  6. สวมแว่นตาในที่ลมแรง ในที่ลมแรงจะพัดเอาเศษฝุ่น ผง ละอองต่างๆ มากระทบดวงตาของเราได้ ซึ่งอาจนำเชื้อไวรัส หรือ แบททีเรีย มากระทบดวงตาทำให้ตาัอักเสบได้ 7. เด็กที่เป็นโรคตาแดงควรงดไปโรงเรียน เนื่องจากอาจจะไปติดเด็กคนอื่นๆได้ เพราะวัยเด็กชอบเล่นสนุกใกล้ชิดกัน และไม่ค่อยรักษาความสะอาด หากบุตรหลานเป็นโรคตาแดงควรให้งดไปโรงเรียนอย่างเร่งด่วน 8. […]