อาการปวด

อาการปวดเอว แก้บรรเทาได้ง่ายๆ

อาการปวดเอว แก้บรรเทาได้ง่ายๆ

อาการปวดหลังส่วนล่าง หรือปวดเอว (Low back pain) เป็นปัญหาที่พบบ่อยมากในเวชปฏิบัติทั่วไป โดยพบเป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบได้บ่อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน มักพบในกลุ่มอาชีพที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆ เช่น นักกราฟฟิกดีไซน์ พนักงานคีย์ข้อมูล นักบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่า กว่า 80% ของประชากรจะพบมีอาการปวดหลังที่รุนแรง จนส่งผลกระทบต่อร่างกาย การดำเนินชีวิต ทำให้ผู้ป่วยมีความลำบากในการทำกิจวัตรประจำวัน เป็นสาเหตุของการลาหยุดงานและเกิดความวิตกกังวล การตรวจวินิจฉัยและการรักษา กลไกการเกิดอาการปวดเอว เนื่องจากกระดูกสันหลังช่วงบั้นเอว ตั้งแต่ระดับบั้นเอวท่อนที่ 1 เป็นช่วงที่ต้องแบกรับภาระหนักสุดในการทำงานของร่างกาย และมีการเคลื่อนไหวได้มากกว่าช่างอื่นๆ เวลาก้มหลังลงทำให้มีการงอ (flexion) ของโครงกระดูกสันหลัง การเคลื่อนไหวนี้ต้องอาศัยความยืดหยุ่นของหมอนรองกระดูกสันหลังเป็นส่วนใหญ่ ในอิริยาบถต่างๆกัน จะทำให้มีแรงผ่านหรือแรงกระทำต่อกระดูกสันหลังไม่เท่ากัน ดังนั้น อิริยาบทใดก็ตามที่ทำให้แนวดิ่งของน้ำหนักตัวห่างจากกระดูกสันหลังออกไปก็จะทำให้กระดูกสันหลังรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เมื่อกระดูกสันหลังต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็นเวลานานๆ ก็จะทำให้เกิดความเสื่อมของโครงสร้างกระดูกสันหลังช่วงบั้นเอว นอกจากนี้ อาจเกิดจากขบวนการทางพยาธิสภาพ ที่ไปกระตุ้นการรับความรู้สึกปวดในเส้นประสาทส่วนปลาย ในโครงสร้างที่ไวต่อการกระตุ้นความปวดของกระดูกสันหลัง ซึ่งมี 2 กลไก คือ การระคายเคืองจากสารเคมี ปรากฏในโรคที่มีขบวนการอักเสบ หรือการอักเสบตามมาภายหลังจากมีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ สารเคมีที่ไปกระตุ้นที่ปลายประสาทหลั่งออกมาจากเซลล์ที่อักเสบ หรือจากเซลล์เนื้อเยื่อที่ได้รับอันตราย ทำให้เกิดการเกร็ง การฉีกขาด […]

อาการปวดเข่าแก้ไขได้ด้วยตัวเอง

อาการปวดเข่าแก้ไขได้ด้วยตัวเอง

อาการปวดเข่า เป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุ อัตราการเกิดโรคมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆในทุกปี จากการที่มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากเข่าเป็นข้อต่อของร่างกายที่ทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักตัวขณะที่เรายืน เดิน ซึ่งเป็นกิจวัตรที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นจึงส่งผลรบกวนต่อกิจวัตรประจำวันหรือการทำงาน ข้อเข่าประกอบด้วยกระดูก 3 ชิ้น ได้แก่ กระดูกต้นขา กระดูกหน้าแข้ง และกระดูกสะบ้า ซึ่งยึดติดกันด้วยเส้นเอ็น ผิวสัมผัสของกระดูกทั้งสามจะมีเยื่อบุข้อเซลล์ประสาทรับความรู้สึก และมีกระดูกอ่อนลักษณะเรียบ ลื่น ผิวมันวาวคลุมอยู่ เพื่อรองรับแรงกระแทกที่เกิดขึ้นขณะที่มีการเคลื่อนไหว อีกทั้งทำให้รูปร่างกระดูกพอดีกัน สาเหตุหลักของอาการปวดเข่ามักเกิดจาก ข้อเข่าเสื่อม ข้ออักเสบจากการติดเชื้อ อาจเป็นแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง เช่น ข้ออักเสบเป็นหนองจากเชื้อแบคทีเรีย วัณโรคข้อเข่า เป็นต้น ข้ออักเสบจากผลึกเกลือ เช่น ข้ออักเสบจากโรคเก๊าท์ซึ่งเกิดจากผลึกกรดยูริก เป็นต้น โรคข้อบางชนิด เช่น ข้ออักเสบรูมาตอยด์ อุบัติเหตุ เช่น หกล้มแล้วปวดขา กระดูกสะบ้าเคลื่อน เอ็นฉีกขาด เข่าบวมอักเสบ การอักเสบของเอ็นที่อยู่รอบๆข้อ อาการที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าข้อเข่ากำลังมีปัญหา เจ็บปวดบริเวณข้อเข่า ซึ่งมักเป็นแบบปวดเมื่อย ข้อเข่าอ่อน หรือสะดุดติด ข้อเข่าติด ซึ่งอาจพบในบางช่วงเวลา เช่น ตอนเช้าหรือหลังตื่นนอน ข้อเข่าหลวมมีเสียงดังขณะเคลื่อนไหว ข้อเข่าบวม […]

อาการปวดหลัง (Back pain) สาเหตุ อาการ สัญญาณอันตราย

อาการปวดหลัง (Back pain) สาเหตุ อาการ สัญญาณอันตราย

อาการปวดหลัง ปัจจุบันพบได้บ่อยและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่จำเพาะเจาะจงเพศหรือกลุ่มอายุ ถึงแม้ว่าจะเป็นภาวะที่ไม่อันตรายร้ายแรงสามารถรักษาให้หายได้ ที่ผ่านมามีรายงานจากกรมการแพทย์ ระบุว่ามีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอาการปวดหลังเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นในทุกช่วงอายุและในหลากหลายอาชีพ โดยเฉพาะหนุ่มสาววัยทำงานช่วงอายุตั้งแต่ 25 – 50 ปี สาเหตุอาจมาจากการทำงานที่เคร่งเครียด ไม่มีการปรับเปลี่ยนอิริยาบถ ส่งผลให้ร่างกายเกิดการอ่อนล้าและเสื่อมสภาพลงไป โครงสร้างของหลังแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ กระดูกสันหลังเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกาย เป็นกระดูกแกนกลางที่ทำหน้าที่ในการรองรับน้ำหนักตัว และยังเกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทอีกด้วย กระดูกสันหลังมีลักษณะเป็นปล้องๆ ประกอบไปด้วยกระดูกทั้งหมด 24 ชิ้นที่เรียกว่า vertebrae เรียงซ้อนกันตั้งแต่กระดูกสะโพกถึงกะโหลกศีรษะ ซึ่งจะเรียกตำแหน่งตามตัวเลข ดังนี้ ส่วนคอ (cervical spine) ประกอบด้วยกระดูก 7 ชิ้น (เรียกว่า C1-C7) ส่วนอก(thoracic spine) ประกอบด้วยกระดูก 12 ชิ้น (เรียกว่า T1-T12) ส่วนเอว (lumbar spine) ประกอบด้วยกระดูก 5 ชิ้น (เรียกว่า L1-L5) ซึ่งเป็นส่วนที่พบอาการปวดบ่อยที่สุด เนื่องจากเป็นส่วนที่รองรับน้ำหนักของร่างกายส่วนบน ส่วนกระเบนเหน็บ […]

อาการปวดต้นคอมีสาเหตุอย่างไร อ่าน

อาการปวดต้นคอมีสาเหตุอย่างไร อ่าน

กระดูกคอ มีหน้าที่ในการเคลื่อนไหวคอในทิศทางต่างๆ เช่น ก้ม เงย หันซ้าย หันขวา หรือเอียงคอไปมา การที่เราใช้งานกระดูกคอมากเกินไป จะส่งผลให้เกิดอาการปวดคอขึ้นได้ ซึ่งปัญหาการปวดเมื่อยบริเวณต้นคอ พบได้บ่อยในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยทำงาน ผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดเมื่อยต้นคอเรื้อรัง มักมาจากการอยู่ในท่าทางของการดำเนินชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องนั่งทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ หากใครมีปัญหาปวดคอแล้วไม่ใส่ใจรีบแก้ไขปัญหา ปล่อยให้ปวดเรื้อรังเป็นเวลานาน อาจจะมีผลทำให้หมอนรองกระดูกและกระดูกคอเสื่อมได้ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน ศักยภาพในการทำงาน และคุณภาพชีวิต อาการปวดต้นคอ ผู้ป่วยทั่วไปมักจะบอกแพทย์ได้แน่นอนว่าอาการปวดเมื่อยอยู่ที่ต้นคอ แต่ในบางรายอาจมีอาการปวดร้าวไปที่ศรีษะ บางรายอาจมาด้วยอาการมึนศรีษะ จากการซักประวัติถ้าหากผู้ป่วยเริ่มมีอาการปวดเมื่อยหลังเที่ยงหรือบ่ายไปแล้ว ปัญหานี้มักเกิดจากกล้ามเนื้อเมื่อนล้าจากท่าของคอและศรีษะไม่ดี ส่วนการปวดเมื่อยจากการนอนในท่าที่ศรีษะห้อยหรือบิด มักจะมีอาการปวดเมื่อยต้นคอข้างใดข้างหนึ่ง ถ้าเป็นมากจะปวดทันทีและเดินคอแข็ง นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่งที่ได้รับเชื้อไวรัส ทำให้มีอาการปวดเมื่อยบริเวณต้นคอ เป็นอาการปวดเมื่อยแบบกว้างๆ คล้ายกับอาการปวดเมื่อยจากท่าทางที่ไม่ถูกต้อง ผู้ป่วยประเภทนี้ อาจมีตำแหน่งที่ปวดเมื่อยแตกต่างกันออกไป แพทย์ควรตรวจในคอด้วย ซึ่งมักจะพบอาการคอบวมและแดงแบบไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วยเสมอ สาเหตุของการปวดคอที่พบได้บ่อย อิริยาบถหรือท่าทางที่ผิดปกติ ได้แก่ การใช้งานกล้ามเนื้อคอมากเกินไป การก้มๆเงยๆคอทำงานทั้งวัน หรือก้มคอดูหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ท่านอนที่ไม่ถูกต้อง การหนุนหมอนสูงเกินไป ซึ่งอาจทำให้กล้ามเนื้อคออักเสบได้ กระดูกคอเสื่อม เป็นภาวะที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ […]

ปวดท้องประจำเดือน (Dysmenorrhea)

ปวดท้องประจำเดือน (Dysmenorrhea)

ภาวะปวดประจำเดือน คือ อาการปวดบีบเป็นพัก ๆ บริเวณท้องน้อย อาจร้าวไปถึงบริเวณหลัง บริเวณก้น หรือบริเวณต้นขา เป็นอาการปวดในระหว่างเริ่มมีประจำเดือนถึง 8-48 ชั่วโมง เนื่องจากร่างกายมีการหลั่งสารพรอสตาแกลนดิน (Prostaglandin) ออกมาทำให้มีการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อมดลูก ผู้หญิงส่วนมากเมื่อเริ่มมีประจำเดือนแล้วจะมีอาการการปวดท้องขณะมีประจำเดือน จนบางคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ใครๆก็ปวดกันทั้งนั้น แล้วแต่ว่าจะปวดมาก ปวดน้อย แตกต่างกันออกไป อาการปวดประจำเดือนที่ถือว่าไม่อันตรายและสามารถหายเองได้ คือ ต้องไม่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน สามรถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ ในบางคนที่อาจจะมีอาการปวดรุนแรงมากจนถึงขั้นส่งผลต่อสุขภาพ รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน จนถึงกับต้องหยุดเรียนหรือหยุดงาน ในกรณีเช่นนี้ อาจเป็นอาการปวดที่อาจเกิดจากโรคร้าย ไม่ควรละเลยหรือทนปวดอยู่ ซึ่งอาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจหาสาเหตุโดยเร็ว การเกิดประจำเดือน (Menstruation) เลือดประจำเดือน คือ เลือดที่เกิดจากการหลุดลอกสลายตัวของเนื้อเยื่อผนังมดลูกด้านในและหลอดเลือด นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วย Inflammatory exudates, Proteolytic enzyme และเม็ดเลือดแดง โดยปริมาณเลือดที่ออกมานั้นถูกควบคุมโดย สมดุลระหว่างการสลายลิ่มเลือดจากพลาสมิน (Plasmin) เพื่อให้เลือดประจำเดือนไม่แข็งตัวเป็นลิ่มเลือด และออกมาได้โดยง่าย ร่วมกับกระบวนการแข็งตัวของเลือดที่บริเวณหลอดเลือดและเยื่อบุโพรงมดลูกที่หลุดลอกออก ซึ่งเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนสองชนิด ได้แก่ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) และฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรน (Progesterone) ทำหน้าที่ควบคุมการสร้างและหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูก ระดับฮอร์โมนทั้งสองจะมีความสัมพันธ์กับการตกไข่จากรังไข่ โดยแต่ละรอบเดือนจะมีช่วงเวลาประมาณ […]