ตั้งครรภ์

รกเกาะต่ำ(Placenta previa)คืออะไร ?

รกเกาะต่ำ(Placenta previa)คืออะไร ?

      ภาวะรกเกาะต่ำเป็นภาวะแทรกซ้อนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อหญิงตั้งครรภ์เนื่องจาก การเกิดภาวะรกเกาะต่ำ หากคลอดเองโดยธรรมชาติ อาจทำให้เกิดการตกเลือดอย่างมาก เนื่องจากเกิดการลอกตัวของรกก่อนกำหนด หรือไม่สามารถคลอดเองได้เลยเนื่องจากรกปิดคลุมปากมดลุกทั้งหมด ต้องทำคลอดโดยวิธีการผ่าตัดเอาทารกออกทางหน้าท้องเท่านั้น หากไม่ทราบสาเหตุ อาจพบการอยู่ในระยะคลอดที่ยาวนาน เนื่องจากทารกไม่สามารถคลอดออกมาได้ อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของมารดาและทารกได้ ความหมายทางการแพทย์ของรกเกาะต่ำ รกเกาะต่ำ หมายถึง การที่มีบางส่วนของรก หรือรกทั้งอันเกาะอยู่ที่ส่วนล่างของมดลูก(lower uterine segment) มักพบเมื่ออายุครรภ์ 20 สัปดาห์ขึ้นไป ส่วนมากมักพบในไตรมาสที่สาม โดยเฉพาะเมื่ออายุครรภ์ได้ประมาณ 8 เดือน จำแนกเป็น 4 ชนิดคือ ขอบรกอยู่เหนือปากมดลูกด้านใน (low lying placenta หรือ placenta previa type I)หมายถึงรกที่ฝังตัวบริเวณ lower uterine segment ซึ่งขอบรกยังไม่ถึง Internal os ของปากมดลูก แต่อยู่ใกล้ชิดมาก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า lateral placenta previa ขอบรกปิดถึงบริเวณปากมดลูกด้านใน (marginal placenta previa หรือ […]

การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในสตรีตั้งครรภ์(Urinary tract infection in pregnancy)

การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในสตรีตั้งครรภ์(Urinary tract infection in pregnancy)

การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง แต่การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนี้ จะพบมากในเพศหญิงมากกว่าเพศชายมากและหากพบการติดเชื้อในสตรีที่กำลังตั้งครรภ์นับว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญมาก เนื่องจากทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด(Preterm labor)และภาวะทารกตายในครรภ์(Dead fetus in utero)ได้   สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากท่อทางเดินปัสสาวะของเพศหญิงมีขนาดความยาวของท่อปัสสาวะสั้นกว่า โดยในเพศชายมีความยาวตั้งแต่ปลายเปิดไปจนถึงกระเพาะปัสสาวะโดยประมาณ 6-7 นิ้ว เพศหญิง ประมาณ 2-3 นิ้ว ทำให้เชื้อโรคสามารถเดินทางไปถึงกระเพาะปัสสาวะของเพศหญิงได้ง่ายกว่าเพศชาย เชื้อก่อโรคที่เป็นเหตุที่พบบ่อยได้แก่ เชื้อ coli ซึ่งเป็นเชื้อที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ พบได้ปกติในอุจจาระ และเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก เช่น สแตฟฟีโลค็อกคัส (staphylococcus) ปัจจัยเสริมทำให้การติดเชื้อเกิดขึ้นได้ง่าย นอกจาก ท่อทางเดินปัสสาวะของเพศหญิงมีขนาดสั้นและ อยู่ใกล้กับทวารหนักแล้วยัง ประกอบกับขณะตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินปัสสาวะที่สำคัญคือ ขนาดของไตโตขึ้นเล็กน้อย การกรองผ่านที่ไต(glomerular filtration rate : GFR) เพิ่มขึ้น จำนวนเลือดไปเลี้ยงที่ไตมากขึ้น (increase renal plasma flow) การเพิ่มขนาดของท่อไตและกรวยไต เนื่องจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (ในขณะตั้งครรภ์ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone)จะเพิ่มมากขึ้นเนื่องมาจากการทำงานของ คอปัสลูเทียม(Corpusluteum) ภายในรังไข่(ovary) เพื่อให้เยื่อบุโพรงมดลูก(Endometrium) ไม่สลายตัว และมีความหนานุ่มมากขึ้น […]

การตั้งครรภ์นอกมดลูก(Ectopic pregnancy)

การตั้งครรภ์นอกมดลูก(Ectopic pregnancy)

คุณผู้หญิงหลายคนอาจเคยได้ยินกันมาบ้างกับเรื่องของการตั้งครรภ์นอกมดลูก แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าการตั้งครรภ์นอกมดลูกนั้นมีอันตรายถึงชีวิตได้ แล้วอันตรายนี้เกิดขึ้นอย่างไรกัน? จึงขออธิบายตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการปฏิสนธิเลยแล้วกันนะคะ   โดยภาวะปกติการตั้งครรภ์นั้นเกิดขึ้น เมื่อมีสเปิร์มจากคุณพ่อถูกปล่อยเข้าไปในช่องคลอดของคุณแม่ และเมื่อสเปิร์มถูกปล่อยออกไปแล้ว  เจ้าตัวสเปิร์มนี่แหละค่ะ จะกึ่งไหว้กึ่งคลานเข้าไปในโพรงมดลูกของคุณแม่ และจะคลานต่อไปเรื่อยๆจนถึงท่อนำไข่ เมื่อพบกับไข่ของคุณแม่แล้วเจ้าสเปิร์มตัวนี้ แหละค่ะจะเจาะเข้าไปในไข่ของคุณแม่ กระบวนการนี้เราเรียกว่า การปฏิสนธิ (Fertilization) กลายเป็นเซลล์ของตัวอ่อนและหลังจากนั้นเซลล์ตัวอ่อนนี้ก็จะเริ่มแบ่งตัวไปเรื่อยๆ ช่วงระหว่างการแบ่งตัวนี้เอง กลุ่มเซลล์ตัวอ่อนจะเดินทางลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงโพรงมดลูก ฝังตัวลงที่เยื่อบุโพรงมดลูก และเจริญเติบโตต่อไป ในกระบวนการนี้เอง การตั้งครรภ์นอกมดลูกจะเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มเซลล์ของตัวอ่อนไม่เดินทางไปฝังตัวที่ผนังมดลูก แต่กลับฝังตังตัวที่ต่อนำไข่ หรืออาจเดินทางย้อนออกจากท่อนำไข่ ไปฝังตัวอยู่ในช่องท้อง ก็สามารถเกิดขึ้นได้ แต่การตั้งครรภ์นอกมดลูกนี้นั้นจะสามารถพบการฝังฝังตัวของตัวอ่อน อยู่ที่ท่อนำไข่ส่วน Ampulla เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกันกับบริเวณที่เกิดการปฏิสนธิ โดยธรรมชาติท่อนำไข่ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการฝังตัวของตัวอ่อน ท่อนำไข่นั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แคบและมีความสามารถในการขยายตัวได้น้อย เมื่อตัวอ่อนฝังตัวและการแบ่งเซลล์มีจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้ตัวอ่อนมีขนาดใหญ่ขึ้น และเมื่อถึงจุดที่ท่อนำไข่รับไม่ไหว ท่อนำไข่ก็จะเริ่มปริแตกออก การปริแตกนี้เองที่จะทำให้เกิดการตกเลือดในช่องท้อง หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที อาจทำให้มีอันตรายถึงชีวิตได้ หรือบางรายอาจเกิดการตั้งครรภ์ภายในช่องท้องได้ โดยส่วนของรกจะฝังตัวกับเยื่อบุภายในช่องท้อง หากทากเสียชีวิตก็จะเกิดการสะสมของแคลเซียมที่ส่วนของทารก เรียกว่า ภาวะเด็กหิน(Lithopedian) ซึ่งต้องทำการรักษาโดยการผ่าตัดเช่นเดียวกัน   ความหมายทางการแพทย์ของ การตั้งครรภ์นอกมดลูก การตั้งครรภ์นอกมดลูก หมายถึง การที่ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว ฝังตัวอยู่นอกโพรงมดลูก (บริเวณที่พบบ่อยได้แก่ ท่อนำไข่ […]

การแท้งบุตร แท้งลูก (Abortion) คืออะไร มีกี่ชนิด สาเหตุของการแท้งบุตรคืออะไร

การแท้งบุตร แท้งลูก (Abortion) คืออะไร มีกี่ชนิด สาเหตุของการแท้งบุตรคืออะไร

การแท้งบุตร ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Miscarriage จะแปลว่าการแท้งเองโดยไม่ได้ตั้งใจ คำว่า Abortion จะหมายถึงการแท้งโดยการกระทำที่ผิดกฎหมาย ส่วนในไทยคำว่า Abortion เป็นคำที่ใช้กันโดยทั่วไปซึ่งหมายถึงภาวะแท้งบุตร มิได้แบ่งแยกชนิด ส่วนคำที่หมายถึงการแท้งบุตรโดยการกระทำที่ผิดกฎหมายเราจะใช้คำว่า Il-legal abortion   ความหมายของการแท้งบุตร การแท้งบุตรความหมายทางการแพทย์นั้นหมายถึง ภาวะ การสิ้นสุดการตั้งครรภ์ ก่อนที่ทารกในครรภ์จะมีชีวิตอยู่รอด และการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ หรือ ก่อนที่ทารกในครรภ์จะมีน้ำหนักตัวเกิน 500 กรัม   การแท้งบุตรสามมารถแบ่งเป็นชนิดหลักๆได้ 2 ช นิด 1.การแท้งเอง (spontaneous abortion) หรือการแท้งโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจเกิดการสิ้นสุดการตั้งครรภ์หรือ อาจสามารถตั้งครรภ์ต่อไปได้ก็ได้ สามารถแบ่งได้อีก ดังนี้คือ 1.1 การแท้งคุกคาม (threatened abortion) เป็นภาวะที่มีเลือดออกจากโพรงมดลูก แต่ปากมดลูกยังปิดอยู่ ซึ่งการแท้งชนิดนี้ การตั้งครรภ์สามารถดำเนินต่อไปได้โดยทารกมีความปลอดภัยสูงเนื่องจากไม่มีผลิตภัณฑ์ของการตั้งครรภ์หลุดออกมา 1.2 การแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (inevitable abortion) เป็นภาวะที่มีเลือดออกจากโพรงมดลูก และมีการเปิดขยายของปากมดลูกร่วมด้วย โดยที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ของการตั้งครรภ์หลุดออกมา […]

วิธีป้องกันท้องลายจากการตั้งครรภ์

วิธีป้องกันท้องลายจากการตั้งครรภ์

ท้องลาย ส่วนมากคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จะพบปัญหานี้บ่อยเนื่องจาก การขยายตัวข้องท้องเร็วเกินไป ทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นสร้างเซล์ไม่ทัน เกิดเป็นลายทางยาว ปัญหาท้องลายจึงเป็นปัญหาที่คุณแม่ส่วนใหญ่เผชิญหลังการคลอดลูก วันนี้เราไปดูวิธีป้องกันท้องหลายหรือทำให้ท้องลายเกิดน้อยที่สุดในระหว่างตั้งครรภ์กันดีกว่า – กินอาหารบำรุงผิว คุณแม่ควรได้รับปริมาณอาหารที่เพียงพอทั้งสำหรับลูกทารกและตัวคุณแม่เอง ช่วงนี้ลูกจะดูดวิตามินจากร่างกายคุณแม่ไปจำนวนมาก คุณแม่จึงควรรับประทานอาหารที่มีวิตามินให้บำรุงผิวเพื่อไม่ให้เกิดการแตกลาย อาหารที่คุณแม่ควรทานตามด้านล่าง 1. อาหารที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงและปกป้องผิว เช่น กินบลูเบอร์รี่, ผักขม, สตรอเบอร์รี่และผลไม้สดและผักอื่น ๆ 2. อาหารที่มีวิตามินอีซึ่งช่วยปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์ผิว กินเมล็ดถั่วอะโวคาโด บรอกโคลี และถั่วเขียว 3. อาหารที่มีวิตามินที่ช่วยใการซ่อมแซมเนื้อเยื่อผิว เช่น ครอทมัน, ฝรั่งหวาน, มะม่วง, สควอช, และพริก 4. อาหารที่มีโอเมก้า 3s ซึ่งทำให้เยื่อหุ้มเซลล์ที่มีสุขภาพดีและทำให้ผิวของคุณแม่เปร่งปรั่ง เช่น กินปลา, น้ำมันปลา, วอลนัทไข่และหอยนางรม – ดื่มน้ำให้พอเพียง น้ำจะช่วยล้างพิษร่างกายของคุณแม่และช่วยให้เซลล์ผิวของคุณแม่เจริญเติบโตได้ดี ซึ่งทำให้ผิวของคุณแม่มีสุขภาพดีและมีแนวโน้มที่จะหายจากการท้องลายได้เร็วขึ้น 1. เครื่องดื่มชาเขียวและชาสมุนไพร โดยหลีกเลี่ยงการผสมคาเฟอีนและการดื่มน้ำสมุนไพร หรือ น้ำชา จะช่วยทดแทนการดื่มน้ำเปล่าที่ไม่มีรสชาติ   2. ดื่มน้ำผักและน้ำผลไม้ การดื่มน้ำผักหรือน้ำผลไม้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิว […]

วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปัญหารการ

วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปัญหารการ

ตั้งครรภ์หรือท้องในวัยรุ่น เป็นปัญหาของสังคมไทยที่กำลังเพิ่มขึ้นมากทุกวัน ส่งผลให้เกิดการทำแท้งในวัยรุ่นมากขึ้น บางส่วนอาจจะเสียชีวิตระหว่างทำแท้ง ส่งผลให้คนรอบข้างและครอบครัวต้องเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วันนี้จะได้แนะนำวิธีการป้องกันการตั้งท้องในวัยรุ่นระหว่างเรียน เพื่อนำไปสอนบุตรหลานหรือแนะนำวัยรุ่นให้ทราบถึงสาเหตุของการตั้งครรภ์และหาวิธีป้องกันได้ – พูดคุยกับลูกวัยรุ่น คุณแม่หรือคุณพ่อควรจะทำความเข้าใจกับลูกใสเรื่องของการตั้งครรภ์ ควรทำตัวเป็นเพื่อนมากว่าผู้ปกครอง ให้ลูกได้ไม่มีความเขินอายเวลาถามเรื่องเพศ ซึ่งจะช่วยให้อธิบายเรื่องการตั้งครรภ์ได้อย่างเข้าใจกัน – ในยุคปัจจุบันพ่อแม่บางคนอาจจะต้องยอมรับว่าวัยรุ่นนั้นสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ ในต่างประเทศเลือกที่ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์มากกว่าที่จะปิดเงียบ ซึ่งการปิดเงียบอาจนำไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในหมู่วัยรุ่นได้ – เมื่อทราบว่าลูกมีเพศสัมพันธ์แล้ว ไม่ควรจะไปดุด่าว่ากล่าวตักเตือนรุนแรงเกินไป แต่ควรช่วยแก้ปัญหา อธิบาย เพื่อให้ลูกได้ป้องกันการตั้งครรภ์ – บอกลูกให้ทราบถึงปัญหาจากการตั้งครรภ์ว่าอาจจะต้องสูญเสียโอกาสทางการเรียน โอกาสในการพบเพื่อนฝูง เพราะเมื่อเป็นแม่คนแล้วก็ต้องมีหน้าที่ดูแลลูก  – สอนลูกชายให้ป้องกัน ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากฝ่ายชายที่อยากจะลอง คุณสอนให้ลูกชายป้องกันเพราะลูกชายจะเป็นฝ่ายรุก  **สำคัญที่สุดที่ทำให้ฝ่ายหญิงท้องคือฝ่ายชาย ควรสอนลูกชายวัยรุ่นให้รู้จักการป้องกันการตั้งครรภ์ด้วย Incoming search terms:ป้องกันการทำแท้งสมุนไพรป้องกันการตั้งครรภ์