โรคทางสมอง

โรคพาร์กินสันคืออะไร มาทำความรู้จักกัน

โรคพาร์กินสันคืออะไร มาทำความรู้จักกัน

โรคพาร์กินสันถูกอธิบายครั้งแรกโดยนายแพทย์ชาวอังกฤษ “James Parkinson” ในปีคริสตศักราช 1817 เป็นอีกโรคหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมากเนื่องจากพบได้บ่อยและเป็นโรคที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน จนในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการรักษาโรคนี้ขึ้นมาอย่างจริงจัง และยังมีการจัดตั้งวันโรคพาร์กินสันขึ้น โดยใช้วันคล้ายวันเกิดของนายแพทย์ท่านนี้ซึ่งตรงกับวันที่ 11 เมษายน ของทุกปี โดยมีการใช้ดอกทิวลิปสีแดงเป็นสัญลักษณ์ประจำวันอีกด้วย โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) หรือโรคสันนิบาต เป็นโรคเรื้อรังทางสมองที่ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน ทราบแต่เพียงว่าเกิดจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทในก้านสมอง ทำให้ผลิตสารสื่อประสาทโดปามีนได้ลดลง ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของสมอง ทำให้สมองสูญเสียการควบคุมสั่งการการทำงานของกล้ามเนื้อ เกิดเป็นอาการสั่น เกร็ง เคลื่อนไหวช้า ตามมา เป็นโรคพบได้บ่อยที่สุดในกลุ่มของโรคที่มีการเสื่อมของสมองในคนสูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยจะพบประมาณ 1% ของคนทั่วโลก ในทุกเชื้อชาติ และมักจะพบในเพศชาติมากกว่าเพศหญิงประมาณ 1.5 เท่า สาเหตุของโรคพาร์กินสันคืออะไร ณ ปัจจุบันสาเหตุของการเกิดโรคพาร์กินสันในผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน  แต่จะมีเพียงประมาณ 5% ของผู้ป่วยที่มีสาเหตุการเกิดโรคมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว ความผิดปกตินี้สามารถตรวจสอบได้จากตำแหน่งบนโครโมโซมที่ชัดเจน โดยเป็นความผิดปกติที่สามารถถ่ายถอดไปสู่รุ่นลูกหลานได้และในผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเกิดอาการของโรคก่อนที่จะมีอายุ 45 ปี ต่างจากในผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่จะปรากฏอาการเมื่ออายุเลย 60 ปีไปแล้ว สาเหตุสำคัญของโรคพาร์กินสันตามทฤษฎี สามารถสรุปได้ดังนี้ 1.    ความชรา เมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น […]

โรคอัมพาต (Paralysis) คืออะไร

โรคอัมพาต (Paralysis) คืออะไร

เมื่อได้ยินใครก็ตามพูดถึงโรคอัมพาต หลายคนคงจะนึกถึงภาพคนป่วยที่ต้องทนนอนอยู่บนเตียง มีสภาพที่เราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นผัก เดินไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลา หรือแม้กระทั่งนึกไปถึงภาพจากในละครที่ผู้ป่วยที่มีสติครบถ้วนแต่ไม่สามารถสื่อสารสิ่งที่ตนเองต้องการออกมาได้ จริงๆแล้วโรคนี้คืออะไรกันแน่ เราจะมาทำความรู้จักโรคนี้กัน อัมพาตหมายถึงภาวะที่ร่างกายสูญเสียการทำงานของกล้ามเนื้อ ทำให้ผู้ป่วยไม่มีแรง ไม่สามารถขยับได้ ส่วนใหญ่มักหมายถึงแขนขา คือแขนขาไม่มีแรง และอาจรวมถึงการสูญเสียการรับรู้ของแขนขา ถ้าอธิบายตามรากศัพท์ “Paralysis” มาจากคำภาษากรีก หมายถึงการสูญเสียการทำงานของเส้นประสาท แม้ว่าจะแสดงอาการให้เห็นว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรง แต่จริงๆแล้วตัวโรคเองนั้นไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อ แต่มักจะเกิดจากการที่ระบบประสาทได้รับความเสียหาย อัมพาต กับ อัมพฤกษ์ ต่างกันหรือไม่??? เนื่องด้วยความไม่รู้ของคนทั่วไป ทำให้เกิดการสับสนและใช้แทนกัน ใช้รวมกันจนเป็นเรื่องปกติระหว่างคำสองคำนี้ จริงๆแล้วสองโรคนี้ต่างกันอย่างไร เรามาดูความแตกต่างระหว่างโรคอัมพฤกษ์และโรคอัมพาตกัน อัมพฤกษ์ ภาวะอ่อนแรงของอวัยวะต่างๆ อาจมีอาการชาร่วมด้วย ซึ่งการอ่อนแรงนี้ผู้ป่วยจะยังมีแรงเพียงพอที่จะสามารถขยับได้บ้าง แต่การขยับจะไม่ปกติหรือมีการผิดรูปแบบไป โดยสามารถเกิดได้หลายรูปแบบ เช่น อ่อนแรงทั้งตัวแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกซ้ายหรือขวา อ่อนแรงครึ่งท่อนล่าง หรือเฉพาะแขนหรือขาเพียงข้างเดียวก็สามารถเกิดได้ อัมพาต การอ่อนแรงของร่างกายในรูปแบบที่คล้ายกับอัมพฤกษ์โดยทวีรุนแรงมากกว่า คือผู้ป่วยจะไม่มีแรงเพียงพอที่จะสามารถขยับได้เลย อธิบายง่ายๆโดยเปรียบเทียบแรงของผู้ป่วยเป็นคะแนน ถ้าคนปกติมีคะแนนเต็มที่ 5 คะแนน ผู้ป่วยอัมพฤกษ์จะมีคะแนนอยู่ระหว่าง 1 ถึง 4 คะแนน ซึ่งยังพอมีแรงเหลืออยู่บ้าง แต่ในผู้ป่วยอัมพาตนั้นคะแนนจะเป็น […]

โรคอัมพฤกษ์ (Paresis) คืออะไร

โรคอัมพฤกษ์ (Paresis) คืออะไร

โรคอัมพฤกษ์ คือการที่อวัยวะของร่างกายอ่อนแรง โดยทั่วไปเมื่อพูดถึงโรคนี้มักจะหมายถึงการที่แขนขาอ่อนแรง แต่ในความเป็นจริงแล้วอวัยวะส่วนอื่นของร่างกายก็สามารถที่จะเกิดอาการนี้ได้เช่นกัน เช่น ophthalmoparesis คืออัมพฤกษ์ที่ดวงตา เกิดจากกล้ามเนื้อกลอกตาบางมัดอ่อนแรง gastroparesis คือ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่กระเพาะ และ vocal cord paresis คือ การอัมพฤกษ์ของเส้นเสียง   โดยทั่วไปโรคอัมพฤกษ์นั้นมีความใกล้เคียงกันกับโรคอัมพาตมากๆ ทั้งสาเหตุและอาการแสดงของโรค โดยสองโรคนี้สามารถแยกออกจากกันได้จากระดับความรุนแรงของโรค ผู้ป่วยทั้งสองโรคนี้จะมีอาการอ่อนแรงเหมือนๆกัน โดยผู้ป่วยอัมพฤกษ์จะยังพอมีแรงเหลืออยู่บ้าง จึงยังสามารถขยับร่างกายได้ ใช้งานได้แต่ไม่ดีเท่าคนปกติ อาจมีอาการชา ไม่สามารถหยิบจับของหนัก หรือหยิบจับดินสอเพื่อเขียนหนังสือได้ และในส่วนของผู้ป่วยอัมพาตนั้นจะไม่เหลือแรงแม้แต่จะขยับร่างกายในส่วนที่เกิดโรคได้เลย จึงสรุปได้ว่าอัมพฤกษ์นั้นมีความรุนแรงน้อยกว่าอัมพาต สาเหตุของโรคอัมพฤกษ์มีอะไรบ้าง เช่นเดียวกับโรคอัมพาต โรคอัมพฤกษ์ก็มีสาเหตุหลักมาจากโรคเลือดเลือดสมองเช่นเดียวกัน ส่วนสาเหตุอื่นๆ ก็ยังคงเหมือนกัน ได้แก่ • การอุดตันของหลอดเลือดสมอง (Stroke) • การได้รับบาดเจ็บ (Trauma) • โรคโปลิโอ (Poliomyelitis) • โรคสมองพิการ (Cerebral palsy) • โรคเส้นประสาท (Peripheral Neuropathy) • โรคพาร์กินสัน […]