โรคร้าย

มะเร็งต่อมลูกหมาก (prostate cancer) คืออะไร อ่านการอย่างไร อ่าน

มะเร็งต่อมลูกหมาก (prostate cancer) คืออะไร อ่านการอย่างไร อ่าน

ต่อมลูกหมากเป็นหนึ่งในไม่กี่อวัยวะที่มีเฉพาะในผู้ชาย แม้ว่าต่อมลูกหมากจะมีขนาดเล็กเพียงแค่เกาลัดหนึ่งผล แต่ก็มีความสำคัญมากในระบบสืบพันธุ์เพศชาย เพราะทำหน้าที่ในการสร้างน้ำหล่อเลี้ยงให้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย(อสุจิ) และยังมีส่วนในการปกป้องสารพันธุกรรมของอสุจิอีกด้วย เมื่อผู้ชายมีอายุมากขึ้น ขนาดของต่อมลูกหมากและความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งของอวัยวะนี้ จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือจะเพิ่มมากขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป เช่นเดียวกับมะเร็งชนิดอื่นๆ มะเร็งต่อมลูกหมากก็เป็นการเจริญพัฒนาที่ผิดปกติของเซลล์ ทำให้มีจำนวนเซลล์มากเกินไป ไม่สามารถควบคุมได้ และยังมีความสามารถในการลุกลามต่อไปยังอวัยวะใกล้เคียงอีกด้วย โดยทั่วไปโรคนี้ถือว่าเป็นโรคมะเร็งของชายสูงอายุ พบมากในวัยตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และผลการจัดอันดับของมะเร็งในเพศชายทั้งหมด พบว่ามะเร็งต่อมลูกหมากพบบ่อยเป็นลำดับ 2 รองมาจากมะเร็งปอด ระยะการดำเนินโรคของมะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะที่ 1 : ยังไม่สามารถคลำก้อนได้ หากตรวจพบในระยะนี้จะรักษาโดยการผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้อง ระยะที่ 2 : มีขนาดโตกว่าระยะที่ 1 แต่ยังคงไม่มีการลุกลาม ระยะที่ 3 : เซลล์มะเร็งมีการเจริญออกมานอกเยื่อหุ้มชั้นนอกของต่อมลูกหมาก ระยะที่ 4: เซลล์มีการเจริญลุกลามไปที่อวัยวะอื่นๆ สาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากมีอะไรบ้าง ในปัจจุบันยังคงเป็นความไม่แน่นอน และต้องอาศัยการศึกษาทางการแพทย์เพิ่มเติม สำหรับสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่ที่ทราบก็เพียงแค่ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของการเกิดโรค ดังนี้ อายุที่เพิ่มมากขึ้น – มะเร็งต่อมลูกหมากจะพบบ่อยในเพศชายสูงอายุ เชื้อชาติ – ชาวสแกนดิเนเวียมีความเสี่ยงมากที่สุด ในขณะที่ชาวเอเชียมีความเสี่ยงน้อยสุด […]

โรคฝีดาษ (Smallpox) คืออะไร

โรคฝีดาษ (Smallpox) คืออะไร

เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว หากใครได้เคยชมภาพยนตร์ประวัติศาสตร์เรื่องดังแห่งยุคนั้น “สุริโยไท” คงจะมีภาพติดตาในฉากที่ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูล) ทรงพระประชวรอย่างหนักด้วยอาการที่น่ารังเกียจต่อผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก คือ มีตุ่มฝีหนองไปทั่วลำตัว เนื่องจากไม่มียารักษา พระองค์จึงได้สวรรคตในที่สุด โรคที่ว่านี้ก็คือ ฝีดาษ หรือ ไข้ทรพิษนั่นเอง ฝีดาษเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถติดต่อกันได้ง่าย และไม่มียารักษา ถึงแม้ว่าโรคนี้จะเคยเป็นหนึ่งในมหันตภัยร้ายในอดีตของมวลมนุษยชาติ มีผู้คนประมาณ 300 ล้านคนต้องเสียชีวิตไปในช่วงศตวรรษที่ 20 ก็ตาม แต่ในปัจจุบัน เราไม่สามารถพบเจอโรคนี้ได้อีกแล้ว เนื่องจากได้ถูกกำจัดให้หมดไปแล้วโดยการใช้วัคซีน ซึ่งจากรายงานการพบผู้ป่วยรายสุดท้ายก็หลายสิบปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 มาแล้ว ดังนั้นวัคซีนเลยมีไม่ความจำเป็นอีกต่อไป จึงได้ถูกยกเลิกการฉีดในประชาชนทั่วไปมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และในปีถัดมาคือ พ.ศ. 2523 ได้มีการประกาศการสูญสิ้นของโรคฝีดาษอย่างเป็นทางการ          สาเหตุของโรคฝีดาษมีอะไรบ้าง โรคฝีดาษเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Orthopoxvirus หรือ Variola virus ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์เดียวกันกับที่ทำให้เกิดโรคหูดข้าวสุกในคน และสายพันธุ์เดียวกับที่ทำให้เกิดโรคฝีดาษในสัตว์บางชนิด เช่น วัว ควาย แพะ แกะ เป็นต้น […]

ตาบอดสี (Color blindness) คืออะไร

ตาบอดสี (Color blindness) คืออะไร

ตาบอดสี เป็นภาวะความปกติทางการมองเห็น ถือว่าเป็นภาวะที่พบได้บ่อย ซึ่งส่วนมากจะพบในผู้ชาย โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 8 ของประชากรทั้งหมด แต่ในผู้หญิงสามารถพบได้เพียงประมาณร้อยละ 4 เท่านั้น ตาบอดสี เป็นภาวะที่ตาของผู้ป่วยไม่สามารถแปรผลของภาพสีได้อย่างถูกต้องเหมือนคนปกติทั่วๆไป ทำให้มีปัญหาในการแยกแยะสีของวัตถุบางอย่าง โดยผู้ที่มีความผิดปกตินี้จะไม่ใช่ไม่สามารถรับรู้สีใด ๆ ได้เลยอย่างที่มีคนเข้าใจผิด แต่แท้จริงแล้วจะมีผู้ป่วยเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีอาการรุนแรงมากๆ จนกระทั่งเห็นภาพต่างๆ เป็นสีขาวดำ โดยทั่วไปผู้ที่ตาบอดสีจะสามารถรับรู้สีได้ แต่ด้วยความผิดปกติทำให้ไม่สามารถแยกสีมีความคล้ายกันได้ เช่น ผู้ที่ตาบอดสีแดงอาจเห็นวัตถุนั้นเป็นสีอื่น ไม่เห็นว่าเป็นสีแดงเหมือนคนปกติ แต่เนื่องจากได้รับการสอนมาตั้งแต่เด็กว่าสีแบบนี้เป็นสีแดง เขาจึงสามารถบอกได้ถูกต้องว่าวัตถุนั้นเป็นสีแดง ด้วยเหตุนี้เองผู้ป่วยจึงไม่ยอมรับเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าตาบอดสีแดง และเพื่อลดปัญหาในการใช้ชีวิตลงไม่มากก็น้อย ผู้ที่ตาบอดสีจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์เรียนรู้ แต่ถึงอย่างนั้นในการประกอบอาชีพบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้ความแตกต่างของสีในการบอกสัญลักษณ์ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ดีในผู้ที่ตาบอดสี กลไกการมองเห็นสีของตาคน โดยปกติกลไกการมองเห็นสีของคนเราจำเป็นต้องอาศัยเซลล์รับแสงอยู่ 2 กลุ่มที่จอประสาทตา กลุ่มแรกคือ rods หรือกลุ่มเซลล์รูปแท่ง ทำหน้าที่รับแสง มีไว้รับรู้ถึงความมืดหรือสว่าง โดยเซลล์กลุ่มนี้จะไวมากต่อการกระตุ้น แม้มีแสงเพียงเล็กน้อยก็สามารถรู้ได้ แต่เป็นเซลล์ที่ไม่สามารถแยกสีได้ กลุ่มที่สองเรียกว่า cones หรือเซลล์รูปกรวย เป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่มองเห็นสีต่างๆ ซึ่งเซลล์กลุ่มนี้จะแยกตามระดับคลื่นแสงหรือสีที่กระตุ้นออกเป็น 3 ชนิด ประกอบไปด้วย เซลล์รับแสงสีแดง เซลล์รับแสงสีน้ำเงิน และเซลล์รับแสงสีเขียว ส่วนแสงสีอื่นๆ นั้น […]

ป้ายกำกับ:
วัณโรค (Tuberculosis) คืออะไร

วัณโรค (Tuberculosis) คืออะไร

            เมื่อกล่าวถึงแบคทีเรีย เราก็คงจะนึกถึงสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ รวมถึงในร่างกายของคนเรา ถึงแม้ว่าแบคทีเรียส่วนใหญ่จะไม่ได้มีอันตรายอะไร บางชนิดยังมีประโยชน์ต่อร่างกายเราเสียด้วยซ้ำ แต่เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า มีโรคติดเชื้อจำนวนไม่น้อยที่มีแบคทีเรียเป็นสาเหตุก่อโรค และวัณโรคก็เป็นหนึ่งในนั้น วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากติดเชื้อแบคทีเรีย ไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส (Mycobacterium tuberculosis) หรือที่ในวงการแพทย์จะเรียกย่อๆ ว่า TB เป็นโรคที่พบได้ทั่วไปทั้งในเมืองและตามชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยในแหล่งชุมชนแออัด โรคนี้สามารถพบได้ในเด็ก ผู้สูงอายุ คนที่มีร่างกายอ่อนแอ โดยเฉพาะในผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีปัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งการเพิ่มอัตราการติดเชื้อ HIV ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคเอดส์นี้เอง ส่งผลให้วัณโรคที่เคยถูกควบคุมจนสามารถลดจำนวนไปมาก กลับมีการแพร่กระจายมากขึ้น และเนื่องด้วยอัตราโรคเอดส์ที่สูงกว่าของประเทศกำลังพัฒนา ทำให้อัตราการติดเชื้อวัณโรคเพิ่มจำนวนสูงตามไปด้วยในประเทศเหล่านี้ โดยเฉพาะในแถบเอเชียและแอฟริกา สาเหตุของวัณโรคมีอะไรบ้าง นอกจากไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส จะเป็นเชื้อแบคทีเรียสาเหตุหลักที่ก่อวัณโรคในผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่แล้ว ยังมีเชื้อแบคทีเรียอื่นอีก เช่น M. africanum และ M. bovis ที่สามารถก่อโรคนี้ได้เช่นกัน วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่สามารถแพร่ไปสู่บุคคลรอบข้างได้โดยตัวเชื้อโรคจะปนไปกับละอองฝอย ที่เกิดจากการไอหรือจามของผู้ป่วย โดยปกติเชื้อวัณโรคที่อยู่ในละอองนี้สามารถทนอยู่ในอากาศและสิ่งแวดล้อมได้นาน และสามารถถูกทำลายโดยแสงแดด แต่ละอองนี้ก็อาจถูกคนใกล้ชิดผู้ป่วยสูดเข้าไป และส่งผลให้ติดเชื้อได้ การแพร่เชื้อโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับยารักษาวัณโรค แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาแล้ว 2-3 […]

โรคลมพิษ (Urticaria) คืออะไร

โรคลมพิษ (Urticaria) คืออะไร

ลมพิษคือกลุ่มอาการความผิดปกติที่เกิดขึ้นบนผิวหนัง ประมาณร้อยละ 15 – 20 ของประชากรทั่วไปจะเคยมีผื่นลมพิษเกิดขึ้นอย่างน้อยซักครั้งหนึ่งในชีวิต ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นโรคที่พบได้บ่อย ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการแสดงทางผิวหนังเป็นลักษณะของผื่นนูนแดง ร่วมกับอาการคัน โดยความผิดปกตินี้มักจะเป็นอยู่ไม่เกิน 1-2 วัน จากนั้นผื่นก็สามารถยุบลงได้เอง และมักจะเป็นๆ หายๆ โดยทั่วไปจะแบ่งเป็นสองชนิดตามระยะเวลาของการเป็นโรค ชนิดที่พบได้บ่อยกว่าคือ ชนิดที่มีอาการเป็นไม่เกิน 6 สัปดาห์ ซึ่งเรียกว่าลมพิษชนิดเฉียบพลัน ส่วนอีกชนิดจะพบน้อยกว่า และโดยมากมักจะพบในผู้หญิงวัยกลางคน คือลมพิษเรื้อรัง โดยระยะเวลาจะนานเกินกว่า 6 สัปดาห์ สาเหตุของโรคลมพิษมีอะไรบ้าง             สาเหตุที่ทำให้เป็นผื่นลมพิษมีหลากหลายมาก โดยส่วนใหญ่ในรายที่เพิ่งมีอาการเป็นครั้งแรกจะเกิดจากอาหารและยา ซึ่งอาการมักเกิดหลังจากรับประทานไม่กี่ชั่วโมง การหาสาเหตุของโรคจึงเป็นไปอย่างง่ายดาย เพราะตัวผู้ป่วยเองก็สามารถบอกได้ ต่างจากในผู้ป่วยรายที่เป็นมานาน มักจะหาสาเหตุได้ยากกว่า อย่างไรก็ตามผู้ป่วยควรจะทำสมุดบันทึกส่วนตัว เพื่อบันทึกว่าผื่นมักจะขึ้นในช่วงไหนของวัน หรือระหว่างการทำกิจกรรมใด หรือภายหลังการรับประทานอาหารหรือยาชนิดใด ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยค้นหาสาเหตุของลมพิษได้    สาเหตุของโรคลมพิษสรุปคร่าวๆ ได้ ดังนี้ การติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา หรือแม้แต่จากพยาธิก็ตาม ล้วนสามารถเป็นสาเหตุให้เกิดลมพิษได้ ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้อาจเข้าสู่ร่างกายของเราได้ในหลายๆ ทาง ได้แก่ ทางเดินอาหาร […]

โรคปลายประสาทอักเสบ(Polyneuritis) คืออะไร

โรคปลายประสาทอักเสบ(Polyneuritis) คืออะไร

โรคปลายประสาทอักเสบ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ปลายประสาทเสื่อม เป็นความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย โดยสามารถเกิดกับเส้นประสาทเพียงเส้นเดียวหรือพร้อมกันหลายๆ เส้นก็ได้ มักพบได้ในผู้ป่วยวัยกลางคนที่มีเบาหวานเป็นโรคประจำตัว ผู้ที่ดื่มสุราจัด หรือจากสาเหตุอื่นๆ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการชาและหรืออาการเจ็บที่ปลายมือปลายเท้า อาการมือเท้าเย็น หรือแม้แต่การไม่รู้สึกตัวขณะเหยียบของมีคมก็เป็นได้   แล้วอะไรคือปลายประสาท อธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆ ปลายประสาทก็คือเส้นประสาทที่อยู่ในระบบประสาทส่วนปลาย เป็นส่วนที่เหลือทั้งหมดนอกเหนือจากสมองและไขสันหลังซึ่งอยู่ในระบบประสาทส่วนกลางนั่นเอง ซึ่งโดยปกติจะทำหน้าที่เป็นเซลล์ประสาทรับความรู้สึก และเซลล์ประสาทสั่งการ ทำหน้าที่นำสัญญาณประสาท เข้าและออกจากระบบประสาทส่วนกลาง   สาเหตุของโรคปลายประสาทอักเสบมีอะไรบ้าง เส้นประสาทถูกกดทับเฉพาะที่ สาเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อเส้นประสารทส่วนใดส่วนหนึ่ง ในบริเวณในบริเวณหนึ่งโดนกดทับเป็นเวลานานๆ Carpal Tunnel Syndrome คือการที่เส้นประสาทบริเวณข้อมือถูกกดทับ โดยทั่วไปมักพบในคนที่ใช้ข้อมืออย่างหนักสะสมเป็นระยะเวลานานๆ จนสุดท้ายส่งผลให้เนื้อเยื่อบริเวณข้อมือก่อตัวหนาขึ้นและไปกดรัดเส้นประสาทบริเวณเดียวกัน การที่เส้นประสาทถูกกดเบียดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น หมอนรองกระดูก สะโพก ทำให้รู้สึกชาและเจ็บในบริเวณนั้น ซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้มักเกิดกับคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกิน โดยจะมีปัญหาเมื่อนั่งอยู่ในท่าเดิมนานๆ หรือใส่กางเกงที่รัดแน่นไป   ผลจากความผิดปกติหรือโรคชนิดอื่นๆ โรคเบาหวาน ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่เป็นมานานและไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีนั้น มักเกิดอาการชาจากปลายประสาทอักเสบตามมา โดยเราจะเรียกโรคปลายประสาทอักเสบที่เกิดในผู้ป่วยเบาหวานว่า Diabetic neuropathies การติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ อาจเป็นการติดเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบนทำให้เกิดการอักเสบตามมา ภูมิคุ้มกันผิดปกติ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ในรายที่เป็นไม่มากจะมีอาการอ่อนแรง ชา […]

กาฬโรค (Plague) คืออะไร

กาฬโรค (Plague) คืออะไร

            หากจะกล่าวถึงโรคระบาดที่ก่อความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ คงจะหนีไม่พ้น “กาฬโรค” หรือ “โรคห่า” ซึ่งเป็นคำที่คนไทยเรานิยมใช้เรียกกันจนกลายเป็นคำด่ามาจนถึงปัจจุบัน กาฬโรคเป็นโรคติดเชื้อที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตของผู้ป่วย เป็นโรคประเภท zoonosis คือมีสัตว์เป็นพาหะแล้วแพร่กระจายเชื้อโรคจนมาสู่คน เชื้อโรคนี้จะอยู่ในสัตว์ฟันแทะ และมีหมัดเป็นตัวแพร่สู่มนุษย์ เนื่องจากขอบเขตการเสียชีวิตและการทำลายล้างที่ไม่มีโรคอื่นเทียบได้ ส่งผลให้โรคนี้เป็นที่รู้จักกันดีตลอดประวัติศาสตร์ และยังเป็นหนึ่งในโรคระบาดที่หากพบเจอจะต้องรายงานต่อองค์การอนามัยโลกอีกด้วย ตามประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ว่า โรคนี้น่าเกิดขึ้นในแถบเอเชียกลางและแพร่มาตามเส้นทางสายไหม สำหรับในบ้านเรา พบการระบาดของกาฬโรคครั้งแรกในปีพ.ศ. 2447 โดยเจ้ากรมแพทย์สุขาภิบาล ซึ่งพบผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุมาจากการติดเชื้อกาฬโรค โดยสันนิษฐานว่าติดมาจากหนูซึ่งอาศัยอยู่บนเรือสินค้าที่เดินทางมาจากเมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดีย ถึงแม้ว่ากาฬโรคจะยังระบาดอยู่ในบางพื้นที่ของโลก แต่ปัจจุบันโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบเร็ว โดยโรคนี้สามารถแพร่กระจายได้ในหลายๆทาง เช่นในอากาศผ่านทางระบบทางเดินหายใจ การสัมผัสโดยตรงทางผิวหนัง และในอาหารหรือวัสดุที่ปนเปื้อนมา สาเหตุของกาฬโรคมีอะไรบ้าง จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่ากาฬโรคเป็นหนึ่งในเพชฌฆาตตัวร้าย ที่ได้คร่าชีวิตผู้คนไปมากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งตัวต้นเหตุของโรคนี้ก็คือ เชื้อเอ็นเทอโรแบคทีเรีย ที่มีชื่อว่า “Yersinia pestis” และด้วยความที่เชื้อชนิดนี้สามารถแพร่กระจายไปสู่ทั้งคนและสัตว์ เมื่อครั้งอดีตในสมัยที่วิทยาการทางการแพทย์ยังล้าสมัย โรคนี้จึงถือเป็นความน่ากลัวหนึ่งของเหล่ามวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงยุคมืดของยุโรป มีประชากรถึงหนึ่งในสามเลยทีเดียวที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับโรคระบาดร้ายแรงนี้ สัตว์ชนิดใดบ้างที่ติดกาฬโรคได้ จากที่ได้กล่าวในข้างต้นว่ากาฬโรคสามารถติดต่อได้ทั้งคนและสัตว์ ดังนั้นเราจะมาศึกษาสาเหตุของโรคโดยเริ่มจากดูว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างที่สามารถติดโรคนี้ได้ เชื้อกาฬโรคเป็นเชื้อที่พบได้ตามธรรมชาติ มีสัตว์จำนวนมากกว่า 200 ชนิดที่สามารถติดเชื้อโรคชนิดนี้ได้ สัตว์ฟันแทะในป่า เช่น กระรอก […]

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์(Rheumatoid Arthritis)

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์(Rheumatoid Arthritis)

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรัง ที่มีลักษณะสำคัญคือ มีการอักเสบบริเวณข้อต่อ (Peripheral joint) หลายๆข้อ ทั้งสองข้างของร่างกายอย่างสมมาตร (Symmetrical polyarthritis) การอักเสบเรื้อรังที่เกิดขึ้น จะทำให้เกิดการหนาตัวของเยื่อบุข้อ นำไปสู่การทำลายกระดูกอ่อนและข้อ มีการกัดกร่อนของกระดูก (Bone erosion) ทำให้เนื้อเยื่อรอบๆข้อ มีการเปลี่ยนแปลง ทำงานผิดปกติไป เกิดอาการข้อผิดรูป (Deformity) ไปจนถึงข้อพิการสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงานในที่สุด โดยเฉพาะในรายที่ได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้อง หรือโรคมีความรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อการรักษา สาเหตุของการเกิดโรค   จากรายงานการศึกษาวิจัยต่างๆ พบว่า โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง (Autoimmune disease) คือ ระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายถูกกระตุ้นให้ผลิตแอนติบอดีขึ้นมาทำร้ายเนื้อเยื่อของร่างกายด้วยกันเอง จนทำให้เนื้อเยื่อปกติเกิดการอักเสบเกิดขึ้น แต่ปัจจุบันยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าอะไรที่เป็นสาเหตุหลักทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติไป ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนี้ ได้แก่ พันธุกรรม ฮอร์โมน และสิ่งแวดล้อม เช่น การสูบบุหรี่ การติดเชื้อ เป็นต้น อาการและอาการแสดง โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังที่เป็นกับหลายๆข้อ ส่วนใหญ่อาการมักเริ่มต้นช้าๆ ด้วยอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วๆไป หรือไม่ค่อยมีแรงโดยอาจจะไม่เจ็บข้อ หลังจากนั้นจะมีอาการข้ออักเสบที่ชัดเจนขึ้น คือ มีข้อบวม เจ็บ […]

โรคไทรอยด์ คืออะไร มีข้อมูลทุกอย่างที่นี่

โรคไทรอยด์ คืออะไร มีข้อมูลทุกอย่างที่นี่

โรคไทรอยด์ หรือ โรคต่อมไทรอยด์ ซึ่งมีผลเสียต่อร่างกายในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทำให้ร่างกายอ้วนขึ้นหรือทำให้ร่างกายผอมลง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ซึ่งหลายคนเคยได้ยินคำว่า “ไทรอยด์” มาแล้วไม่ทราบว่าต่อมไทรอยด์นี้คืออะไรทำงานอย่างไร herb-health.com จะพาไปทำความรู้กับโรคนี้กันอย่างละเอียดสำหรับคนที่มีภาวะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะได้รักษาในขณะที่อาการยังอยู่ในระดับเบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลร้ายมากกว่าเดิม ต่อมไทรอยด์คืออะไร ทำหน้าที่อะไร ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อขนาดเล็กลักษณะคล้ายผีเสื้ออยู่บริเวณใต้ลำคอ มีขนาดความยาว 4 เซนติเมตรกว้าง 2 เซนติเมตร ภาพต่อมไทรอยด์แสดงตำแหน่งต่อมไทรอยด์ในร่างกาย หน้าที่ของต่อมไทรอยด์ คือ สร้างฮอร์โมนสำหรับการเผาผลาญพลังงานของร่างกายให้อยู่ในระดับปกติไม่ให้มากเกินไปหรือน้อยเกิน นอกจากทำหน้าที่สร้างฮอนโมนสำหรับการเจริญเติบโตแล้ว ต่อมไทรอยด์ยังทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ และยังมีหน้าที่กระตุ้นการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด เมื่อต่อมไทรอยด์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติก็จะมีผลต่อร่างในหลายส่วน กระบวนการทำงานของต่อมไทรอยด์เริ่มจาก สมองสร้างฮอร์โมน Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ออกมาเพื่อกระตุ้มให้ต่อมไทรอยด์หลั่งฮอร์โมนจำเป็นต่อร่างกายคือ Thyroxin (T4) และ Thriiodothyronine (T3) โดยฮอร์โมนนี้จะต้องใช้ไอโอดีนเป็นส่วนประกอบหลัก ฮอร์โมน T3 และ T4 จะทำหน้าที่หลักคือช่วยให้ร่างกายเผาลาญหากมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายเป็นสาเหตุของโรคไทรรอยด์นั่นเอง โรคไทรอยด์เกิดจากอะไร เกิดจากภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติอาจจะผลิตฮอร์โมนออกมามาเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ตาม จะส่งผลทำให้ร่างกายเกิดความผิดปกติได้โดยโรคไทรอยด์แบ่งออกได้ 2 ชนิดตามอาการ -Hypothyroid ไฮโปไทรอยด์ คือ โรคไทรอยด์ที่ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไป -Hyperthyroid ไอเปอร์ไทรอยด์ คือ […]

โรคหนองใน ในบางรายอาจจะไม่มีอาการควรศึกษาข้อมูลที่นี่

โรคหนองใน ในบางรายอาจจะไม่มีอาการควรศึกษาข้อมูลที่นี่

ในปัจจุบันอัตราการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเด็กอายุเฉลี่ยต่ำลงทุกวันรวมถึงมีข่าวการมีเพศสัมพันธ์แบบสลับคู่ก็มีให้เห็นตามข่าวมากขึ้น เราจึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพราะอาจจะได้เจอกับตัวเองหรือเมื่อบุคคลรอบข้างที่มีอาการเหล่านี้จะได้แนะนำให้รักษาตัวได้ถูก herb-health.com จะพาไปทำความรู้จักกับโรคหนองในอีกหนึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดมากขึ้น โรคหนองใน คืออะไร โรคหนองในคือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ส่วนใหญ่จะเกิดในวัยรุ่นที่นิยมมีเพศสัมพันธุ์โดยไม่ป้องกัน โรคหนองในยังสามารถเกิดกับเด็กทารกได้ด้วยการติดต่อจากแม่ไปสู่ลูกระหว่างที่ตั้งครรภ์จนคลอดบุตร โดยปกติแล้วโรคหนองในจะเกิดจากเชื้อไวรัสหลายชนิดซึ่งปัจจุบันแบ่งโรคหนองในออกเป็น 2 ชนิดดังนี้ 1.โรคหนองในแท้ Gonococcal Urethritis 2.โรคหนองในเทียม Non gonococcal urethritis ซึ่งทั้ง 2 มีอาการและสาเหตุการที่ติดต่อที่คล้ายกันในผู้ป่วยบางรายอาจจะไม่มีอาการก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักโรคหนองในแท้กันก่อน สาเหตุโรคหนองในแท้ หรือ โรคหนองใน เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า Neisseria gonorrhoeae ผู้ที่ได้รับเชื้อนี้จะเป็นโรคหนองในแท้ส่วนมากติดต่อผ่านทางช่องคลอดหรือทางทวารหนักได้ มักติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักแต่หากมีการสัมพันธ์กับเชื้อก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน ทารกแรกเกิดจะติดโรคหนองแท้ผ่านทางช่องคลอดซึ่งอาการของทางรถจะเกิดการติดเชื้อที่ตา ในผู้หญิงนั้นสามารถพบเชื้อบริเวณปากมดลูก ท่อปัสสาวะ และทวารหนัก เชื้อที่ทวารหนักสามารถแพร่ไปได้เองโดยที่ไม่ต้องรวมเพศทางช่องคลอดและทวารหนัก อาการของโรคหนองในแท้ ผู้ชายร้อยละ 10 และผู้หญิงร้อยละ 50 จะไม่แสดงอาการของโรคหนองในแท้แต่หากแสดงอาการจะเริ่มตั้งแต่ 1-14 วันได้ได้รับเชื่อซึ่งอาการในผู้หญิงจะมีตกขาวมากผิดปกติมีปริมาณมากขึ้นมีสีเหลืองหรือสีเขียว แสบเวลาปวดสาวะ ปวดท้องน้อย สำหรับอาการของโรคหนองในผู้ชายจะมีอาการหนองไหลออกจาอวัยวะเพศ หากมีอาการติดเชื้อที่คอจะมีอาการเจ็บคอและไข้หรือถ้าติดเชื้อที่ตาจะมีอาการหนองรอบดวงตาและเคืองตา โรคหนองในเทียม เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ใช่สายพัน Gonococal Urethritis มีหลายประเภทดังนี้ -Chlamydia trachomatis -Ureaplasma urealyticum […]