วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

วิธีแก้ปัญหาผมร่วงจากการฉายรังสี

ผมร่วง จากยาและการฉายรังสี

ยาที่อาจทำให้เกิดอาการ ผมร่วง มีอยู่หลายชนิด เช่น ยารักษามะเร็ง, ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด (anticoagulants) เช่น เฮพาริน (Heparin), ยารักษาคอพอกเป็นพิษ, ยาคุมกำเนิด,คอลชิซีน, อัลโลพูรินอล (Allopurinol) ซึ่งใช้ป้องกันโรคเกาต์, แอมเฟตามีน (Amphetamine) เป็นต้น นอกจากนี้ การฉายรังสีในการรักษามะเร็ง ก็อาจทำให้ ผมร่วง ได้

วิธีการแก้ปัญหาผมร่วง
หากสงสัย ควรแนะนำให้ผู้ป่วยกลับไปปรึกษาแพทย์ที่รักษาอยู่เดิม
วิธีแก้ปัญหาผมร่วงจากการฉายรังสี
ผมร่วงจากการฉายรังสี
Disqus Comments