วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

อุดฟัน ราคาเท่าไหร่เรามีคำตอบ ฟันหน้า ฟันกรามราคาต่างกันนะ


พอดีว่าพรุ่งนี้จะไปทำการอุดฟันซี่ด้านในสักหน่อย เราก็เลยเอาราคาการอุดฟันว่าราคาเท่าไหร่ยัง ทั้งนี้อุดฟัน ราคาจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ ฝีมือและความชำนาญของหมอฟัน เราจะไปดูกันว่าปัจจุบันอุดฟัน ราคาเรทเท่าไหร่กันบ้าง
อุดฟัน ราคา


อุดฟัน ราคานั้นจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการอุดฟันเพราะในปัจจุบันมีวัสุดที่ใช้ในการอุดฟันหลากหลายมากกว่าแต่ก่อน ราคาและความทนทานของวัสุดอุดฟันก็จะมีความแตกต่างกัน ก่อนอื่นเราไปรู้จักก่อนว่าหมอฟันใชัวัสดุในการอุดฟันมีอะไรบ้าง

วัสุดที่ใช้ในการอุดฟันมีอะไรบ้าง
- อุดฟันด้วยทอง ทองจะแข็งแรงที่สุดและอยู่ทนทานกับเราได้นานที่สุดประมาณ 20 ปี การอุดฟันด้วยท้องนี้จะมีความยุ่งยากเพราะต้องเข้าพบหมอฟันหลายครั้งเนื่องจากหมอฟันต้องนำแบบส่วนฟันที่ผุไปเป็นแบบในการสร้างทองที่เอาไว้ใช้อุดฟันให้พอดีกับคนไข้
-อุดฟันด้วยอมัลกัม (เงิน) เป็นวัสดุทีใช้ในการอุดฟันที่ถูกที่สุดและคงทนถาวรอยู่ได้นาน เป็นวัสดุที่คนส่วนมากเลือกใช้แต่จะมีข้อเสียก็คือมันเป็นวัสดุที่มีสีเงินเด่นชัดมองเห็นได้ง่ายเวลาอ้าปาก ทำให้เสียบุคลิกภาพได้
- อุดฟันด้วยคอมโพสิต (พลาสติก) เรซิน วัสดุที่ใช้ในการอุดฟันชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายกับเนื้อฟันของเรามากที่สุด จะมีสีขาวเหมือนกับเนื้อฟันแต่จะคงทนอยู่ได้ประมาณ 10 ปี เวลาโดนคราบบุหรี่หรือกาแฟเข้าไปจะมีสีคล้ำอีกอย่างอุดฟันที่ลึกไม่ได้
-อุดฟันด้วยฟอซเลน หรือ อินเลย์ หรือออนเลย์ เป็นวัสดุอุดฟันที่ต้องสร้างขึ้นในห้องแล๊ปและนำมาเชื่อมต่อกับฟัน สามารถทำสีได้เนียนไปกับเนื้อฟันของเรา ราคาอุดฟันด้วยวัสดุฟอซเลนนี้แพงเท่ากับการอุดฟันด้วยทองเลยทีเดียว

เพื่อนๆควรจะเลือกอัพเดตข่าวสารด้านการแพทย์ด้วยเพราะอาจจะมีโทคโนโลยีที่สร้างวัสดุอุดฟันใหม่ๆ ที่มีความแข็งแรงคงทนและราคาถูกมาใหม่ก็เป็นได้

อุดฟัน ราคาเท่าไหร่ดูเลย ข้อมูลจาก agdentalplus.com/services.html ทันตกรรมบูรณะ


อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน 1 ด้าน ซี่ละ  400 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน 2 ด้าน ซี่ละ   600 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน 3 ด้าน ซี่ละ   800 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงินมากกว่า 3 ด้าน ซี่ละ  900 -1,000 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟัน 1 ด้าน ซี่ละ  500 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟัน 2 ด้าน ซี่ละ 700 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟัน 3 ด้าน ซี่ละ 900 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟันมากกว่า 3 ด้าน ซี่ละ  1,000-1,200 บาท
อุดฟันด้วยคอมโพสิทสีขาวและเคลือบหลุมร่องฟัน ป้องกันฟันผุ(PRR) ซี่ละ 500-600 บาท
เคลือบหลุมร่องฟัน ป้องกันฟันแท้ผุ (Sealant) ซี่ละ 400-500 บาท
อุดปิดช่องว่างฟันห่าง ช่องละ (Diastema closure) 1,000-2,500 บาท
ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Composite veneer) ซี่ละ 2,500-3,500 บาท
ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Porcelain Veneer) ซี่ละ 10,000 บาท
อินเลย์/ออนเลย์ Porcelain 8,000-12,000 บาท
อินเลย์/ออนเลย์ Metal 10,000-12,000 บาท
อินเลย์/ออนเลย์ Gold 12,000-14,000 บาท
ใช้ยาชาร่วมกับการอุดฟัน  100 บาท
ทาวัสดุลดอาการเสียวฟัน 200 บาท
Disqus Comments