วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

คลิปวิธีการผ่าตัดรักษากระดูกสันหลังคดให้หาย

ข่าวดีสำหรับท่านผู้ป่วยกระดูกสันหลังคดงอตั้งแต่กำเนิด ในต่างประเทศได้มีการทำคลิปการผ่าตัดรักษาผู้พิการกระดูกสันหลังคดเพื่อให้กระดูกสันหลังกลับมาตรงได้เหมือนคนปกติ เป็นคลิปการผ่าตัดทางการแพทย์ที่น่าสนใจมากใครที่กำลังเป็นนักศึกษาแพทย์หรือเป็นแพทย์อยู่อย่าลืมนำคลิปนี้ไปศึกษา เพื่อให้สามารถรักษากับคนไข้ในเมืองไทยเพราะคลิปที่นำมาให้ชมเป็นคลิปจากต่างประเทศ herb-health.com หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยกระดูกสันหลังคดงอกลับมามีความหวังที่จะเป็นประปกติ
การผ่าตัดรักษากระดูกสันหลังคด

วิธีผ่าตัดรักษากระดูกสันหลังคดงอ
เริ่มแรกจะทำการผ่าเปิดแผลด้านหลังไปตามแนวกระดูกสันหลังที่คดงอ หลังจากนั้นจะทำการเจาะกระดูกสันหลังแต่ละข้อเพื่อใส่หมุดสำหรับดึงกระดูกสันหลังให้เป็นแนวตรง หลังจากนั้นจะค่อยๆดึงกระดูกสันหลังให้ตรงซึ่งอาจจะใช้เวลานานมากน้อยขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้ รายละเอียดอธิบายไม่ได้มากนักเพราะไม่ได้มีความรู้เรื่องการแพทย์แต่ก็ถือว่าคลิปเป็นคลิปให้ความหวังกับผู้ป่วยกระดูกสันหลังคดงอให้ได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ


กระดูกสันหลังคดงอเกิดได้อย่างไร
ส่วนใหญ่แล้วโรคกระดูกสันหลังคดมักจะเกิดจากการผิดปกติตั้งแต่กำเนิดและมี 10% ที่ได้รับการถ่ายถอดจากกรรมพันธ์และเกิดจากการทำงานหนักได้เช่นกัน กระดูกสันหลังคดจะพบมากในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ผู้ป่วยเป็นโรคนี้จึงมีอาการปวดหลังเรื้อรัง ทำงานหนักไม่ได้ การผ่าตัดรักษาจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คลิปการผ่าตัดรักษากระดูกสันหลังคด