วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

49 แบบลายสักเจ้าแม่กวนอิมเต็มแผ่นหลัง สวยงามมาก

สำหรับคนที่มีความเชื่อเรื่องเจ้าแม่กวนอิมนั้นวันนี้เราจะพาไปชมตัวอย่างการสักลายเจ้าแม่กวนอิมเต็มแผ่นหลังเพื่อเอาไว้ให้คนที่นับถือ หรือคนที่ชื่นชอบการสักลายผู้หญิงบนเรือนร่างของตนเอง ซึ่งลายสักเจ้าแม่กวนอิมเต็มแผ่นหลังนั้นจะให้ความสวยงาม ดูมีเมตตา ดูอ่อนยอน เจ้าแม่กวนอิมนั้นเป็นหนึ่งในความเชื่อของจีนโบราณที่ว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีความเมตตาคอยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก

สำหรับลายสักเจ้าแม่กวนอิมเต็มแผ่นหลังนั้นจะมีหลากหลายดีไซน์ มีทั้งขณะที่เจ้าแม่กวนอิมกำลังนั่ง กำลังยืน หรือแสดงฤทธิ์ เราไปชมแบบสักลายเจ้าแม่กวนอิมเต็มแผ่นหลังว่ามีอะไรกันบ้าง
- สักลายเจ้าแม่กวนอิมเต็มแผ่นหลังขณะนั่งทำสมาธิ เป็นลายสักเจ้าแม่กวนอิมที่ยกมือขึ้นมาหนึ่งข้างซึ่งอยู่ในท่าทำสมาธิหรือกำลังให้พรแก่คนตกทุกข์
- ลายสักเจ้าแม่กวนอิมขณะแสดงฤทธิ์ จะเป็นลักษณะที่เจ้าแม่กวนอิมกำลังร่างคาถาซึ่งมีมือและเศียรเพิ่มขึ้นมา
- ลายสักเจ้าแม่กวนอิมพื้นหลังเป็นมังกร เนื่องจากเจ้าแม่กวนอิมเป็นตำนานของจีนจึงมักมีการสักลายมังกรเพิ่มเติมเข้าไปด้วย ให้ความสวยงามมากยิ่งขึ้น

ลายสักเจ้าแม่กวนอิมเต็มแผ่นหลังที่เรารวบรวมมาให้ชมนั้นมาจากเว็บต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ หากมีข้อผิดพลาดต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย ไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่ผู้ที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมแต่อย่างไร เพียงแค่อยากให้ชมความสวยงามของการสักลายเจ้าแม่กวนอิมเท่านั้นเอง

ลายสักเจ้าแม่กวนอิมเต็มแผ่นหลัง

 
ลายสักเจ้าแม่กวนอิม


ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

ลายสักเจ้าแม่กวนอิม

Disqus Comments