วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

26 ลายสักรักพ่อหลวง แสดงความรักความคิดถึงเสด็จพ่อ ร.9

เชื่อได้ว่าเสด็จพ่อรัชกาลที่ 9 เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทุกคน เพราะท่านคือแบบอย่างที่ดีคำสอนต่างๆล้วนนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี สอนให้เรารู้จักอดออม ขยัน อดทน และสามัคคีกัน เราจึงได้รวบรวมภาพตัวอย่างลายสักรักพ่อหลวง เพื่อแสดงความรักและความคิดถึงในหลวงรัชการลที่ 9 การจัดทำบทความนี้ขึ้นมาเพียงเพื่อเป็นการแสดงตัวอย่างการแสดงความคิดถึงในหลวง ร.9 ผ่านแบบลายสักรักพ่อหลวง ซึ่งเราได้รวบรวมมาให้ชม 26 แบบตัวอย่าง

ลายสักรักพ่อหลวงมีลักษณะใดบ้าง
ส่วนมากแล้วลายสักรักพ่อหลวงจะสักเป็นตัวเลขเก้าไทย "๙" โดยอาจจะมีข้อความใต้ตัวเลขว่า "ฉันเกิดในรัชการที่ ๙" หรือ "ขอเป็นข้าฯ รองบาททุกชาติไป" หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะมีคำว่า "Long Live The King" ซึ่งเป็นลายสักที่หลายคนสักก่อนที่ในหลวงรัชการที่ 9 จะ สวรรณคต อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือการสักลายเลข ๙ ไทย บนภาพแผนที่ประเทศไทยซึ่งแสดงถึงความรักชาติและยังมีความสวยงามไม่แพ้ลายสักชนิดอื่นๆด้วย

สำหรับหลายคนเลือกลายสักรักพ่อหลวงเพื่อเตือนสติตัวเองในหลายๆอย่าง เช่น บางคนสักเพื่อต้องการเตือนตัวเองว่าถึงแม้เราจะเหนื่อยและท้อกับงานแค่ไหน แต่ยังมีคนที่เหนื่อยกว่าเราแต่ไม่เคยท้อถอยในการทำงานเลยในก็คือพระองค์ท่านนั่นเอง ทำให้หลายคนมีความพยายามต่อสู้กับงานและชีวิตได้โดยไม่ท้อถอย ทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จได้และที่สำคัญมีความสุขได้อย่างแท้จริง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลายสักรักพ่อหลวงจะทำให้ใครหลายคนที่รักและคิดถึงพระองค์ท่านได้นำไอเดียนี้เป็นแบบลายสักเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อเสด็จพ่อ ร.9

ลายสักรักพ่อหลวง


ลายสักรักพ่อหลวง


ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง

ลายสักรักพ่อหลวง
Disqus Comments