วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557

ทรงผมเจ้าสาวชุดไทย สำหรับคนแต่งงานช่วงต้นปี 2014

สาวๆทุกคนคงมีจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งที่สำคัญในชีวิตนั้นก็คือการ "แต่งงาน" ในงานแต่งงานปัจจุับนจะมีงานเช้าคือพิธบายศรีสู่ขวัญ และงานเย็นคือกินเลี้ยงดินเนอร์วันนี้ herb-healht.com จะนำแบบทรงผมเจ้าสาวชุดไทยของเหล่าดาราไทยนี่แหละมาเป็นแบบอย่างให้สาวๆที่กำลังจะแต่งงงานได้ดูเป็นแบบ หรือถ้าใครที่อีกนานกว่าจะได้แต่งงานก็มองๆไว้เพื่อว่าจะยังไงก็ต้องใช้ทรงผมเจ้าสาวชุดไทยแน่นอน

แต่ก่อนในการแต่งงานจะมีเพียงแค่ชุดไทยในตอนเช้าเท่านั้น แต่ช่วงหลังจะมีงานกินเลี้ยงตอนเย็นด้วยเลยทำให้มีชุดสูทแต่งงานเข้ามาด้วย พิธีที่สำคัญก็คืองานในตอนเช้าเพราะจะเป็นช่วงนับเงินสินสอด บายศรีสู่ขวัญ และประตูเงินประตูทอง ดังนั้นเพื่อให้เจ้าบ่าวได้คุ้มกับเงินสินสอดเจ้าสาวก็ควรจะสวยที่สุดในวันนั้น และการทำทรงผมเจ้าสาวชุดไทยก็ควรเลือกแบบที่เข้ากับใบหน้าและโครงหน้าของเจ้าสาวเองด้วย

แบบทรงผมเจ้าสาวชุดไทยที่เรานำมาเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นดาราที่ใช้แต่งงานจริง แต่อาจจะมีบางแบบที่เป็นทรงผมเจ้าสาวชุดไทยในละครหรือภาพยนต์ โดยส่วนตัวคนที่ทำทรงผมเจ้าสาวกับชุดไทยได้ออกมาดูดีที่สุดเราคิดว่าเป็น "แอฟ ทักษอร" เพราะหน้าตาที่เป็นคนสวยหวานแบบไทยๆ กิริยามารยาทที่สวยงามพูดเพราะ คำพูดคำจามีเสน่ คือเป็นคนที่สวยไปหมดทุกอย่างจริง สาวๆที่เป็นเจ้าสาวเมื่อทำทรงผมเจ้าสาวชุดไทยแล้วก็ควรวางตัวให้เป็นกุลสตรี ให้มันเข้ากับชุดไทยด้วยเวลาแขกมางานจะเห็นว่าเจ้าสาวสวยทั้งข้างนอกและข้างในจริงๆ

ทรงผมเจ้าสาวชุดไทยสวยหวานเป็นกุลสตรีปัจจุบันนอกจากชุดไทยแล้วก็มีชุดจีนและชุดตะวันตกมาด้วย ชุดจีนสำหรับึคนที่มีเชื่อสายจีน ส่วนชุดตะวันตกเราเห็นส่วนมากเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์
Disqus Comments