เรื่องใหม่

ลายสักขนนกสวยๆ เหมาะกับการสักทุกตำแหน่งบนร่างกาย

   การออกแบบลายสักต้นแบบของการสักลายส่วนมากจะมีต้นแบบมาจากธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์ เป็นต้น นำมาเติมแต่งตามจินตนาการของผู้สัก สัตว์ที่นิยมนำมาทำลายสักชนิดหนึ่งก็คือ นก นอกจากจะสักเป็นลายนกแล้ว การสักลายขนนกก็เป็นที่ชื่นชอบกัน การสักลายขนนกนั้นสักได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ลายสักขนนกหมายถึงอิสรภาพ เสรีภาพ ความโชคดี หรือในบางวัฒนธรรมขนนกเปรียบเสมือนตัวแทนของพระเจ้า เนื่องจากเทวทูตผู้นำสารขอพระเจ้าจะต้องมีปีกเหมือนนกที่สวยงามสีขาว ขนที่หลุดออกาจากปีกของเทวทูตนั้นจะมีลักษณะเหมือนกับขนนก ดังนั้นขนนกจึงเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์และพระเจ้านั่นเอง ในวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองจะนำขนนกมาเป็นส่วนประกอบของยันต์ที่ใช้ป้องกัน ปกป้อง เพราะมีความเชื่อว่าขนนกเป็นตัวแทนของชีวิตและลมหายใจ โดยการถักเป็นตาข่ายและนำขนนกมาติดไว้ที่บริเวณปลายของตาข่ายนั้น มีความเชื่อว่าตาข่ายนี้จะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้าย เป็นกับดังฝันร้ายและคุ้มครองผู้ที่สวมใส่หรือบ้านเรือนของตนได้

        การสักลายขนนก หลายคนคิดว่าขนนกก็คงเหมือนกันหมด แต่ตามศาสตร์และศิลปของการสักลายแล้ว ขนนกแต่ละประเภทจะมีความหมายที่แตกต่างกัน เรามาทำความรู้จักกับลายขนนกและความหมายของขนนกแต่ละประเภทกัน
ลายสักขนนกยูง
    ลายสักขนนกยูงจะเปรียบเสมือนการมีดวงตาของพระเจ้าอยู่กับตัว เพราะที่ขนนกยูงจะลักษณะคล้ายดวงตาที่ปลายของขน มีความเชื่อว่า “ตา”ที่อยู่บนหางของนกยูงเปรียบเสมือนสายพระเนตรของพระเจ้าที่สามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อนำมาสักลายบนตัวเราก็เปรียบเสมือนเรามีของพระเจ้าอยู่กับเรา หรือในอีกนัยหนึ่งคือเราเป็นให้ตาของพระเจ้า

ลายสักขนนกอินทรีย์
    ลายขนนกอินทรีย์เป็นลายที่แสดงถึงอิสรภาพ เสรีภาพ เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นในการกระทำ นอกจากจะหมายถึงอิสรภาพแล้ว การสักขนนกอินทรีย์ยังหมายถึงความกล้าหาญ ความเด็ดเดี่ยวเปรียบดังพญานกอินทรีย์ที่เป็นเจ้าแห่งนก
ลายสักตาข่ายดักฝัน
    ขนนกเป็นองค์ประกอบสำคัญของลายสักตาข่ายดักฝันตามความเชื่อของชนเผ่าอินเดียนแดงถือว่าขนนกเป็นสัญลักษณ์ของอากาศและลมหายใจ ซึ่งหมายถึงการมีชีวิตการดำรงอยู่ของชีวิต ตาข่ายดักฝันจะถักจากเปลือกไม้นำมาขดวงกลมแล้วนำเชือกมาถักโดยรอบ และนำขนนกลูกปัดมาห้อยตกแต่งอยู่ด้านล่าง นอกจากจะหมายถึงการมีชีวิตแล้วยังเชื่อกันอีกว่าการสักลายตาข่ายดักฝันนั้นจะช่วยป้องกัน ปกป้องจากสิ่งชั่วร้าย หรือแม้แต่ฝันร้ายไม่ให้เข้ามาในชีวิตของคนที่มีมันติดตัวอยู่ด้วย
ลายสักขนนกจินตนาการ
    ลายสักขนนกประเภทนี้จะเป็นการสักลายขนนกที่มีการออกแบบตามจินตนากรของผู้สัก จะมีการเล่นลวดลายสีสัน ที่แปลกตา เช่น ลายไทย เป็นต้น การสักลายขนนกแบบนี้เป็นการสักเพื่อแสดงออกถึงถึงจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด ต้องการความแปลกใหม่ แหวกแนวไปจากลายสักแบบเดิมๆโดยการนำลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาสอดใส่เป็นลวดลายของขนนกแทน ลายสักขนนกที่ได้ก็จะสวยงามไปอีกแบบ

ลายสักปากกาขนนก
   ปากกาเป็นสัญลักษณ์ของนักเขียนเช่นไร ปากกาขนนกก็เป็นสัญลักษณ์ของนักเขียนเช่นนั้น ลักษณะของปากกาขนนกคือบริเวณหัวของขนนกจะเป็นรูปปลายปากกา การสักลายปากกาขนนกนั้นเป็นการสักสำหรับคนที่ชื่นชอบการเขียน วรรณกรรมหรือสื่อถึงนักเขียนที่เราชอบโดยการสักชื่อคนประพันธ์หรือบมกวีของเขาไว้ด้วย ลายสักที่สักจะมีการออกแบบเป็นรูปปากกาขนนกเพียงอย่างเดียว หรือว่าจะเป็นการออกแบบที่มีตัวหนังสืออยู่ด้านปลายปากกก็สวยงามไม่แพ้กัน

ตำแหน่งในการสักลายขนนกนั้น สามารถสักได้ทุกที่ที่ต้องการไม่มีการระบุความหมายที่ชัดเจนของการสักแต่ละตำแหน่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล รวมถึงขนาดและรูปแบบของลายสักด้วย ลายสักขนนกมีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสักลายขนนกเพียงอย่างเดียว หรือสักควบคู่กับตัวนักก็สวยงามไม่แพ้กัน นอกจากนั้นการสักขนนกสำหรับช่างที่มีฝีมือดีแล้ว ลายสักขนนกจะสื่อลักษณะที่ชัดเจนว่าแสดงถึงความอ่อนโยน อ่อนนุ่มเหมือนขนนกล่องลอยอยู่กลางอากาศ ความเข้มแข็ง ความแข็งแกร่งได้เลยทีเดียว 

ลายสักขนนก


แบบลายสักขนนกแบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก

แบบลายสักขนนก